Gribskov kommune

Ansvarshavende aften sygeplejerske i Helhedsplejen Midt i Græsted

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Er du vores nye ansvarshavende aften sygeplejerske i Helhedsplejen Midt i Græsted?
Vi er et udekørende team i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen (Helhedsplejen) om aftenen, der søger dig, som er uddannet sygeplejerske, og som værdsætter at løse opgaver i tæt samarbejde med borgeren i eget hjem, som er i centrum for vores kerneopgave.


Aftenvagt
Vi søger en ansvarshavende sygeplejerske til en fast udekørende stilling i aftenvagt på 28 timer om ugen. Vi arbejder i 5-2 rul med fremmøde hver 2. weekend og møder ind fra kl. 15.00-23.00

Hvad kendetegner stillingen som aftensygeplejerske
 • Du brænder for den direkte borgerrelaterede sygepleje og for den tværprofessionelle sygepleje.
 • Som ansvarshavende sygeplejerske i aftenteamet er du udekørende og varetager sygeplejeopgaver i borgernes hjem. Kørekort er derfor påkrævet.
 • Du har kliniske kompetencer og færdigheder til at arbejde borger involverende samt tværprofessionelt.
 • Ud over at være ansvarshavende sygeplejerske for aftenteamet, anvender du dit kliniske lederskab og tager beslutninger i stabile, akutte og komplekse sygepleje- og behandlingsforløb i samspil med borgeren og dennes familie og andre faggrupper.
 • Du værdsætter sparring og samarbejde med ?kollegaer også på tværs af sektorer.
 • Du har lyst til at dele ud af din viden og dermed bidrage til at højne den faglige kvalitet.

Hvem er vi i Helhedsplejen Græsted Midt
Helhedsplejen Midt i Græsted består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, der til sammen har en bred klinisk erfaring.

Vi arbejder i borgerrettede teams, og sammen løfter vi i flok, med borgeren i centrum. ?Vi brobygger ved at have et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. praktiserende læger, ?hospitaler, akutfunktionen og visitationen.

Forebyggelsestankegangen indgår som en naturlig del af måden, vi arbejder på, og vi arbejder her målrettet med triage som værktøj til tidlig opsporing. Vi arbejder systematisk og målrettet med at tilrettelægge både servicelovsydelser og sundhedslovsydelser? sundhedsfremmende, så vi forebygger indlæggelser og tab af funktionsniveau og heri arbejder vi ud fra en aktiverende tilgang, hvor der er fokus på at få borgernes ressourcer bragt i spil i dagligdagen.

Græsted Midt tilbyder dig
 • et åbent og ærligt arbejdsmiljø, hvor vi er fælles om at løse kerneopgaven
 • mulighed for at blive udfordret med alsidige sygeplejeopgaver og tænke innovativt i opgaveløsningen
 • løbende faglig sparring og udvikling af din faglighed i samarbejde med engagerede kollegaer
 • et team i fuld udvikling og med fokus på kompetenceudvikling
 • individuelt tilrettelagt introduktionsforløb over 2 måneder, hvor du vil blive tilknyttet en mentor og vil have sparringstid med samme. Den første uge kører du sammen med sygeplejekollegaer i dag og aftenvagt og præsenteres for området, borgerne, kollegaerne og opgaverne i øvrigt. Undervejs i introduktionsforløbet vil du komme til 2 introduktions samtaler, hvor vi følger op og tilretter dit introduktionsforløb. Du vil løbende få undervisning i journalsystemer, procedure og instrukser med videre.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Camilla Köcher Strøyberg for yderligere oplysninger om stillingen på mail: ckstr@gribskov.dk eller telefon 72 49 77 81.

Ansøgningsfrist og samtaler
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest den 23. maj 2021 kl. 12.00 - men send gerne din ansøgning så hurtigt som muligt, da vi afholder ansættelsessamtaler løbende.

Ansættelse pr. 1. juli 2021 eller hurtigst muligt.

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret