Banedanmark

Afvanding ved Banedanmark - Sjælland

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Brænder du for afvanding og trives du med en dynamisk hverdag, hvor drift og vedligehold dominerer dine opgaver? - så kan du blive vores nye geografisk fagspecialist for afvanding.

Som geografisk fagspecialist afvanding har du ansvaret for afvandingsanlægget og driften af dette langs den danske jernbane. Dit ansvarsområde omhandler et afgrænset geografisk område, hvor du i høj grad selv er med til at planlægge og styre din hverdag.

Sammenholdt med den daglig drift og løbende nabohenvendelser vil du sammen med kollegaerne være involveret i Banedanmarks anlægsprojekter. Din rolle vil her være som modtager af afvandingen til drift, hvorfor det er vigtigt at du aktivt og engageret deltager i projekterne. Dette bidrager til, at du får en dynamisk hverdag med varierende kompleksitet.

Du vil blive en del at et teknisk team på 12 medarbejdere, der samlet løfter afvandingen og geoteknikken, hvor alles forskellige fagligheder komplimenterer hinanden, og vi tager os tiden til faglige sparring. Det er vigtigt, at vi holder os opdaterede omkring udvikling, nye regler og standarder da sikkerhed er et bærende element ved jernbanen.

Driftsansvar og indflydelse på udvikling

Som geografisk fagspecialist er du med til at drifte og forvalte over 4000 km grøfter og dræn med 4000 underføringer samt flere tekniske afvandingssystemer. Du får driftsansvaret for alle aspekter af afvanding herunder inspektioner samt vedligeholdelse af anlægget. Dette indebærer opgavebeskrivelser og udarbejdelse af udbud samt tilsyn på udførte arbejder.

Jernbaneinfrastrukturen fungerer som et samlet system, så du får berøring med alle tekniske aspekter af jernbaneinfrastrukturen. Det forventes således, at du er interesseret i samspillet mellem dit og andres ansvarsområder og kan se værdien i sammenspillet og det samlede mål – driften af jernbanen.

Vi er et team, der er med til at sætte standarderne og rammerne for hvordan driften og forvaltningen af afvandingen sker. Du får derfor mulighed for at præge udviklingen af afvandingen ved jernbanen i stor grad.

Tjenestestedet er i Ringsted med primært ansvarsområde på den østlige del af Sjælland.

Fagligt kompetent og resultatorienteret

Som geografisk fagspecialist skal du brænde for og have erfaring med afvanding, gerne forskellige typer afvanding. Erfaring med klimaændringer og biodiversitet i forbindelse med afvanding er herudover en fordel. Du har måske en baggrund som ingeniør, akademiker, tidligere formand eller kloakmester eller noget lignende. Det er vigtigt, at du er vant til at arbejde med projektmateriale, og at du har specialiseret dig indenfor afvanding. Hvis du har jernbanerelateret erfaring, er dette et plus.

Det er vigtigt, at du trives i et dynamisk arbejdsmiljø med flere sideløbende projekter. Her er din evne til at prioritere dine opgaver afgørende. Du formår at fordybe dig i omfattende projektmateriale uden at miste overblikket i forbindelse med deadlines. Du har det godt med at sparre og samarbejde med andre, ligesom du arbejder struktureret og sætter en ære i at forventningsafstemme med dine kollegaer. En større grad af selvstændighed ift. ansvarsområde forventes.

Løn

Hvis du er akademiker, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og er du uddannet skov­ og landskabsingeniør er ansættelsen omfattet af organisationsaftale for skov­ og landskabsingeniører. Lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.

Ellers er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 3, sats 3, Provins, hvor basislønnen pt. udgør 31.541,00 månedligt. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt teamleder Anders Muus. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” nedenfor og følger instruktionerne.Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret