Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Akademiker søges til arbejde med tildeling af forskningsbevillinger (tidsbegrænset stilling)

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vil du arbejde med sekretariatsbetjening? Har du mod på administrativ håndtering af ansøgninger ved tildelingen af forskningsbevillinger? Så har vi en tidsbegrænset stilling som fuldmægtig i Danmarks Frie Forskningsfond i Odense. Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 11 måneder.

Vi skaber fundamentet for fremtiden
Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

Bliv en del af vores sekretariatet i Odense

I Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond har vi til opgave at understøtte banebrydende forskning på højeste niveau baseret på forskernes egne initiativer gennem tildelingen af bevillinger. Vi understøtter arbejdet både administrativt, strategisk og politisk.

I sekretariatet er vi ca. 35 engagerede medarbejdere, som har et tæt samarbejde på tværs af tre funktionsopdelte enheder. Samlet behandler vi årligt ca. 3.- 4.000 ansøgninger og bevilger ca. 1,5 mia. kr. til ca. 400 forskningsprojekter. Forskningsmidlerne uddeles i åben konkurrence, og ansøgningerne vurderes alene på videnskabelig kvalitet. Derfor er Danmarks Frie Forskningsfond en helt central spiller for at stimulere udviklingen af den nye og originale viden, vi skal bygge fremtidens samfund på. I arbejdet lægger vi stor vægt på, at opgaverne løses på basis af saglighed, gensidig kommunikation og i et tværgående samarbejde i kontoret og styrelsen.

Som vores nye kollega bliver du en del af enheden for forskningsfinansiering, hvor vi aktuelt er 16 medarbejdere.

Hovedfokus i enheden er forskningsadministrative opgaver i forbindelse med sekretariatets betydelige drifts- og procesopgaver for Danmarks Frie Forskningsfond i forbindelse med opslag og udmøntning af midler til forskningsprojekter.

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • sekretariatsbetjening af fondens faglige råd, der træffer beslutning om forskningsbevillinger
 • forskningsadministrative opgaver, herunder modtagelse af ansøgninger og udarbejdelse af afslags- og bevillingsbreve til ansøgere
 • udarbejdelse af oplæg til møder og opfølgning på møderne
 • mundtlig og skriftlig vejledning af ansøgere
 • ad hoc-opgaver ift. fondens internationale samarbejde
 • drift og test af funktioner i det elektroniske ansøgnings- og sagshåndteringssystem.
Er du vores nye kollega?
Vi forestiller os, at du:

 • har en relevant akademisk uddannelse som f.eks. cand.mag., cand.scient. eller cand.scient.pol.
 • har lyst til at håndtere forskellige former for It-systemer til håndtering af ansøgninger og bevillinger
 • er samarbejdsorienteret og evner at indgå i varetagelsen af tværorganisatoriske opgaver og projekter
 • kan udtrykke dig kort og præcist både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk
 • er omhyggelig og samtidig god til at fastholde et overblik og prioritere opgaver
 • er omgængelig, energisk og har lyst til at yde en god service til forskere og rådsmedlemmer
 • vil bidrage til et positivt arbejdsmiljø.
Du kan være nyuddannet eller have flere års erfaring. Det er en fordel, hvis du har erfaring med administration af forskningsbevillinger.

En ambitiøs og social arbejdsplads
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Der er tale om en tidsbegrænset stilling.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent og områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen på telefonnummer 7231 8417 eller på e-mail lec@ufm.dk.

Søg stillingen
Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Vi skal have din ansøgning, CV og kopi af eksamensbevis senest fredag 14. maj 2021 kl. 12.00.

Der afholdes samtaler i uge 20

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har vi ansvaret for opgaver, der knytter sig til udviklingen og administrationen af bevillingerne for forskning, videregående uddannelse og videnbaseret innovation samt SU. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret