GENTOFTE KOMMUNE

Ambitiøs udviklingsfysioterapeut søges til Tranehaven, Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og rehabilitering.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Ambitiøs udviklingsfysioterapeut søges til Tranehaven, Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og rehabilitering.

Da vores erfarne udviklingsfysioterapeut har valgt nye veje indenfor organisationen, søger vi en udviklingsfysioterapeut, som vil være med til at sikre den høje faglige kvalitet inden for vores borgerforløb herunder døgnrehabilitering, ambulant genoptræning, forbyggelse og hverdagsrehabilitering.

Stillingen er på 37 timer ugentligt, og til besættelse pr. 1. juli 2021 eller snarest herefter.

Tranehaven er Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og rehabilitering og varetager dermed al døgnrehabilitering, ambulant træning, borgerrettede forebyggelsesindsats og hverdagsrehabilitering.

Vi er kendetegnet ved mange faglige kompetencer, herunder plejepersonale, terapeuter, logopæd, læger, diætister og neuropsykolog, og vi har omkring 250 ansatte i alt.

Centret er organisatorisk placeret under Gentofte Kommune, Pleje og Sundhed, og arbejder tæt sammen med de øvrige afdelinger, herunder jobcentret.

Som udviklingsfysioterapeut vil du blive en del af vores udviklingsenhed, som består af en udviklingsergoterapeut, en udviklingssygeplejerske samt en projektleder.

Ansvar og kompetence i udviklingsenheden koordineres med chef og souschef, i tæt samarbejde med de ledende terapeuter, med henblik på at sikre Tranehavens samlede funktion og udvikling.

Udover udviklingsopgaver for hele Tranehaven har udviklingsfysioterapeuten ansvaret for for at varetage mono- som tværfaglige udviklingsprojekter, herunder udvikle, vedligeholde og facilitetere evidensbaseret fysioterapi i fysio- og ergoterapien. I stillingen vil være indeholdt klinik arbejde.

Tranehaven søger en udviklingsfysioterapeut der vil medvirke til:

 • Et konstruktivt samarbejde med Tranehavens lederteam, udviklingsenheden samt sundhedsfaglige medarbejdere på hele Tranehaven og øvrige samarbejdspartnere i Gentofte Kommune

 • Facilitering af rehabilitering og genoptræning, og indgå i tvær- og monofaglige projekter

 • Udvikling, implementering og fastholdelse af nye tiltag i daglig praksis

 • Løbende justering således at terapien følger evidensbaseret metode eller ”best practice”

 • Planlægning af faglig udvikling

Udviklingsterapeuten er i samarbejde med de ledende terapeuter ansvarlig for udviklingsprojekter, samt et medansvar for følgende igangsættelse, vedligeholdelse og afslutning af udviklingsprojekter og et medansvar for følgende:

 • At introducere og opdatere områdets ansatte i forhold til udviklings- og arbejdsmetoder

 • At inspirere og supervisere ved igangværende eller nye projekter i de enkelte områder

 • At medvirke til udvikling af redskaber til dokumentation af behandling

 • At sikre, at der så vidt muligt arbejdes evidensbaseret inden for de terapeutiske specialer

 • At sikre, at der foreligger kliniske retningslinjer og instrukser i afdelingen under hensyn til lokale, regionale og internationale retningslinjer

 • At tage initiativ til og deltage i fastsættelse af mål og metoder for kvalitetssikring og –udvikling

 • Understøtte det tværfaglige samarbejde til gavn for Tranehavens borgere

Din profil:

Vi ønsker, at du har følgende kompetencer

Faglige kompetencer

 • Uddannet fysioterapeut

 • Gerne efteruddannelse på diplom, kandidat eller master niveau

 • Klinisk erfaring fra den kommunale regi

 • Erfaring med kvalitetsudvikling og forskningsmetodik

 • Erfaring med undervisning, vejledning og supervision

 • Erfaring med projektledelse

 • Erfaring med arbejdet med patientsikkerhed

Personlige kompetencer

 • Nysgerrig og opsøgende

 • Reflekterende og analytisk

 • Initiativrig, handlekraftig med gennemslagskraft

 • Kvalitetsbevidst og resultatorienteret

 • Anerkendende og løsningsorienteret i samarbejdsrelationer

 • Er i stand til at balancere mellem drifts- og udviklingsopgaver

 • Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændig

 • Bidrager til den generelle trivsel i personalegruppen og på arbejdspladsen

Du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst med Danske Fysioterapeuter. Ugentlig arbejdstid 37 timer.
I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der inden for social- og sundhedsområdet skal indhentes straffeattest.

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledelsen i Fysio- og ergoterapien Tina Johannsen på mobil 21997223 eller Mette Zimmer på mobil 51215434.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret