profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-05-22
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret
Kan du holde på en hemmelighed? Har du modet, evnerne og viljen til at bidrage til Danmarks sikkerhed?
FE søger en ny medarbejder, der har et solidt kendskab til strategi, doktrin og militære operationer. Kan du levere militærstrategiske analyser, vurderinger og rådgivning om aktuelle og fremtidige trusler, så har FE en ledig stilling som militærstrategisk analytiker i Områdecenter Rusland, hvor du vil få mulighed for at arbejde indgående med militære forhold af relevans for Danmarks sikkerhed. Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
[Arbejdsopgaverne har fokus på Rusland i en sikkerhedspolitisk og militærstrategisk kontekst. Du vil i funktionen komme i tæt kontakt med flere af FE’s centrale modtagere, der omfatter beslutningstagere og sagsbehandlere i Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen.
Det er centralt, at du har indsigt i værnsfælles operationer. Du vil skulle bidrage til specifikke analyseopgaver og skriftlige efterretningsprodukter samt kunne yde rådgivning til planlægning og gennemførelse af militære operationer. Du forventes at kunne præsentere hovedvurderinger og analytisk indhold fra efterretningsprodukter til nationale danske beslutningstagere og internationale samarbejdspartnere.
Det strategiske analysearbejde omfatter deltagelse i tværfaglige arbejdsgrupper sammen med kolleger bredt fra hele FE og sammen med nationale og internationale samarbejdspartnere. Du skal derfor have gode skriftlige og mundtlige færdigheder, således at du med stor sikkerhed kan formidle sikkerhedspolitiske og militærstrategiske emner på både dansk og engelsk. Stillingen kræver evnen og lysten til både at arbejde selvstændigt og i teams.
Områdecenter Rusland kan tilbyde et spændende og til tider hektisk arbejdsmiljø, hvor professionalisme og engagement prioriteres højt, og hvor der er rig mulighed for faglig og personlig udvikling.

Du og din baggrund er vigtig
Faglige og personlige kvalifikationer

• Din uddannelsesmæssige baggrund er major, M331.
• Du har enten gennem uddannelse eller tjeneste i Forsvaret en god forståelse for militær planlægning og militære operationer på værnsfælles niveau.
• Du har erfaring fra flere stillinger på niveauet.
• Du skal kunne formidle sikkerhedspolitiske og militærstrategiske emner på både dansk og engelsk.
• Du skal kunne favne fagspecialister og balancere den strategiske analyse med de taktiske og operative vurderinger.
• Du skal kunne arbejde systematisk og fokuseret med store mængder materiale, herunder besidde gode IT-kundskaber, der sætter dig i stand til at arbejde med komplekse og forskellige IT-systemer.
• Du har gode samarbejdsevner og du trives i et dynamisk miljø, med til tider høj belastning.

Ønskelig personlig profil
Nedenstående er ikke afgørende kriterier, men vi håber, du kan se dig selv i en eller flere af beskrivelserne:
• Bred erfaring fra Forsvaret, stor militærfaglig viden, operativ forståelse for indsættelse af militære kapaciteter i en værnsfælles ramme.
• Du har interesse og flair for at identificere strategiske sammenhænge og implikationer ud fra aktuelle hændelser og scenariefremskrivning.
• Du har lyst til at analysere og diskutere strategisk design, militær doktrin og specifikke operationsplaner.
• Du synes at Rusland og de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Ruslands ageren skaber for Danmark, er spændende og vigtige.
• Du ønsker en dybere indsigt i efterretningsarbejde og Områdecenter Ruslands fagområde.


Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.
Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.
Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 22. maj 2022.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 22 og stiler mod en ansættelse fra 1. august 2022. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 5006, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”INDBLIK” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Oprettet:
2022-05-03
Ansøgningsfrist:
2022-05-22
Jobtype:
Fuldtid

Måske kunne du også være interesseret i et af disse: