profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-05-22
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret
Som strategisk analytiker i Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) Center for Kontraterror bliver du en del af et fagligt miljø af dygtige kolleger med vigtige og spændende opgaver. Du får adgang til unik viden, som du selv skal være med til at videreudvikle, og du vil arbejde sammen med personer med meget forskellige baggrunde og fagligheder, der hver især bidrager til den samme vigtige mission.

Du er drevet af faglig interesse og et stort engagement. Du tager initiativ og formår at arbejde kreativt og målrettet på at løse opgaverne. Udtalt nysgerrighed, godt overblik, vedholdenhed og evnen til at gå i dybden, gennemslagskraft, og ikke mindst særdeles gode samarbejdsevner er afgørende for, at du får succes som strategisk analytiker i FE’s Center for Kontraterror.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Som strategisk analytiker i Center for Kontraterror vil du skulle analysere og formidle viden om terrortrusler og terrorisme til nationale kunder og udenlandske samarbejdspartnere.

Udover at analysere og formidle, skal du som strategisk analytiker også være med til at sikre og videreudvikle Center for Kontraterrors viden om terrorgrupper og terrorisme. Dette arbejde er i høj grad tværfagligt, og du får en centrale rolle i at facilitere og drive samarbejdet på tværs af FE’s afdelinger. Endelig vil du skulle deltage i tjenesterejser i udlandet.

Vi tilbyder et spændende og dynamisk arbejdsmiljø, hvor faglighed, professionalisme og engagement er i højsædet, og hvor der er rig mulighed for faglig og personlig udvikling og udfordring.

Stillingen henvender sig til dig, der trives med en flad ledelsesstruktur, hvor du har stor indflydelse på, hvordan du løser dine opgaver i samarbejde med dine kolleger. Efterretningsarbejde er en holdindsats, og vi prioriterer derfor gode samarbejdsevner særdeles højt.

Du og din baggrund er vigtig
Vi lægger stor vægt på, at du er metodisk stærk og har særdeles gode analytiske evner. Du skal kunne håndtere komplekse problemstillinger og hurtigt finde frem til det vigtigste i en stor mængde af data, der ofte peger i forskellige retninger. Du har en tung faglighed og en dyb interesse for terrorisme og terrorgrupper og de steder, hvor de befinder sig. Samtidig er du i stand til at fremlægge dine analyser klart og præcist både skriftligt og mundtligt.

Derudover håber vi at du kan genkende dig selv i flere af disse kvalifikationer:

  • Du har en akademisk baggrund eller tilsvarende kompetencer
  • Du er hårdtarbejdende og tager initiativ for at løse opgaven
  • Du kan lide at samarbejde og har samtidig respekt for andres faglighed og viden
  • Du har stærke IT-færdigheder eller nysgerrigheden og viljen til at udvikle dem
  • Du har erfaring med efterretningsarbejde
  • Du er villig til at investere dig selv og din tid i både kolleger og arbejde, så resultatet bliver godt, grundigt og rettidigt
  • Du er god til engelsk både skriftligt og mundtligt
Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

Målet med FE’s indsats på terrorområdet er i samarbejde andre efterretningstjenester at forstå, forebygge og modvirke terrortrusler mod Danmark og danske mål i udlandet. Dette gælder både terrortrusler mod danske civile og militære mål i ind- og udland. Det er i den forbindelse FE’s ansvar i videst muligt omfang at varsle nationale myndigheder om udviklinger i udlandet, som kan have konsekvenser for terrortruslen mod Danmark og danske interesser på såvel kort som langt sigt. Det løbende samarbejde med PET, Udenrigsministeriet og Forsvaret om at sikre danske udsendte, herunder på ambassader og andre danske repræsentationer i udlandet samt udsendte styrker, er en central opgave.

For løbende at vurdere udviklingen i terrortrusselsbilledet indhenter og analyserer FE oplysninger om terrornetværk i udlandet. Det drejer sig først og fremmest om grupper som ISIL, al-Qaida og andre militante islamistiske terrornetværk, som udgør en direkte trussel mod Danmark og danske mål i udlandet.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler.

Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV eller LinkedIn-profil via stillingsopslaget, senest søndag den 22. maj 2022.

Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 18 og 19.

Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2222, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”INDBLIK” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Oprettet:
2022-04-29
Ansøgningsfrist:
2022-05-22
Jobtype:
Fuldtid