profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-09-01
Virksomhed: Kerteminde Provsti
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Provstisekretær – Økonomi søges til Kerteminde – Nyborg provsti.

En stilling som sekretær for provsten og provstiudvalget i Kerteminde - Nyborg provsti er ledig til besættelse 1. august 2022 eller efter aftale. Stillingen opslås med et timetal på 30 timer og har provstiets økonomi som kerneopgave.

Kerteminde-Nyborg Provsti

Provstikontoret er beliggende i Kerteminde.

På provstikontoret arbejder vi med at skabe gode vilkår for Folkekirken og dens medlemmer. Her er der tid til at gøre arbejdet godt, rum for nye ideer og udvikling. Du vil få ansvar for den daglige drift af vores kontor i tæt samarbejde med din provstisekretærkollega, der har kontor i Nyborg. Du vil få ansvaret for at gennemføre analyser af budgetter og regnskaber mhp. at understøtte provstiudvalgets fordeling af ligningsmidler.

Arbejdet som provstisekretær

Provsten er leder for sekretærteamet. Sekretærernes opgave er at støtte provsten og provstiudvalget i deres arbejde samt at tilbyde rådgivning til menighedsrådsmedlemmer og præster i provstiet. Ligeledes omfatter sekretærarbejdet tilvejebringelse af økonomisk overblik i forbindelse med kirkekassernes budgetter og regnskaber samt ansvaret for provstiudvalgets kasse PUK.

Vi ønsker:

  • en dygtig regnskabsfører med gode kompetencer i forhold til budget og regnskab.
  • en person, der kan arbejde selvstændigt og proaktivt og er god til at overholde deadlines.
  • en dygtig referent, der mestrer det skriftlige sprog og betjener provstiudvalget ved udarbejdelse af dagsorden og beslutningsprotokol for møder.
  • en erfaren bruger af IT-systemer med en konstruktiv og iderig tilgang til IT-løsninger.
  • en person med gode samarbejdsevner og interesse for Folkekirkens opgave

Vi tilbyder:

  • et udfordrende og selvstændigt arbejde med stor fleksibilitet og mulighed for indflydelse på form og indhold.
  • mulighed for personlig og faglig udvikling.
  • et velfungerende samarbejde med provst, provstiudvalg, menighedsråd og præsterne i provstiet.

Løn

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK-stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) i staten, og det tilhørende protokollat om dækning af folkekirkens område.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Aflønning vil ske efter kvalifikationer og efter forhandling med HK. Der vil også være mulighed for forhandling af eventuelle tillæg.

Ansøgningsfrist

Tiltrædelse: den 1. september 2022

Ansøgningsfrist:

Ansøgning med CV, relevante bilag, og henvisning til referencer sendes elektronisk via Jobdanmark eller til provst Lone Wellner lwj@km.dk samt provstisekretær Hanne Terndrup haet@km.dk

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte provst Lone Wellner lwj@km.dk

Oprettet:
2022-06-23
Ansøgningsfrist:
2022-09-01
Jobtype:
Deltid
Kompetencer:
sekretærarbejde
regnskab og økonomi
budget og regnskab