2 erfarne, faglige og dygtige pædagoger søges til en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe | JobDanmark
TÅRNBY KOMMUNE

2 erfarne, faglige og dygtige pædagoger søges til en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Børnehuset Nordmarksvej 22 – 24 søger 2 faglige, dygtige, kompetente og engagerede pædagoger, der kan begejstre sig selv og andre, også når det er hårdt arbejde.

Stillingen i vuggestuegrupperne er på 34 timer om ugen er til besættelse 1. juli. Stillingen i børnehavegruppen på 35 timer til besættelse hurtigst muligt.

Vi er et stort børnehus med ca. 102 børn og 21 voksne, fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper samt en køkkenmedarbejder der tilbereder økologisk mad til vuggestuebørnene.

Vi er et børnehus, der har udarbejdet nye pædagogiske principperne som er: Natur, Økologi og Fantasi, og hvor vi i de næste mange år vil arbejde henimod at blive et bærdygtigt børnehus, hvilket I kan være med til at udvikle i en pædagogisk praksis. Samtidig er vi i gang med at skabe et fælles pædagogisk fundament for hele huset, blandt andet gennem arbejde med vores barnesyn og hvordan det afspejles i vores pædagogiske praksis. I de sidste par år har vi arbejdet med Børns leg, hvordan vi skaber gode læringsmiljøer ude som inde, der er med til at stimulere børnenes fantasi, kreativitet og virkelyst, og i år har vi valgt at arbejde med Natur og Science; gennem temaet om: De fire elementer, jord, vand, ild og luft. Dette kan I som kommende pædagoger her i huset være med til at bidrage til med inspiration, initiativer og fantasi fulde aktiviteter med børnene.

Vi søger pædagoger der:
 • Er gode til at lege med børnene og nyder børns selskab

 • Er faglig og stolt af sit fag

 • Har en viden og erfaring i arbejdet med vuggestue og børnehavebørn

 • Er kreativ og fantasifuld og bruger det i sit daglige pædagogiske arbejde

 • Et stabil, fysisk og psykisk robust

 • Har overblik

 • Kan tage initiativ, handle og følge op

 • God og tydelig kommunikator såvel mundtlig som skriftligt

 • Kan reflektere og analysere over egen og husets praksis

 • Kendskab og erfaring med arbejdet med pædagogiske læreplaner

 • Har et positivt livssyn.

Vi kan tilbyde dig:
 • Et hus, der har fokus på at skabe ”det gode børneliv” gennem nærvær, tryghed og relationer børnene imellem og mellem barn - voksen

 • Et hus, der arbejder med at skabe god trivsel hos børnene gennem læring, udvikling og omsorg

 • Plads til at udvikle faglige kompetencer i refleksion med kollegaer og ledelse

 • Anerkendelse og respekt for forskelligheder både i forhold til børn, forældre og kollegaer

 • Et hus der flere gange om året arbejder projektorienteret i grupper med fokus på ”natur”, ”fantasi”, ”sprog og leg”

 • En god og ligeværdig personalekultur

 • Et hus der ligger ved Femøren metrostation, Amager Strand og Den Blå Planet og tæt på offentlige transportmuligheder.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til Rikke Gaard på telefon 30760687.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 19.

Når rette kandidat er fundet, fjernes stillingsopslaget fra Tårnby Kommunes hjemmeside.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af persondata

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret