Domstolsstyrelsen

Administrationschef til Retten i Hillerød

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Har du lyst til at arbejde med ledelse i en organisation med stor samfundsmæssig betydning?
Domstolene værner om retssamfundet, demokratiet og den enkeltes retssikkerhed. Ved domstolene arbejder vi hver dag for ret og retfærdighed med udgangspunkt i vores vision, vores stærke værdier og vores fælles mål.

Retten i Hillerød er en af Danmarks 24 byretter og dækker geografisk et område, der omfatter Hillerød, Allerød, Egedal, Frederikssund og Halsnæs kommuner. Vi er i alt ca. 60 medarbejdere, heraf 15 jurister.

Som administrationschef indgår du i rettens ledelse i tæt samarbejde med byretspræsidenten, der har det overordnede administrative ansvar for retten. Du indgår i ledergruppen, som udover dig og byretspræsidenten består af tre funktionschefer, to afdelingsledere og en dommer. Dommerne inddrages i alle væsentlige beslutninger i relation til rettens ledelse og større administrative spørgsmål.

Administrationschefens arbejdsopgaver
Du får det daglige og overordnede ansvar for rettens administration, herunder løn- og driftsbudget, økonomi, indkøb, HR, IT, GDPR og rettens sikkerhed. Herudover indgår drift af retsbygningen og kontakten til udlejeren som en del af dine arbejdsopgaver.

Du bidrager til den strategiske planlægning og udvikling, og du deltager i rettens samarbejde med Domstolsstyrelsen.

Endvidere står du for tilrettelæggelse af arbejdet i ledergruppen samt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, og du er en vigtig sparringspartner for byretspræsidenten. Du vil desuden skulle bistå afdelingslederne med sparring i forhold til deres ledelsesopgaver, herunder navnlig i forhold til personalespørgsmål, og du skal i den forbindelse være dygtig til at holde implementeringen af rettens mål og strategi for øje.

Du har det overordnede ansvar for den daglige personaleadministration af alle ansatte ved retten. Du har desuden i samarbejde med afdelingslederen det direkte personaleansvar for medarbejderne i administrationsafdelingen. Administrationsafdelingen omfatter blandt andet regnskab, information, kasse, retsbetjente, it-support og notar.

Du er formand for rettens samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg og deltager i alle opgaver relateret til rettens arbejde med sikkerhed. Du har den daglige kontakt til politiets sikkerhedsansvarlige. Derudover er du ansvarlig for rettens IT-organisering, og du har det daglige ansvar for rettens tekniske udstyr.

Du er også primus motor for tilrettelæggelse af temadage mv.

Hvis du er domstolsjurist, har du mulighed for at få tildelt retsarbejde, ligesom der vil være mulighed for at få andre udvalgte juridiske opgaver af administrativ karakter, herunder klagesagsbehandling og behandling af aktindsigtsbegæringer.

Vi kan godt selv høre, at det lyder af mange og meget forskelligartede opgaver, og du skal bestemt kunne lide at have flere bolde i luften – men lad dig ikke skræmme – nogle af opgaverne skal ikke udføres så ofte, og vi er en stor flok engagerede og dygtige kolleger, der med godt humør glæder os til at løfte opgaverne sammen med dig.

Kvalifikationer
Du kan have en uddannelse som cand.jur. eller en tilsvarende samfundsvidenskabelig uddannelse, men dette er ikke en betingelse. Der vil blive lagt vægt på erfaring med den type opgaver, der er beskrevet ovenfor under afsnittet ”administrationschefens arbejdsopgaver” og gerne erfaring inden for det statslige område og erfaring med personaleledelse.

Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for ledelse. Det betyder blandt andet, at du skal være god til at træffe beslutninger og – hvad der er lige så vigtigt – god til at føre beslutningerne ud i livet. Du skal kunne skære igennem, men du skal også have gode evner for at lytte og leve dig ind i medarbejdernes situation. Intuition og empati er derfor også vigtige egenskaber.

Vi har en uhøjtidelig og munter tone i omgangen med hinanden, og du skal derfor helst have en god portion humor og selvironi. Endelig skal du som ansvarlig for rettens økonomi have flair for tal. Det er imidlertid ikke en betingelse, at du har erfaring med økonomistyring.

Vi vægter højt, at du har en anerkendende, tillidsfuld og respektfuld ledelsesstil. Som menneske er du nærværende, lyttende og inddragende i samarbejdet med andre, ligesom du har en rolig og positiv løsningsorienteret tilgang, så tingene går op i hverdagen.

Vi er en organisation med meget kommunikation, så det er vigtigt, at du formulerer dig klart og sikkert både mundtligt og skriftligt.

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelsestidspunktet vil være efter nærmere aftale. Ansættelse sker på overenskomstvilkår efter relevant overenskomst. Er du i forvejen tjenestemand, kan der eventuelt ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Aflønning i stillingen sker med udgangspunkt i lønniveauet for lønramme 36 (svarende til chefkonsulent-niveau). Der vil kunne ydes tillæg afhængig af kvalifikationer.

Hvis du er eller har været domstolsjurist, vil du blive ansat med ansættelsesværn. Aflønning ud over lønrammelønnen fastsættes efter gældende lønaftaler.

Det er en forudsætning for ansættelse som administrationschef, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Ansættelsesprocedure
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til byretspræsident Betina Heldmann tlf. 47338701 eller på mail til bjh@domstol.dk.

Oplysninger om Danmarks Domstole og Retten i Hillerød kan ses på www.domstol.dk.

Der forventes afholdt 1. samtaler den 4. juni 2021. Der vil blive afholdt 2. samtaler med udvalgte kandidater formentlig den 14. juni 2021. Inden 2. samtale kan du blive bedt om at deltage i en test ved en ekstern konsulent.

Ansøgning
Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under punktet ” Job” i topmenuen.

Du skal vedhæfte cv, eksamensbevis, eventuelle udtalelser og andre relevante dokumenter. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest tirsdag den 25. maj 2021.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret