Center for Regional- og Turismeforskning

Chefkonsulent til fremtidssikring af Danmarks eneste regionaløkonomiske model

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Vi søger en chefkonsulent, som kan stå i spidsen for konsolideringen af SAM-K/LINE® komplekset og sikre, at komplekset er anvendeligt, troværdigt og relevant for både CRT’s interne forskning og for eksterne brugere.

Vi tror på værktøjets alsidighed og store potentiale for kommuner, regioner, styrelser og brancheorganisationer. Alle øvrige samfundsøkonomiske modeller i Danmark antager et nationalt perspektiv. Din indsats kan sikre, at det regionaløkonomiske perspektiv indskrives i alt fra turismeregnskab til uddannelsesnormering i velfærdssektoren.

Afhængig af interesse kan du have arbejdssted på Bornholm eller i København og du kan fint have arbejdssted deltid de to steder.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne omfatter:

 • faglig ledelse af ressourcer knyttet til modelteamet (pt. 7 medarbejdere) med henblik på udvikling af fagligheder omkring anvendelse og udvikling af avanceret samfundsøkonomisk model
 • ansvarlig for udviklingen af samarbejdet mellem CRT’s forskere ift. projekter og opgaver knyttet til SAM-K/LINE® komplekset
 • ansvarlig for udviklingen af samarbejdet mellem CRT og kompleksets eksterne brugere, både nuværende og kommende
 • ansvarlig for udviklingen af samarbejdet mellem CRT og relevante forsknings- og modelmiljøer
 • støtte til CRT’s ledelse og bestyrelse i arbejdet med at sætte retning for modelkompleksets fremtid
 • bidrage med faglig sparring ved analyser med SAM-K/LINE® komplekset internt i CRT
 • kan yderligere indgå som projektleder på projekter, hvor tværorganisatoriske kompetencer skal anvendes

Personaleledelse varetages af direktøren for CRT.

Vi søger dig, der:

 • er uddannet cand.polit., cand.oecon., cand.scient.oecon. eller lignende, gerne med ph.d.-grad
 • gerne har 10 års erfaring fra matematisk modelmiljø med (samfunds)økonomisk sigte
 • har erfaring med driftsopgaver knyttet til matematiske modeller, der udstilles til anvendelse af personer udenfor egen organisation
 • har erfaring med faglig ledelse af højtuddannede og specialiserede medarbejdere
 • har projektledelseserfaring, særligt ledelse af projekter med mange interessenter
 • har erfaring med processen fra udvikling/opgradering til drift af komplicerede IT-systemer
 • har erfaring med anvendelse af data til (samfunds)økonomisk analyse og prognoser

Det er en fordel, hvis du har:

 • kendskab til eller erfaring med at arbejde inden for fagområderne regional science og/eller velfærdsområdet
 • erfaring med at samarbejde med danske og internationale forskningsmiljøer samt styrelser/ministerier/centraladministration/organisationer
 • Du behersker dansk i skrift og tale (arbejdssprog) samt engelsk i skrift og tale, du brænder for samfundsøkonomiske problemstillinger, og så er du
 • relationsskabende
 • motivationsskabende
 • serviceorienteret
 • kan arbejde selvstændigt
 • kan drive et samarbejde og ser teamarbejde som en selvfølgelighed

Praktisk information

Arbejdstid: 37 timer om ugen.
Løn: Ifølge statslig overenskomst.
Opstart: Hurtigst muligt efter aftale.
Ansøgningsfrist: 10. maj 2021.

Har overstående vakt din interesse?

Send en motiveret ansøgning med CV, kontaktoplysninger på 1-2 referencepersoner samt andre stillingsrelevante oplysninger att.: direktør Anne Thomas på mail til crt@crt.dk. I emnefeltet i e-mailen angives: ”Chefkonsulent” og dit navn.

Send venligst ikke cpr.nr. Ved fremsendelse af ansøgning og bilag giver du samtykke til, at materialet må anvendes til rekrutteringsformål i op til 6 måneder, hvorefter det vil blive slettet.


Om CRT
CRT klæder beslutningstagere på med lettilgængelig viden, der er med til at skabe forandring på landet.

Vi er et uafhængigt forskningscenter med base på Bornholm og i København.

Vores forskere og eksperter leverer viden gennem analyser og rådgivning til alle, som skal udvikle strategier og politik både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

CRT driver som de eneste i Danmark en regionaløkonomisk model, som giver et detaljeret indblik i regionale og turisme forhold.

Vi oversætter egne og andres forskningsresultater til råd og værktøjer, der skaber udvikling på landet, og vi kan godt lide rollen som konstruktiv partner, der indgår i projekter omkring forskning og udvikling.

Vi har over 25 års erfaring og er særligt stærke på fire områder:

 • Fremtidens arbejdsmarked
 • Erhvervsudvikling af landdistrikter
 • Turismeøkonomi og bæredygtige destinationer
 • Stedsudvikling – lokalmiljø og tilknytning

Om SAM-K/LINE®
SAM-K/LINE® er en regional model. Det er et strategisk analyseværktøj til regionaløkonomiske analyser og fremskrivninger. Modellen dækker de 5 regioner og de 98 kommuner med detaljerede brancher og uddannelser.

SAM-K/LINE® er en samfundsøkonomisk model, som gør det muligt at overvåge og fremskrive udviklingen for lokale erhverv og arbejdsmarkedet med forskellige tidshorisonter, ligesom det er muligt at konsekvensberegne scenarier/projekter.

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret