Christians Sogns Menighedsråd

(Udløbet) Christianskirken - Lyngby søger en ny kirketjener.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Stillingen er fuldtid, 37 timer pr. uge.

 

Du er som kirketjener ofte den første, der møder de mennesker, som kommer til kirken og sognegården. Det er mennesker i forskellige livssituationer både i glæde og sorg. Vi søger derfor dig, som er åben og imødekommende  og forstår at møde den forskellighed.

Som kirketjener sørger du for, at kirke, sognegård og udendørsarealer fremstår pæne, rene og vedligeholdte.

 

Som kirketjener er du en væsentlig del af kirkens team af medarbejdere, som består af 4 præster, en organist, en formidlingsmedarbejder, en kordegn og to kirketjenere, samt korleder og kirkesangere.

Vi forventer at du indgår i det gode samarbejde mellem ansatte, menighedsråd og frivillige, som udgør en aktiv del af kirkens liv

 

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, andre gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige aktiviteter.
 • Rengøring i kirkens og sognegårdens lokaler.
 • Gensidig vikardækning ved kirketjeners ferie, fridage og sygdom også mht. rengøringsopgaver.
 • Indkøb i samarbejde med kirkens øvrige ansatte.
 • Lettere tekniske og IT- opgaver, kontakt til og tilkald af håndværkere og øvrige leverandører.
 • Vedligeholdelse af kirkens og sognegårdens udendørsarealer, inkl. snerydning i vinterhalvåret.

 

 

Vi forventer, at du:

 

 • Er imødekommende, venlig og serviceminded.
 • Er ansvarsbevidst og har ordenssans.
 • Arbejder tæt sammen med kirkens anden kirketjener.
 • Arbejder selvstændigt, har overblik, kan planlægge og koodinere opgaver.
 • Har vilje til samarbejde og til at indgå i et team med mange forskellige faglige kvalifikationer.
 • Har en fleksibel tilgang til arbejdsopgaver, da der er et højt aktivitetsniveau i kirke og sognegård,.

Derudover at:

 • Du har praktisk sans og teknisk flair.
 • Du kan gå til hånde med de opgaver, øvrige ansatte har brug for hjælp til.
 • Du kan anvende IT på et rimeligt niveau.
 • Du har humor og er omgængelig.

 

Ansættelse sker ved Christians Sogns Menighedsråd beliggende Chr. X. Allé 122, 2800 Kongens Lyngby.

 

Der skal påregnes aften og weekendarbejde.

Stillingen er beregnet til en 5 dages arbejdsuge og med en fast ugentlig fridag (mandag).

 

Vi foretrækker en uddannet kirketjener, men ellers er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver, indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,32 kr. –354.262,32kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,32 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse knyttet til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt . 25.926,05kr. (nutidskroner).

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hans-Christian Jørgensen på telefon 9392 6313eller til kirkens daglige leder sognepræst Lisa Tikkanen Pagh på telefon 2878 0630

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7120fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 5. maj. 2021.

 

Ansættelse forventes at finde sted fra tidligst den 1. juni 2021.

 

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 19.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Ansættelsen sker på prøve i de første 3 måneder. I prøvetiden er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

 

______________________________________________________________________________________

 

Christians Sogn har 9300  indbyggere, 10 ansatte ved kirken. Sognet er kendetegnet ved at være et bysogn med rigtig mange aktiviteter både i kirke og sognegård. Et stort antal frivillige varetager forskellige opgaver ved arrangementer. Kirken har også et frivilligt kordegnehold og en stor gruppe, der åbner og lukker kirken, som er åben alle dage kl. 9-18. Se mere på www.christianskirken-lyngby.dk

 

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret