3 botilbudsledere – til verdens bedste hverdag på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud (EKBA) | JobDanmark
Egedal Kommune

3 botilbudsledere – til verdens bedste hverdag på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud (EKBA)

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Center for Myndighed og Social Service (CMS) søger 3 ambitiøse og erfarne ledere til 3 botilbudsområder (Søvænge, Skelhøj, Satelitterne) på EKBA i en ny organisering, der træder i kraft fra 1. juni 2021.

Har du lyst til at være del af en spændende udvikling, hvor du sammen med dine ledelseskolleger skal sikre, at EKBA får succes med sin nye organisering? Hvis du samtidig brænder for at skabe verdens bedste hverdag for borgerne og medarbejderne gennem sikring af høj faglighed i kerneopgaven samt tydelig og inddragende ledelse, så håber vi at høre fra dig.
 
Hvem er EKBA?
CMS er organiseret i Socialområdet for Børn og Socialområdet for Voksne. Se organisationsdiagrammet for Socialområdet for Voksne, der viser EKBAs organisering per 1. juni 2021.

EKBA
Målgruppen på EKBA er borgere med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelser, mange er udviklingshæmmede eller har en hjerneskade, som enten er medfødt eller erhvervet. Borgerne har oftest flere komplicerede funktionsnedsættelser og mange har psykiske overbygninger. EKBA er frem for alt borgernes hjem og hverdag, hvor livet leves, og borgerne har det liv, de ønsker med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.
De to gennemgående socialpædagogiske metoder på EKBA er neuropædagogik og Low Arousal. Der er aktuelt et fornyet fokus på disse metoder gennem kompetenceudviklingsforløb og særlige indsatser, som skal styrke den fælles pædagogiske praksis på EKBA.

Her kan du læse mere om de 3 botilbudsområder på EKBA og hvilke forventninger, der knytter sig til ledelsen af hver af områderne. Nedenfor kan du se, hvad vi tilbyder og forventer, uanset hvilken af stillingerne du søger.

Vi kan tilbyde dig en spændende lederstilling i et nyetableret ledelsesfællesskab 
 • du er med fra starten, når den ny organisering skal implementeres og kan derfor sætte dit personlige præg på omstillingsprocessen i et tæt ’partnerskab’ med din gruppeleder
 • du er med til at opbygge et værdiskabende samarbejde i et nyetableret ledelsesfællesskab, hvor I sammen bygger fundamentet for en inddragende visions- og kulturproces på EKBA med kerneopgaven i centrum
 • du bliver tilbudt diverse lederudviklingsaktiviteter på tværs af centret og kommunen, og du bliver en del af et tværgående ledelsesfællesskab på Socialområdet for Voksne og på EKBA.
Hvad skal du stå i spidsen for som botilbudsleder?
Du skal varetage personaleledelse, faglig ledelse og driftsledelse, hvilket indebærer at du
 • er budgetansvarlig og har dermed ansvaret for økonomistyringen på botilbudsområdet
 • deler det direkte personaleansvar med gruppeleder og aftaler de konkrete snitflader på centrale ledelsesopgaver ud fra forventningen om, at I organiserer jer i et forpligtende og nærværende ledelsesfællesskab, bl.a. ift. fastholdelse, rekruttering, trivsel og motivation samt understøttelsen af pædagogisk praksis
 • udvikler kerneopgaven og sørger for, at personalegruppen er opdateret på nyeste viden. Du sætter rammer og retning for pædagogisk praksis, faglig refleksion, systematik, metoder og dokumentation. Sammen med gruppeleder er du tæt på pædagogisk praksis, så du kan yde feedback og udvikle kerneopgaven sammen med medarbejderne
 • understøtter samarbejdet i og mellem teams, huse og tilbud; varetager pårørendesamarbejde og samarbejder med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. køberkommuner, dagtilbud og tilsyn
 • effektiviserer arbejdsprocesser og sikrer, at der er styr på arbejdsplaner, ferieplanlægning og vikardækning i samarbejde med gruppeleder og understøttende ressourcer
 • er ansvarlig for arbejdsmiljøet, hvor du følger op på APV og handleplaner i samarbejde med områdets AMR. Større udviklingstiltag på botilbudsområdet koordineres med afdelingsleder og øvrige botilbudsledere for at sikre en sammenhæng i initiativer på EKBA.
Vi søger 3 botilbudsledere som:
Brænder for at skabe den bedst mulige hverdag for borgerne ud fra et anerkendende menneskesyn med vægt på retten til selv- og medbestemmelse i eget liv. Vi forventer, at du
 • er socialpædagog-fagligt velfunderet og har viden om neuropædagogik og Low Arousal
 • har ledelseserfaring fra et døgn-/bo-/dagtilbud eller et iøjnefaldende ledertalent, og du har gerne en lederuddannelse eller lederkurser
 • kan arbejde systematisk og sikkert med solid økonomistyring med øje for at sikre en fælles linje i EKBAs ressourcestyring
 • er rodfæstet og står godt, når vindene blæser. Du træffer de nødvendige beslutninger og er afklaret i rollen som besluttende leder
 • er tydelig omkring og tro mod dine ledelsesværdier. Ordentlighed, retfærdighed, anstændighed, autenticitet, ordholdenhed, åbenhed og loyalitet er kendetegn for dig i dit ledelsesarbejde. Du er optaget af, at opbygge tillidsfulde og respektfulde relationer
 • evner at skifte ubesværet perspektiv mellem detalje, overblik og fremsyn. Du er orienteret mod fremtidens udfordringer, og det falder dig naturligt at involvere medarbejderne aktivt i at finde løsninger på hverdagens store og små udfordringer, rutiner og arbejdsgange samt den bedst mulige udnyttelse af kompetencer og ressourcer
 • bestrider og vægter egen og medarbejdernes evne til refleksion og feedback som et afgørende element i udvikling af pædagogisk praksis
 • er tydelig i dine forventninger om ansvarlighed og følger op på uddelegeringer, sygefravær mv.
 • anerkender uenigheder og tager initiativ til, at konflikter håndteres ansigt til ansigt i en god ånd
Send en ansøgning, hvor du gør det tydeligt, hvis du søger en af stillingerne, eller hvis du søger flere af de 3 botilbudslederstillinger.
 
Her finder du link til  Egedal Kommunes Ledelsesgrundlag https://www.egedalkommune.dk/media/7141/ledelsesgrundlag-a3.pdf og de politiske visioner https://www.egedalkommune.dk/politik/vision-og-strategier/egedal-kommunes-vision/
 
Der henvises i øvrigt til www.egedalkommune.dk, hvor du kan finde mere information om kommunen, og til EKBAs hjemmeside (som dog endnu ikke er opdateret med ny organisering per. 1. juni 2021).
 
Lønnen forhandles individuelt og jf. principperne for Ny Løn.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Søren Hvid Karsten på mail soren.karsten@egekom.dk eller telefon 7259 9704.
 
Ansøgningsfristen er den 14. april 2021 kl. 24.00, ansættelsessamtaler afholdes den 20. april og den 27. april 2021. Der vil være et testforløb i mellem de to samtalerunder, som et led i at kvalificere 2. samtale.
 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret