TÅRNBY KOMMUNE

Basishuset søger 2 pædagoger pr. 1. maj 2021 eller snarest herefter

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Basishuset er en lille børnehave for børn med særlige behov og vi søger 2 pædagoger, der vil være med til at skabe en god og tryg hverdag for vores børn.

Stillingerne er på hhv. 32 og 37 timer.

Vi er normeret til 16 børn i alderren 3 - 6 år, fordelt på 2 stuer, 8 pædagoger, en afdelingsleder og en leder. Vi er en forholdsvis ny personalegruppe fuld af gåpåmod, faglighed og humor og nu mangler vi bare de sidste 2 kollegaer for at være fuldtallige.

Vi er en personalegruppe der vil hinanden både fagligt og personligt og vi vægter fælles refleksion og sparring i hverdagen. Som vores nye kollega vil du få mulighed for indflydelse på den videre udvikling i Basishuset.

Basishuset er organiseret i Børne – og Kulturforvaltningen under Dagtilbudsafdelingen.

I Basishuset arbejder ud fra en specialpædagogisk tanke om, at alle børn skal have lige muligheder for at indgå i sociale relationer i et inkluderende fællesskab.

Vi har mulighed for at arbejde en til en med barnet i afgrænsede perioder, når vi vurderer, at det giver det bedste resultat for barnet. Oftest arbejder vi med flere børn sammen, da læring optages bedst gennem leg.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer for derved at sikre barnet den bedst mulige udvikling samt livskvalitet. Vi tilbyder børnene læringsrum, der giver mulighed for at styrke og videreudvikle deres kognitive, sproglige, emotionelle, motoriske og sociale kompetencer.

Vi arbejder med kommunikation på mange måder. Udgangspunktet er, at alle kommunikerer og at formålet med al kommunikation er at nå frem til en fælles forståelse.

Begge stuer har en struktur, der er forudsigelig og genkendelig for stuens børn. Indholdet i strukturen er forskellig fra stue til stue, da den tilpasses børnegruppen.

Vi arbejder ud fra, at børnene skal udfordres i det omfang, de mestrer det, og vi bruger legeplads, nærmiljø og kulturelle tilbud hyppigt.

Vi vægter et tæt, respektfuldt og anerkendende forældresamarbejde i hverdagen og vi afholder såvel forældremøder som sociale arrangementer.

Vi har et nært samarbejde med Dagtilbudsafdelingen, herunder pædagogisk konsulent, det pædagogiske vejlederkorps og Legepatruljen. Der udover har vi et kontinuerligt samarbejde med psykologer, tale-hørelærere, fysioterapeut og ergoterapeut fra Familiehuset.

Vi udarbejder individuelle handleplaner på alle børnene, der tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, samt på vores særlige indsatsområder, og vi arbejder altid med en bred forståelse for barnets udviklingsmuligheder samt vigtigheden af at inddrage forældrene. Vi vægter et tæt, respektfuldt og anerkendende forældresamarbejde i hverdagen og vi afholder såvel forældremøder som sociale arrangementer.

Vi afholder status- og netværksmøder i et tværfagligt regi, personale- og teammøder samt møder og sociale arrangementer med børn og forældre.


Vi søger en medarbejder, der:
 • deltager aktivt sammen med børnene.
 • kan arbejde individuelt og i team.
 • kan tilrettelægge, organisere og udføre forløb og aktiviteter.
 • arbejder og tænker fleksibelt i forhold til at finde nye og brugbare veje.
 • kan indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige faggrupper.
 • er god til at formulere sig verbalt som skriftligt.
 • har lysten til, at vi også kan mødes i et socialt fællesskab.

Vi forventer, at du:
 • kan arbejde professionelt med børn i krævende situationer
 • er engageret, nærværende, rummelig og kan arbejde anerkendende og empatisk.
 • er fagligt reflekterende og villig til at arbejde aktivt med konstruktiv feed back i hverdagen.

Vi kan tilbyde:
 • mulighed for udvikling og brug af egne kompetencer.
 • pædagogiske udfordringer.
 • gode muligheder for at medvirke til at forme eget arbejde.
 • et anerkendende arbejdsmiljø med engagerede kollegaer, der har hinandens ryg.
 • velfungerende team der vægter fagligheden højt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til leder Jette Sølbeck, tlf. 23200357 eller afdelingsleder Maria Mortensen, tlf. 30319342. Du er velkommen til at ringe og aftale et besøg i institutionen.

Stillingerne er til besættelse pr. 1. 5.2021 eller snarest derefter.

Der vil blive holdt løbende ansættelsessamtaler. Stillingsopslaget fjernes fra Tårnby Kommunes hjemmeside, når de rette kandidater er fundet.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af persondata

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret