Egedal Kommune

Brænder du for at hjælpe unge gennem STU? Har du en solid socialfaglig baggrund og flair for administration? Er du vores nye underviser?

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Gennem undervisning, samtaler og evaluering støtter du de unge på deres vej til et mere selvstændigt voksenliv. Du er med til at sikre et trygt og forudsigeligt ungdomsmiljø og på den bedst mulige måde bidrage til, at eleverne udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer ud fra deres individuelle forløbsplan. En anden vigtig funktion er at udvikle og kvalificere den skriftlige dokumentation, samt stå for at iværksætte de unges praktikforløb i løbet af deres uddannelse. 
Det indebærer en tæt personlig relation til de unge, hvor du i høj grad fungerer som den koordinerende person i de unges uddannelsesforløb og du holder styr på de mange tråde, som eleverne bevæger sig på. Det gælder også de eksterne berøringsflader, de unge kan have med psykiatrien, praktiksteder, uddannelsesvejleder, det sociale område og Jobcentre. 
Opgaven indebærer et tæt samarbejde med resten af skolens undervisere samt STU-vejleder ift. elevernes uddannelsesforløb. Ud over dette vil der også være et tæt samarbejde med de forskellige relevante centre fra elevernes hjemkommune. Du skal sammen med den unges kontaktlærer sikre, at målene for den unges uddannelse er i fokus, sikre at de konkrete, målbare og realistiske. Du skal sikre, at alt bliver formidlet og dokumenteret til den unge, den unges netværk og kommunen. Du skal indkalde til og afvikle statusmøder, og sikre et tæt og godt samarbejde med kommunen. 
Du vil være primær ansvarlig for, at den unge får afviklet de praktikker, der er formuleret i den unges forløbsplan. I samarbejde med elevernes kontaktlærer er du med til at sikre, at den unge får realistiske og konkrete mål for praktikken, samt at aftale med praktikstederne, hvordan forløbet skal være, al dokumentation undervejs står du for.
Som vores nye kollega på Ung Egedal bliver du:
•    En del af et ambitiøst tværfagligt team og et stærkt professionelt sammenhold
•    En vigtig medspiller til at eleverne gennemfører den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse
•    Den unges advokat der sikrer sammenhæng for eleverne igennem uddannelsesforløbet
•    En værdifuld sparringspartner for dine kolleger
Du vækker vores interesse, hvis
•    Du er nærværende, troværdig, rummelig, humoristisk, og anerkendende i kontakten til unge
•    Du er klar til at løfte det skriftlige arbejde ift. forløbsplaner, praktikplaner mm.
•    Du er klar på at sparke døren ind til nye praktikpladser for eleverne
•    Du har veludviklede samarbejdsevner
•    Du brænder for at gøre en forskel i unge menneskers liv
•    Du har erfaring med strukturerede samtaler eller coaching med et personligt indhold
•    Du har en bred erfaring med samarbejdsrelationer, samt kendskab til Jobcenter, UU-vejledningen, Forvaltninger og andre snitflader eleverne kommer i berøring med
•    Du har erfaring med praktikforløb for sårbare målgrupper
•    Du har erfaring med arbejdet på en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
•    Du har erfaring med it-systemet Uno Ung
•    Du har kørekort

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag 20/5 og fredag 21/5

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret