Afdelingsleder søges til Døgnrehabiliterings afdeling i rivende udvikling | JobDanmark
Rudersdal kommune

Afdelingsleder søges til Døgnrehabiliterings afdeling i rivende udvikling

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Er du en erfaren og nærværende leder, med en bred klinisk baggrund, der kan sætte retning, og være med til at sikre de gode midlertidige borgerforløb, sammen med vores fagligt kompetente personale, så er det dig vi søger.

Pleje- og rehabiliteringscenter Hegnsgården er et tværfagligt center placeret i smukke grønne omgivelser med 45 døgnrehabiliteringspladser, 21 plejeboliger, en træningsenhed samt et produktionskøkken.

På døgnrehabiliteringsafdelingen er der plads til 45 borgere, der er visiteret til et midlertidigt ophold. Hovedparten af vores borgere har brug for genoptræning og hverdagsrehabilitering, men vi har også palliative borgere og borgere på aflastningsophold. Vi modtager primært borgere fra hospitalet. Borgerne er ofte ustabile og multisyge, hvilket øger den faglige kompleksitet, og stiller store faglige krav til personalet.

Vi er 55 ansatte organiseret i 4 teams. Vi er 2 teamsygeplejersker, 10 sygeplejersker, 30 social- og sundhedsassistenter, og de øvrige er social- og sundhedshjælpere, samt et mindre antal ufaglærte som faste afløsere.

Vi har for et år siden lagt vores to tidligere midlertidige afdelinger sammen til en stor afdeling, hvor vi har duoledelse, men med hver sin personalegruppe. Vi er ved at opbygge en solid struktur, som skal understøtte et stort borger flow og et tværfagligt samarbejde om borgerne med mange aktører.

Lige nu samarbejder vi med et konsulentfirma, hvor vi har fokus på den gode modtagelse af nye borgere, samt en specifik triage model for midlertidige borgere. Al personale bliver kompetenceudviklet ift dette i april – maj måned. I forlængelse af dette er vi blevet opnormeret, bl.a. for at have tid til den gode modtagelse.

Den nye leder træder derfor ind i en proces, hvor du sammen med en anden ny afdelingsleder og afdelingsleder for træning, skal være med til at sætte præg på den faglige og ledelsesmæssige udvikling. Vi har desuden i forbindelse med ny ledelsesstruktur ansat en vagtplanlægger, som varetager vagtplanlægningen for hele huset.

Vi skal som led i Center for Sundhed og Trænings strategi, som vi er en del af, sammen med to andre centre, ansætte en udviklingssygeplejerske, en udviklingsterapeut samt en farmakonom her i 2021.

I det daglige har vi fokus på det tværfaglige samarbejde med bl.a. læger, terapeuter, visitation, hjemmepleje, akutfunktion samt kostfaglige medarbejdere. Vi afholder tværfaglige konferencer ugentligt, og arbejder for at sikre tværfaglige sammenhængende borgerforløb med høj faglig kvalitet, efter gældende retningslinjer, kvalitetsstandarder

Om jobbet

Hvis du brænder for faglig ledelse, personaleledelse, sygepleje og rehabilitering, og du er optaget af at sætte retning, inddrage og give dine medarbejdere, mulighed for at bruge og udvikle deres kompetencer i dialog, så er det lige dig vi søger.

Du bliver:

 • En del af en duoledelse bestående af to afdelingsledere.
 • Vagtplanlægning indgår ikke i stillingen, da vi har ansat en vagtplanlægger, men man er ledelsesmæssig ansvarlig for den.
 • Ansvarlig for personaleledelse og trivsel
 • Ansvarlig for afdelingens drift, herunder en sund økonomi
 • Ansvarlig for at skabe rammer for høj faglighed
 • Ansvarlig for et tæt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • En del af Hegnsgårdens ledergruppe, vi er 5 afdelingsledere og en centerleder,
 • En del af en større ledergruppe, i Center for Sundhed og Træning, og Social og Sundhed
 • Medansvarlig for og har indflydelse på udviklingstiltag på tværs af Center for Sundhed og Træning
 • En del af en arbejdsplads, hvor vi leder på tværs og afprøver nye tiltag, for at forbedre de indsatser borgerne mødes af.

Din profil
Vi søger en erfaren afdelingsleder, der er uddannet sygeplejerske, med bred klinisk erfaring og som har en relevant lederuddannelse på diplomniveau eller lignende, der kan: 

 • Være positiv og have en anerkendende tilgang til medarbejdere og samarbejdspartnere, og tør være tydelig i forventninger til faglighed, kultur, drift mv
 • Medvirke til optimal drift og kvalitet, under hensyntagen til personalemæssige ressourcer, kompetencer og økonomi
 • Lede kompetent ift medarbejderne og organisationens behov
 • Både kan være visionær, og kan implementere og fastholde tiltag, der er nødvendige ift en sikker drift og udvikling
 • Arbejde systematisk og struktureret, samt kan prioritere og finde gode løsninger i uforudsete situationer
 • Bidrage aktivt til det gode samarbejde, både inde- og udenfor Hegnsgården
 • Vejlede og sparre med medarbejdere og andre samarbejdspartnere, så vi sikrer et godt forløb for den enkelte borger, og dennes pårørende
 • Sætte fokus på dokumentation, vi arbejder i KMD Nexus
 • Du har gode IT-kompetencer

Du skal kunne fastholde og styrke initiativ, motivation og personligt engagement i et team orienteret miljø, ligesom du skal medvirke til at fastholde og udvikle et åbent og dialogbaseret arbejdsmiljø.

Vores udgangspunkt for ledelse er, at ledelse sker tæt på, med tilstedevær, sparring, supervision og udvikling ude hos borgerne sammen med medarbejderne, hvor praksisnær udvikling og kvalitet understøttes.

Du vil møde en åben og anerkendende kultur hvor vi har fokus på trivsel og det gode arbejdsmiljø, samt på at efterleve vores mantra:

 • Vi har en anerkendende tilgang og møder hinanden med respekt og tillid.
 • Vi har et godt fagligt og socialt fællesskab
 • Vi møder hinanden med et smil

Godt at vide

Hvis der er noget du vil spørge om er du meget velkommen til at ringe til vores centerleder Pernille Bidsted Andersen på telefon 7268 5121.

Ansættelsesvilkår

Jobbet er på 37 timer pr. uge.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelse i Social og Sundhed er betinget af tilfredsstillende straffeattest og reference

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 20. april kl 12.

Samtaler: 1. samtale vil blive afholdt torsdag den 22. april og 2. samtale mandag den 26. april 2021.

Du kan læse mere om os og Hegnsgården på vores hjemmeside https://www.rudersdal.dk/rehab-hegnsgaarden og https://www.rudersdal.dk/hegnsgaarden

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2840 Holte

 • Oprettet:

  2021-04-05

 • Ansøgningsfrist:

  2021-04-20
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret