Bornholms Regionskommune

(Udløbet) (Genopslag) Hygiejnekonsulent til Center for Sundhed og Forebyggelse

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Nu har du muligheden for at blive vores nye kollega og fortsat være med til at sætte hygiejnen på dagsordenen i Bornholms Regionskommune. Corona epidemien har i den grad tydeliggjort, vigtigheden af hygiejneindsatser og vi søger en målrettet hygiejnekonsulent, der til gavn for hele organisationen kan arbejde strategisk og proaktivt, så vi sammen kan forebygge infektionssygdom hos både borgere og medarbejdere. Ved at arbejde med rammerne og kulturen i organisationen er ambitionen, at forbedre den generelle og forebyggende hygiejneindsats, samt være stærkere i håndteringen af smitteudbrud.

Med dig som vores nye hygiejnekonsulent, får vi en nøgleperson, der har et udpræget samarbejdsgen. Du er en driver i innovative hygiejneindsatser og kan drive processer, samt følge op i godt og respektfuldt samarbejde på tværs i hele kommunen. Du skal kunne udstikke, præcisere og rådgive om rammer og retningslinjer i overensstemmelse med kommunens fælles beslutninger, anbefalinger, lovgivning, og nationale vejledninger. 

Dine opgaver og ansvarsområder:

 • Tovholder for hygiejneindsatsen på tværs i kommunen, herunder tage initiativ til og udvikle samarbejdet med relevante medarbejdere og ledere
 • Selvstændigt kunne inspirere, udvikle og iværksætte rette tiltag og indsatser, og følge op sammen med ledelsesområderne
 • Løbende afrapporterer fremdrift og målindfrielse til brug for chefgruppen, HR-afdelingen, arbejdsmiljøorganisationen
 • Konsekvent forfølger mål, være med til at sætte nye mål og sikre implementering af iværksatte indsatser, samt følge op på at det rent faktisk sker
 • Forberede og forestå undervisning af relevante emner sammen med ledelsen i de respektive afdelinger
 • Indgå i kommunens kvalitets-, risiko- og hygiejneforum
 • Udarbejde og kvalitetssikre retningsgivende dokumenter samt faglige notater til brug på det administrative og politiske niveau
 • Være en god rådgiver og sparringspartner for medarbejderne og lederne i sager vedr. hygiejne og være konsulent på komplekse sager
 • Løbende følge den udvikling, der sker på området og indgå i relevante netværk
 • Være med til at udvikle dit job og dine opgaver

Vi søger en hygiejnekonsulent der:

 • Er uddannet sygeplejerske eller har anden sundhedsfaglig baggrund. Kendskab til hygiejnearbejdet er en fordel
 • Har specialuddannelsen som infektionshygiejne eller på sigt har lyst til at tage denne
 • Er solidt fagligt funderet, med organisatorisk tæft
 • Arbejder tydeligt og vedholdende og efter en klar retning, men som også er parat til hurtig at ændre retning, hvis opgaven og situationen byder det.
 • Kan være en kreativ problemløser, der kan sadle om, hvis det kræves og se muligheder fremfor begrænsninger
 • Formår at arbejde fleksibelt, selvstændigt, og i tæt samarbejde med andre faggrupper
 • Kan planlægge, systematisere og tilrettelægge undervisning og kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere
 • Er god til at netværke og skabe troværdige relationer som fundament for dit arbejde og er en dygtig kommunikator i både skrift og tale

Du kan forvente:

Som hygiejnekonsulent er du ansat i Tværgående Sundhedsteam, der er organiseret i Center for Sundhed og Forebyggelse. Vi er en innovativ og levende arbejdsplads med lyst og vilje til forandring og vi sætter borgernes sundhed højt på dagsorden. Sundhedsteamets medarbejdere har forskellige faglige baggrunde, men fælles for alle er, at vi samarbejder på tværs af kommunens forskellige fagcentre, med civilsamfundet og på tværs af sektorer. 

Vi er en flad organisation, hvor der både er rummeligt og højt til loftet. Vi har en uhøjtidelig, men professionel arbejdsform, hvor vi forsøger at udvikle os i fællesskab. Vi arbejder med frihed under ansvar og tillid til den enkelte. Vi betragter fejltrin som den uundgåelige makker til innovation, og har et lærende perspektiv når det sker.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.

Offentlig straffeattest, samt børneattest indhentes ved ansættelse og der indhentes reference efter aftale.

Kørekort til personbil er en forudsætning.

Stillingen er 33-37 timer pr uge.

Ansættelse 1. marts 2021

Praktisk information:

Kontakt leder af Tværgående Sundhedsteam Louise Juel Pedersen på mobil 3033 5426 eller mail louise.juel.pedersen@brk.dk , hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, sådan at vi har modtaget den senest søndag 17. januar 2021.

Samtaler planlægges gennemført i uge 3 og 4.
 

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

På www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  Ullasvej 23, 3700 Rønne

 • Oprettet:

  2020-12-16

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-17
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret