TÅRNBY KOMMUNE

Demensansvarlig sundhedsfaglig medarbejder

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Vi søger en ny medarbejder pr. 1.7.2021 med demens ansvar til vores spændende arbejdsplads i Tårnby Kommune, fortrinsvis til dagvagt 37 timer ugentligt, med mulighed for færre timer.

Plejehjemmet Løjtegårdsvej består af 4 afdelinger, hvoraf de 3 har 28 beboere på hver afdeling og den 4. afdeling har 36 beboere. Du skal være ansvarlig for demensområdet for alle 4 afdelinger, og skal samarbejde på tværs af afdelingerne med ca. 100 medarbejdere.

Vores vision er, at skabe et hjemligt miljø for beboerne og deres familier. Vi har derfor fokus på vores kerneopgave "det gode hverdagsliv" sammenholdt med høj sygeplejefaglig kvalitet, der tager udgangspunkt i trivsel og de gode relationer for både beboere og medarbejdere. Styrken i vores kerneopgaver er vores grundlæggende værdier, se her, som er vores platform for opgaver og sociale relationer i dagligdagen. Vi har fokus på at styrke det tværgående samarbejde med vores sygeplejersker, farmokonom, fysioterapeuter og aktivitetsmedarbejder.

Vi er en stabil arbejdsplads med et engageret og fagligt dygtigt personale, som har fokus på at kompetenceudvikle individuelt og fælles med temaer udvalgt i samarbejde med ledergruppen og personalet på de enkelte afdelinger.


Vi ønsker, at du har følgende kvalifikationer:
  • En sundhedsfaglig uddannelse, minimum social og sundhedsassistent
  • Gerne erfaring med ældreområdet og primærsektor, og har erfaring med at arbejde med demente beboere
  • Diplom i demens/akademiuddannelsen eller lignede, eller har mod på at gennemgå en af disse uddannelser
  • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med dokumentationssystemet Cura
  • Du skal arbejde med og have kendskab til magtanvendelsesreglerne
  • Du skal have pædagogiske kompetencer i forhold til formidling i tale og skrift, da vi forventer at du skal have ansvaret for undervisning lokalt og på tværs af afdelingerne
  • Du skal kunne anvende demensfaglige og socialpædagogiske redskaber, og arbejde med vores demente beboere med udgangspunkt i teorier om personcentreret omsorg

Vi tilbyder en arbejdsplads hvor:

Du skal fungere som tovholder for demensressourcepersonerne på plejehjemmet, og indgå i et tæt samarbejde med Ældrecentrets demenskoordinator. Allerede fra beboerne flytter ind skal du sikre, at der initieres et tværfagligt samarbejde, der skaber et fagligt højt niveau for både de demente beboere, deres pårørende og vores personale. Vi arbejder målrettet på, at styrke det gode tværfaglige samarbejde ved at følge op og skabe et sammenhængende demensforløb for den enkelte beboers forløbsprogram. Du skal derfor være indstillet på, at skulle bidrage med ideer og forslag til arbejdet med demens på plejehjemmet.


Vi forventer at du:

Har lyst til at være med til at skabe en stærk demens faglig arbejdsplads, hvor du bruger dine empatiske evner til at lytte og reflektere gennem relationelle og sociale kompetencer. Du vil få brug for et godt overblik gennem struktur og planlægning, da du vil få en stor kontaktflade med flere faggrupper. De vil stille krav om at du er tillidsskabende, løsningsorienteret, kreativ og rolig med fokus på formidlingskompetencer.


Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med FOA efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.


Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til Christina Simonsen på telefon 30 76 05 66.

Vi forventer at afholde løbende ansættelsessamtaler.


Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret