Faaborg-Midtfyn kommune

Afløsere i hjemmet for unge med funktionsnedsættelse

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi søger timelønnede afløsere til aldersgruppen 0-18 (23) år.

Har du interesse i at arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser så se her!

Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde.

Børnene har forskellige former for funktionsnedsættelser, som både kan være fysiske og psykiske. Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring.

Vi søger afløsere til aldersgruppen 0-18 år. Som afløser i hjemmet vil du skulle være i tæt samarbejde med barnets forældre og arbejde i familiens hjem. Opgaverne kan variere, men vil ofte indeholde følgende:
  • Passe barnet, så forældrene får et pusterum. Nogle af forældrene vælger at tage ud af huset og andre er hjemme under pasning.
  • Personlig pleje og omsorg for barnet.
  • Lave forskellige aktiviteter med barnet, ud fra barnets forudsætninger.
Tidsforbruget fastsættes af socialrådgiver i Børne- og familieafdelingen i samarbejde med forældrene. Timetallet kan variere og kan ligge på alle tider af døgnet fordelt på alle ugens dage. Du aftaler arbejdstidens placering med forældrene.

Hvad ydes til transportudgifter?
Det er som udgangspunkt familien selv, der dækker evt. transportudgifter, hvis ledsager skal køre med den unge. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat).

Såfremt du har flere ledsageropgaver for kommunen på samme dag, kan der ydes tilskud til transporten mellem de enkelte ledsageropgaver inden for kommunens grænser.

Hvad med straffe – og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Børne- og Familieafdelingen straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som ledsager bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte socialrådgiver Michella Skov Hansen på tlf. 72532979 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Timetal: Timetallet kan variere og kan ligge på alle tider af døgnet fordelt på alle ugens dage.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning
Hvis du er interesseret i ovenstående opgaver, bedes du fremsende en ansøgning, hvori du beskriver dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne. Du bedes desuden oplyse hvor mange timer du vil kunne arbejde og i hvilket tidsrum.

Ansøgningsfrist er lørdag den 15.maj 2021.

Da vi ansætter medarbejdere løbende og ud fra matchning af den konkrete opgave, bør du sende din ansøgning nu, men du kan ikke forvente at blive kontaktet inden for en bestemt tidshorisont.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret