HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

Barselsvikariat - Engageret sygeplejerske med høj faglighed på Birkehøj Plejecenter

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
En af vores dygtige sygeplejersker går på barsel og derfor søger vi en barselsvikar, der vil bruge sine kompetencer til at skabe sammenhæng i komplekse sygeplejeforløb i tæt samarbejde med dygtige sygeplejekollegaer og sundhedsfaglige kolleger?
På Birkehøj kommer du helt tæt på beboerne og de pårørende og du er med til at give dem en tryg hverdag gennem sammenhængende sygepleje.

Når du træder ind ad døren på Birkehøj Plejecenter, mærker du hurtigt den hyggelige, lyse og rolige atmosfære. På Birkehøj bliver du en del af en gruppe kolleger med stor omsorg for hinanden og for beboerne. Vi har et højt fagligt niveau og arbejder tæt sammen på tværs af faggrupper og med stor respekt for hinandens faglighed. Birkehøj rummer en somatisk og en demensafdeling, barsels stillingen er i somatikken.
Vi har delt ledelse med Henriksdal Plejecenter og du vil opleve et tæt samarbejde, med kolleger herfra.

Kompleks sygepleje og faglig sparringspartner
Som centersygeplejerske kommer du til at arbejde helt tæt på beboerne. Du får en aktiv rolle i beboernes sygepleje og i at sikre sammenhængende forløb for den enkelte beboer, der ofte har brug for komplekse indsatser. Du får det sygeplejefaglige ansvar på de tværfaglige møder, som vi holder i alle teams og ved vores beboerkonferencer. Vi arbejder med tidlig opsporing og daglig triage.

Du får også en nøglerolle i at oplære dine kolleger i sygeplejefaglige opgaver og i at sikre arbejdsgange, der understøtter høj patientsikkerhed, ligesom du er en vigtig sparringspartner for vores dygtige social- og sundhedsassistenter og –hjælpere. Vi har etableret medicinrum til doseringer og vi har indkøbt medicinvogne til alle afdelinger. Arbejdet med dette nye tiltag vil vi gerne have understøttet af dig. Lige som vi gerne ser, at du har mod på at tage aktiv del i uddannelsen af kommende kolleger sammen med klinisk vejleder for nogle af kommunens sygeplejerskestuderende.

Du bliver en del af vores faglige netværk for centersygeplejersker lokalt og i hele kommunen, hvor du får rig mulighed for faglig sparring, ligesom du arbejder tæt sammen med vores udviklingssygeplejerske, som vi deler med Henriksdal Plejecenter.

Struktureret sygeplejerske med høj faglighed 
Du er sygeplejerske med erfaring fra en medicinsk afdeling, plejehjem eller lign. Derudover ønsker vi, at du:
  • Har erfaring med den ældre medicinske patient og kender til kommunal sygepleje
  • Arbejder struktureret med planlægning og evner selv at tilrettelægge din arbejdsdag
  • Har interesse for den borgernære sygepleje
  • Er interesseret i palliation
  • Har gode samarbejdsevner også på tværs af fagligheder
  • Kender til fællessprog III og gerne journalsystemet CURA
  • Har pædagogiske kompetencer og forståelse for læring i praksis.

Om stillingen
Vikariatet er fra 1.7.2021 til 1.10.2022 og er på 37 timer om ugen på hverdage i dagtimerne, (timetal kan forhandles). Da vi er ved at udvide plejecentret, vil der være mulighed for senere fastansættelse. Du får stor indflydelse på planlægningen, da funktionen er selvtilrettelæggende af egen arbejdsdag. stillingen er vagt og weekend fri, men der kan af og til være behov for aftenarbejde, hvis opgaverne kræver det, f.eks. ved møder eller oplæring af aftenvagter.

Løn efter gældende overenskomst med DSR.

Ansøgning
Send din ansøgning allerede i dag eller senest tirsdag den 11.maj 2021. Vi forventer at holde samtaler onsdag den 19. maj og ser gerne, at du kan starte den 1. juli eller hurtigst muligt derefter. Vi tager selvfølgelig højde for planlagt sommerferie.

Vil du vide mere kan du ringe til plejecenterleder Jette Elleby på mobil nr. 61133753. Du kan også læse mere i funktionsbeskrivelsen eller på www.Birkehøjplejecenter.htk.dk/ 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret