Egedal Kommune

Afdelingsleder med blik for udvikling af dagtilbudsområdet

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi har et fantastisk godt tilbud – det handler om børn!
I Center for Skole og Dagtilbud vil vi intet mindre end at skabe verdens bedste hverdag for Egedal Kommunes børn og unge. Det handler om børn! Vi er godt på vej, men vi har brug for dig til både at lede vores fagligt dygtige Team udvikling og læring og have fokus på faglig udvikling i vores center - primært på dagtilbudsområdet. 

Du bliver en del af et nyere, ambitiøst og engageret ledelsesteam, hvor du refererer til centerchefen. Du får en række nære samarbejdspartnere i ledelsesteamet, der udover centerchefen består af en PPR- Leder, en økonomi- og sekretariatsleder og en leder af sundhedstjenesten. Som ledelsesteam er vi optaget af at skabe sammenhæng på tværs, sikre dialogen i ledelseskæderne og vægter et tæt samspil.

I det daglige har du et særligt blik for vores dagtilbudsområde. Det betyder også, at du har et særligt ansvar for udviklingen i dagtilbud i et tæt samspil med både centerchefen, områdelederne og de daglige ledere.

Du får fornøjelsen af at lede Teamet for udvikling og læring, der består af 12 dygtige konsulenter på både skole og dagtilbudsområdet, hvoraf 3 er vejledere, som med udgående funktioner støtter institutionerne i praksisudviklingen. Teamet understøtter hele centret og de decentrale enheder, og laver også brobygning ift. de politiske beslutninger. Der er et godt samspil i konsulentgruppen og det er karakteristisk, at man går op i at levere høj kvalitet med et stort engagement. 

Vi tilbyder altså en stilling, hvor du både kan arbejde med udvikling og strategier for hele centret i et tæt samarbejde med centerchefen, ledelsesteamet samt dine konsulenter og hvor du også får mulighed for at præge dagtilbudsområdet.

Vi har store ambitioner og spændende opgaver foran os
Center for Skole og Dagtilbud understøtter udviklingen af dagtilbud, skoler, fritids- og klub- og specialtilbud af høj kvalitet. Sammen med kommunens andre centre og forældrene, skaber vi rammerne for læring, udvikling, dannelse og trivsel for alle børn og unge i Egedal. Vores tilgang er systemisk, langsigtet og helhedsorienteret.  

Der er stort politisk fokus på dagtilbudsområdet, og vi står overfor en lang række spændende opgaver. Sammen med medarbejderne vil du blandt andet få ansvar for forankringen af en ny vision på dagtilbudsområdet, følge op på kapaciteten, implementere den nye pædagogisk læreplan samt ledelse af tilsynsopgaverne, som gennemføres denne sommer.

Vi er optaget af at tænke i helheder, at skabe sammenhængskraft både i centret og på tværs af kommunen. Vi arbejder på at styrke både vores ledelsespraksis, ledelseskæderne og det tværgående samarbejde. Og vi er optaget af at levere en professionel betjening af vores politikere.
 
Derfor har vi en række forventninger til dig
Vi forventer at du:
 •  Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund fra området og har erfaring   fra pædagogisk praksis. En overbygning vil være en fordel.
 •  Har solid ledelseserfaring fra en forvaltning
 •  Har relevant erfaring inden for børne- og ungeområdet eller lignende
 •  Har erfaring med at lede forandringsprocesser med gode resultater til følge
 •  Gerne har erfaring med politisk betjening

Som leder og person forventer vi, at du:
 •  Er dygtig til at formidle overblik og sammenhængskraft
 •  Har blik for det samlede børneområde i hele centret (0-18 år) og for, hvordan   alle vores opgaver og indsatser spiller bedst sammen
 •  Er dygtig til at sætte rammer og retning og skabe resultater gennem andre
 •  Kan bruge din systematik og din strategiske og analytiske sans til at   navigere  i en kompleks hverdag med et højt tempo og mange sideløbende   opgaver
 •  Er dygtig til at kommunikere skriftligt og mundtligt i forhold til såvel politiske   udvalg, medarbejdere som borgere
 •  Har et ambitiøst, selvstændigt drive, kan eksekvere, men også er en stærk   medspiller og koordinator.
 •  Er nærværende og en god sparringspartner for ledere og medarbejdere

Vi har høje forventninger – det ved vi godt, - til gengæld tilbyder vi et fantastisk job med vægt på strategisk ledelse tæt på topledelsen og et stort indflydelsesrum. Og så bliver du en del af en organisation med store ambitioner, tempo og ikke mindst en uformel kultur præget af vores smukke rådhus med åbne kontorlandskaber og udsigt over by og land.

Fakta om Center for Skole og Dagtilbud
CSD har 1.400 medarbejdere og 90 ledere fordelt på følgende områder; dagtilbud 0-6 år, folkeskole og SFO, ungdomsklubberne Ung Egedal, klubberne Klub Egedal, PPR samt sundhedstjenesten og tandplejen. Dagtilbud består af 4 områdeledere samt 32 daglige ledere i daginstitutionerne samt dagplejen.
 
Ansættelsesproces, tiltrædelse og løn
Vi skal have din ansøgning og CV senest den 18. april 2021.
Vi forventer at afholde 1. samtale den 22. april 2021 og 2. samtale den 28. april 2021.
Der vil være testforløb imellem 1. og 2. samtale. Ansættelsestidspunkt er 1. juni 2021.
 
Lønindplacering med udgangspunkt i gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn. Stillingen ønskes besat den 1. maj 2021. Alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, opfordres til at søge stillingen.
 
Du får arbejdsplads på vores flotte moderne rådhus i kort gåafstand fra Egedal Station, hvorfra der kører S-tog hvert 10. minut i myldretiden og med 33 min til Københavns Hovedbanegård. Egedal Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Egedal Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge, uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Vil du vide mere?
Spørgsmål til stillingen kan rettes til centerchef Lone Kvist på 72597846 eller lone.kvist@egekom.dk Spørgsmål vedr. ansøgning og ansættelsesprocedure bedes rettet til HR Partner Lone Beier Lauridsen på 72596292 eller lone.lauridsen@egekom.dk 

Du kan på Egedal Kommunes hjemmeside se udkast for ny organisering af Center for Skole og Dagtilbud. Derudover kan du læse vores ledelsesgrundlag Ledelse i Egedal Kommune og se organisationsdiagrammet for hele kommunen.

Læs også om:
Egedals Børne- og Ungepolitik
Vision for Dagtilbudsområdet 
Skoleområdets kvalitetsrapport 2020
Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet

I øvrigt henviser vi til www.egedalkommune.dk hvor du kan læse mere om Egedal Kommune.


 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret