TÅRNBY KOMMUNE

(Udløbet) Daginstitutionsleder til børnehaven Engmarken (genopslag)

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Går du og drømmer om at blive daginstitutionsleder af en lille børnehave, så har du en unik mulighed her

Hvor andre kommuner har eksperimenteret med områdeledelse og klynger, har Tårnby kommune igennem årene fastholdt en traditionel ledelsesorganisering. Vi mener nemlig, at muligheden for at bedrive faglige ledelse, sker bedst igennem en organisering, hvor hvert dagtilbud har deres egen leder og souschef.

Vi søger en dygtig og engageret daginstitutionsleder som kan se værdien i et lille miljø, og som er klar på at hoppe i arbejdstøjet, og løfte opgaver der spænder fra strategisk ledelse, til at udføre lavpraktiske opgaver. Du skal have noget på hjertet, og have et kæmpe drive i forhold til at skabe stærke børnefællesskaber

Børnehaven Engmarken er normeret til 40 børn og har til huse i en fin ældre villa, der ligger tæt på offentlig transport, store grønne områder, strand, havn og den Blå Planet.

Børnehaven er 90 år gammel, men på trods af alder og småskavanker, danner huset ramme for et godt og trygt børneliv.

Børnehaven Engmarken har et værdigrundlag, der danner en tydelig ramme for det pædagogiske arbejde i praksis. Et godt børneliv skal være sjovt og fyldt med glæde og trivsel.

Børnehaven har brug for en leder der står for åbenhed, er anerkendende i sin pædagogik og ledelsestilgang og som kan stå i spidsen, skabe retning og begejstring om vores fælles arbejde og pædagogiske læreplan.

Du skal være med til at sikre et professionelt arbejdsmiljø med engagement og arbejdsglæde over for husets 7 medarbejdere.

Forældresamarbejdet er en hjørnesten i vores børnehave. For os er forældrene meget aktive medspillere, og en helt oplagt ressource i arbejdet med børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Sidst men vigtigst, så skal du være helt vild med børn, og være målrettet i forhold til at skabe det gode institutionsliv for både børn, personale og forældre.

Som dagtilbudsleder har du bl.a. ansvaret for:
 • At institutionens vision og værdier er kendte og lever i dagtilbuddets pædagogiske praksis.
 • At der er sat mål og retning for institutionens kerneopgave og der følges op på den.
 • At skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser i overensstemmelse med Tårnby Kommunes personalepolitik og Børne- og Ungepolitik.
 • At sikre en forsvarlig normering på gulvet og selv deltage i det pædagogiske arbejde når der er brug for det.
 • At sikre et godt og udviklende samarbejde med forældrebestyrelsen og den samlede forældregruppe.

Vigtige ledelsesmæssige opgaver i Engmarken:
 • At du er med til at bevare de gode værdier og traditioner der er bygget op igennem årene, men samtidig har blik for, at justere på det som kunne have brug for.
 • At du er i stand til at praktisere synlig ledelse i form af observationer og ved at give faglig og metodisk sparring til medarbejderne omkring den pædagogiske praksis.
 • Sikre, at læring og det læringsmæssige perspektiv, indarbejdes i såvel dagtilbuddets visioner, som den daglige drift, herunder den styrkede læreplan.

Faglige kvalifikationer:
 • Pædagoguddannet.
 • God og fornuftig økonomisk indsigt.
 • Indsigt i personaleadministration og personaleforhold.
 • Lederuddannelse på diplomniveau, eller lysten til at gå i gang med uddannelsen.

Vi håber, at denne annonce tiltaler dig, så du fluks sender en ansøgning til os.

Du er meget velkommen til at besøge os, før du sender din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Yderligere oplysninger

Stillingen er til besættelse snarest muligt, og du kan få mere viden om institutionen og stillingen, ved at kontakte souschef Mette Linquist på telefon 24974345, pædagogisk konsulent Lise Kaalund på 32471468, eller dagtilbudschef Dorte Stjernø på 32471448.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af persondata

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret