Rudersdal kommune

2 inklusionspædagoger til understøttelse af gode børnefællesskaber

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

I Rudersdal Kommune tror vi på, at alle børn gør det godt, når de kan. Som inklusionspædagog hjælper du personalet og børnene med at sikre et udviklende læringsmiljø og fællesskaber for alle børn.

Om jobbet

Du vil indgå i et team af inklusionspædagoger i Område Birkehaven, der understøtter den inkluderende praksis i områdets otte børnehuse.

Du vil som Inklusionspædagog, sammen med børnehusets øvrige pædagoger, arbejde tæt sammen i den pædagogisk praksis, hvor specialpædagogikken møder almenpædagogikken til børnenes bedste.

Inklusionspædagogens arbejde tager udgangspunkt i:

Den forebyggende indsats - hvor indsatsen er målrettet alle børn i fællesskabet

Den foregribende indsats - hvor indsatsen er målrettet en bestemt gruppe børn

Den indgribende indsats - hvor indsatsen er målrettet et enkelt barn

Vi tager udgangspunkt i kommunens inklusionsstrategi, hvor inklusion anskues ud fra fire dimensioner nemlig; Fysisk, Social, Faglig og læringsmæssig samt Psykisk inklusion.

Som inklusionspædagog skal du i samarbejde med almenpædagogerne, medvirke til at afprøve og implementere pædagogiske metoder og redskaber for at understøtte institutionens pædagoger i at omsætte dem i daglig praksis.

Som inklusionspædagog skal du kunne se både andres og egen praksis, og se dig som aktiv medvirkende til at kolleger og forældre ser muligheder i de aktuelle udfordringer.

En inklusionspædagog skal ikke anses som en ekspert, der kommer med svaret. Snarere er opgaven at være undersøgende, lyttende og samskabende i en positiv ændring for børnegruppen

Vi tilbyder

En attraktiv arbejdsplads med gode kolleger i samme jobfunktion, samt børnehuse med høj faglighed og en høj pædagogandel.

Du vil fast have mulighed for at drøfte inklusionsindsatsens muligheder og udfordringer med kolleger, lokale ledere og områdelederen.

Rudersdal kommune og områdeinstitutionen satser på personalet. Alle pædagoger er i gang med praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse med fokus på at implementere de nye styrkede læreplaner i hverdagspraksissen, lige som vi har inklusion 2.0 på programmet i hele organisationen. I 2021 skal alle vores pædagogmedhjælpere på uddannelse.

Som inklusionspædagog har du gode efteruddannelsesmuligheder, en god sparring med kolleger samt med nærmeste leder, samt plads til og mulighed for at videreudvikle dine kompetencer.

Om dig

Som inklusionspædagog i Rudersdal Kommune skal man have en grundfaglig uddannelse og erfaring inden for 0-6 års området.

Der er som udgangspunkt ingen fast metodetilgang til inklusionspædagogernes arbejde, men viden om - og arbejdet med metoden det reflekterende team vil indgå i opgaveløsningen.

Ud over en grundfaglig viden på småbørnsområdet, skal inklusionspædagogen gerne have indsigt i hjernens grundlæggende funktioner, dens udvikling og struktur.

Inklusionspædagogen skal kunne indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med børn der har særlige behov, og kunne agere i - og supplere samarbejdet omkring børn og familier med sociale vanskeligheder.

Derudover skal inklusionspædagogen gerne være i stand til at identificere inkluderende og ekskluderende mekanismer, kunne vurdere og anvende viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer, samt indgå i evaluering og formidling af inkluderende og ekskluderende processer i praksis.

Derfor skal du vælge os

Rudersdal Kommune har i en årrække arbejdet målrettet med den didaktiske metode Aktionslæring. Metoden giver et mulighedsrum til, at forske i egen praksis, afprøve pædagogiske virkemidler samt at teoridanne på baggrund af fælles refleksioner. Metoden indeholder en refleksionsramme der sikrer personalets kompetencer til at reflektere over egen praksis. En refleksionskompetence der skaber gode forudsætninger for at du, sammen med børnehusenes pædagoger, kan finde nye veje i den inkluderende praksis.

Ansættelsesvilkår

Stillingerne er på 28 - 32 timer pr. uge og med start den 1. februar 2021 eller snarest muligt.

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst og mulighederne i decentral løn.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte områdeleder Hanne Engquist på tlf. 72 68 4615 for at høre nærmere om stillingen.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af eksamensbevis, CV og øvrige relevante bilag skal uploades senest den 18. januar 2021.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2840 Holte

 • Oprettet:

  2021-01-11

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-18
 • Typer:

  Deltid

Del Link kopieret