Slagelse kommune

Daglig leder til Plejecenter Skovvang

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Brænder du for at få medarbejdere til at lykkes med at arbejde sammen til gavn for beboerne? Vil du sætte hele dit fokus på at lave kulturforandring, så medarbejderne i høj grad bliver medledende i forhold til hele pleje og omsorgen?
Er du den som tør og kan gå forrest i forhold til at motivere og lede medarbejdere, så de får mest mulig indflydelse på deres arbejdsdag? Så har vi det bedste tilbud til dig.


På Skovvang Plejecenter starter vi op på at arbejde med en Sociokratisk inspireret organisering. Du får en god introduktion til netop vores tilgang til Sociokratisk organisering, og du får sparring og mulighed for at være med helt fra start. Vores mål er, at Skovvang skal være det bedste sted at bo og det bedste sted at arbejde.

Plejecenter Skovvang er ét plejehjem i en klynge bestående af 3 plejehjem, Skovvang der ligger i Slagelse, Møllebakken der ligger i Boeslunde og Hjemmet ved Noret der ligger i Skælskør.

Plejecenter Skovvang har 32 somatiske boliger og 16 skærmede boliger til demente. Udover plejeboligerne inde i huset, ydes der pleje og personlig hjælp til borgere der bor i 18 centernære boliger der ligger ved plejehjemmet.

Ledelsesteamet som du bliver en del af består af virksomhedsleder, 1 faglig leder og 2 daglige ledere fra de andre plejehjem. Vi arbejder ud fra tanken om, at vi i samarbejde med beboerne, familier og medarbejderne, målrettet har fokus på kerneopgaven, hvor livet leves hele livet. Vi anser tværfaglighed og tværorganisatorisk samarbejde, som en forudsætning for at kunne løse kerneopgaven. Vi har i ledergruppen stort fokus på vores kerneopgave og på, hvordan vi kan understøtte medarbejderne i dagligdagens opgaveløsning.

På Skovvang er vi på vej mod en teambaseret organisation og samskabende ledelse, hvilket betyder, at du bliver leder i et team, og ikke leder af et team. Dette fordrer, at du som vores nye daglige leder har lyst til at indgå i en proces, hvor vi i samarbejde med medarbejderne i huset, målrettet arbejder på at skabe med ledende teams, hvor blandt andet ansvar for fokus på kerneopgaven, planlægning og løsningen af hverdagens opgaver, vagtplanlægning mm., lægges ud til medarbejderne.

Om dig
 • Du brænder for ledelse og evner at motivere samt at sætte mål og retning i samarbejde med andre
 • Du har et ønske om at bidrage til udvikling af kerneopgaven og arbejdsmiljøet
 • Du evner dialogen og at skabe gode samarbejdsrelationer i hele organisationen
 • Du arbejder systematisk, i samarbejde med medarbejderne, med forbedringer der kan understøtte opgaven, herunder udvikling af arbejdsgange og patientsikkerhed
 • Du har ledererfaring fra et lignende job, gerne med erfaring med personaleledelse og forandringsprocesser
 • Du har en relevant lederuddannelse eller er villig til at gennemføre en lederuddannelse i forbindelse med jobbet.

Som daglig leder
 • Du kan samarbejde med virksomhedsleder og faglig leder, personaleleder for hele husets medarbejdergruppe
 • Du skal være rummelig og evne at få medarbejderne til at agere selvstændigt og arbejde sammen i teams
 • Du delegerer opgaver, motiverer og du understøtter den enkelte medarbejders udvikling
 • Du er en god lytter og træffer beslutninger på et fagligt grundlag, så det sikres at fundamentet for opgaveløsningen er optimal
 • Du er tydelig i din kommunikation og du sikrer et højt informationsniveau
 • Du sætter holdet og afholder medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler, diverse personalesamtaler og er medansvarlig for teammøder
 • Du deltager ved ansættelse og afskedigelse
 • Du har administrativt ansvar for en række opgaver der er relateret til personaleledelse fx vagtplaner/ferieplaner/lønadministration, i samarbejde med koordinator. Du dokumenterer efter gældende regler omkring sygefravær. Du indberetter og udarbejder handleplaner i forhold til indberetning af arbejdsskader
 • Du mødes, i samarbejde med medarbejderne, med beboere og/eller familierne, når der er behov og du inviterer til et tillidsbaseret samarbejde
 • Du sikrer at nye beboere og familier bliver godt modtaget og at de kan fortsætte en hverdag på plejehjemmet, med respekt for den enkeltes livshistorie, værdier og ønsker for indhold i hverdagen
 • Du drøfter og justere, i samarbejde med virksomhedsleder, indsatser hvor det måtte være nødvendigt
 • Du samarbejder med den faglige leder om fokusområder, indsatser og faglige mål

Vi tilbyder en stilling
 • med høj kompleksitet
 • hvor sundhedsfaglig kvalitet og sikkerhed i kerneopgaven er et nøgleord
 • hvor udvikling af kompetencer og udvikling af det gode arbejdsmiljø er i fokus
 • med mulighed for at sætte dine alsidige kompetencer i spil, i samarbejde med medarbejdere, lederkollegaer, og overordnet leder
 • hvor du er oversætter at de politiske, strategiske, og organisatoriske mål og beslutninger
 • hvor kreativitet og samskabelse er vigtige pointer for at skabe merværdi
 • hvor du er en del af en helhed og hvor samarbejde, dialog og inddragelse af medarbejdere, beboere og familier afspejler sig i både dine og andres beslutninger
 • hvor prioritering og planlægning inden for den budgetmæssige og økonomiske ramme er en del af den daglige drift, og som dermed også giver næring til at udfordre dilemmaer og situationsbestemte beslutninger
 • en god introduktion til jobbet
Ser du dig selv i ovenstående og er du i stand til at se helheder, evner du at finde vej gennem opgavernes kompleksitet og lader du dig inspirere af at turde gå nye vej for at optimere kerneopgaven og arbejdsmiljøet, så hører vi gerne fra dig.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakteDu er også meget velkommen til at besøge os.

Om stillingen
Stillingen er på 37 timer pr. uge og aflønning sker efter overenskomst for mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg, KL og FOA.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021 eller snares muligt derefter.

Ansøgningsfrist
Frist
 • 17. juni 2021. kl. 8.00
Ansættelsessamtaler afholdes den 21. juni 2021.
Anden runde samtaler vil blive afholdt den 24. juni 2021.

Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuelt tidligere erfaring samt andre relevante bilag, vedlægges din ansøgning.

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret