TÅRNBY KOMMUNE

Afdelingsleder til børnehaveafdeling søges 37 timer ugentligt 1. juli 2021

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Børnehuset Nordmarksvej 22 – 24 søger en uddannet, motiverende og faglig dygtig pædagog til afdelingslederstilling i børnehaveafdelingen - gerne med erfaring inden for ledelse.

Som afdelingsleder bliver du en del af et ledelsesteam sammen med leder og souschef. I ledelsesteamet ønsker vi et godt samarbejde om husets drift, udvikling og den pædagogiske kvalitet og vi forventer at du har mod og lyst til at udvikle Børnehuset sammen med os. Vi søger en kollega der har et godt blik for ledelse, pædagogik, børns trivsel og udvikling samt en der kan motivere, inspirere og begejstre sig selv og andre – også når det er hårdt arbejde.

Vi er et stort børnehus med 102 børn og 21 voksne fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Vi har de seneste år udarbejdet nye pædagogiske principper som er: Natur, Økologi og Fantasi.
Vi arbejder henimod at blive et bæredygtigt børnehus, hvilket vi forventer du vil være med til at udvikle i en pædagogisk praksis både som pædagog og en del af ledelsen. Samtidig er vi i gang med at skabe et fælles pædagogisk fundament for hele huset blandt andet gennem arbejdet med vores barnesyn og hvordan det afspejles i vores pædagogiske praksis.
I de sidste par år har vi blandt andet haft ekstra pædagogisk fokus på ”børns leg” og ”børns socio-emotionelle udvikling” for at nævne nogle få.

I år arbejder vi med ”Natur og Science” gennem temaet om ”De fire elementer: Jord, vand, luft og ild”.

Vi søger en afdelingsleder der:
 • Er faglig og stolt af sit fag
 • Er kreativ og fantasifuld og bruger det i sit daglige pædagogiske arbejde
 • Et stabil samt fysisk og psykisk robust
 • Kan tage initiativ, handle og følge op samt skabe sig et overblik og tage ansvar.
 • Er en god og tydelig kommunikator såvel mundtligt som skriftligt
 • Har gode reflekterende og analytiske evner
 • Har kendskab og erfaring med arbejdet med pædagogiske læreplaner
 • Kan vejlede og guide kolleger i en pædagogisk og faglig kontekst
 • Der tør gribe en udfordring og har en nysgerrig tilgang til sit arbejde med børn, kolleger og forældre.
 • Kan tænke strategisk og have flair for tal, systemer og at strukturere sit arbejde.
 • Har et positivt livssyn.

Vi kan tilbyde dig:
 • Et hus, der har fokus på at skabe ”det gode børneliv” gennem nærvær, tryghed og relationer børnene imellem og mellem barn - voksen
 • Et hus, der arbejder med at skabe god trivsel hos børnene gennem læring, udvikling og omsorg
 • Et hus, der arbejder bevidst og fokuseret med udvikling af vores pædagogiske faglighed og kvalitet gennem bl.a. oplæg fra eksterne konsulenter og i forbindelse med personalemøder og refleksion
 • Plads til at udvikle faglige kompetencer i refleksion med kolleger både i afdelingen og i ledelsesteamet
 • Anerkendelse og respekt for forskelligheder både i forhold til børn, forældre og kolleger
 • Et hus, der flere gange om året arbejder projektorienteret med forskellig pædagogisk fokus
 • En god og ligeværdig personalekultur
 • Et ledelsesteam, hvor vi sammen stræber efter høj pædagogisk kvalitet og udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest - slettes, hvis det ikke er aktuelt. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til leder Rikke Gaard på telefon 3076 0687.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende. Stillingsopslaget fjernes fra Tårnby Kommunes hjemmeside, når rette kandidat er fundet.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret