Afdelingschef til DMI’s afdeling for Kommunikation og Strategi | JobDanmark
Danmarks Meteorologiske Institut

Afdelingschef til DMI’s afdeling for Kommunikation og Strategi

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Har du ambitioner om at sætte strategisk retning og mestrer du i skrift og tale at fremme DMI’s samfundsrelevans? Vil du være med til at gøre vores frie vejr- og klimadata til et fundament i den grønne omstilling? Kan du agere strategisk såvel i det nationale som internationale samarbejde? Har du flair for at opbygge og udbygge gode relationer? Hvis ja, så er du muligvis vores nye chef for afdelingen Kommunikation og Strategi.

Det du skal lykkes med Kommunikation og formidling er afgørende for DMI’s evne til at skabe samfundsværdi. Du får til opgave at sætte strategisk retning for klar og målrettet kommunikation, som kan synliggøre DMI’s rolle som beredskabsmyndighed, klimavidenskabelig rådgiver samt ”data-pusher”. En opgave du vil skulle løfte i samarbejde med afdelingens dygtige presse- og kommunikationsfolk, klimatologer samt DMI’s meteorologer og forskere.

Du drives af at agere strategisk på flere niveauer og forstår at holde DMI relevant placeret i de mange politiske processer, som vi indgår i, herunder den årlige finanslovsproces, processen omkring forskningsreserven samt udviklingen af forskellige politiske strategier. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med afdelingens daglige leder og understøttes af direktionssekretariatet. Du har et stærkt blik for at holde direktionen velinformeret om udviklingen såvel internt som eksternt og du formår at tilrettelægge og udvikle arbejdet i direktion, chef- samt ledelseskredsen.

For at lykkes i jobbet er det afgørende, at du kan skabe gode relationer både nationalt og internationalt i det europæiske meteorologiske samfund.

Ledelsesstrukturen i afdelingen er ny og du får derfor også til opgave at udvikle et stærk ledelsesteam for afdelingen. I har sammen – gennem afdelingens tværgående funktion på instituttet - en særlig rolle i at spille de øvrige afdelinger gode og synliggøre DMI’s faglige kapacitet. Det ledelsesmæssige samarbejde på instituttet tager udgangspunkt i et tæt samspil på tværs af afdelingerne, hvorfor du skal have stor appetit på at søge resultater i fællesskab med andre.

Afdelingen du skal lede Du bliver leder af ledere, idet afdelingens souschef og daglige leder refererer til dig. I Kommunikation og Strategi er der 22 ansatte, som er inddelt i to grupper. Den ene, Politik og Strategi, ledes af den daglige leder, mens den anden gruppe, Kommunikation og Klimatologi, ledes af souschefen i afdelingen.

Afdelingen beskæftiger sig bl.a. med strategisk udvikling af DMI, direktions- og departementsbetjening, koordinering af DMI’s internationale samarbejder, klimatologi samt presse og kommunikation. Fælles for medarbejdere og ledere i afdelingen er, at de er meget dedikerede og brænder for det, de arbejder med uanset deres uddannelse og mangeartede opgaver.

Din profil Du har en længerevarende akademisk uddannelse og solid ledelseserfaring fra en kompleks og politisk styret organisation. Derudover forventer vi, at du har:

  • Erfaring med og indsigt i de statslige politiske- og strategiske processer
  • Stærke analytiske kompetencer, som du kan bruge til at bringe DMI og nye initiativer i spil
  • Et strategisk mindset og lyst til at sætte retning
  • Vilje og evner til at skabe resultater og aktivt bidrager til implementeringen af DMI’s strategi
  • En åben og nysgerrig personlighed, som afspejler sig i din lyst til at arbejde både på tværs af DMI’s værdikæde og med eksterne samarbejdspartnere
  • Lyst til at bidrage til DMI’s arbejde med at gøre ledelse til en stærk faglighed på instituttet
  • Erfaring med at arbejde med højtuddannede og selvstændige medarbejdere
Lidt om DMI DMI er rigsfælleskabets vejrmyndighed, regeringens klimavidenskabelige rådgiver samt myndighed for civil oceanografi og data om vejr, klima og hav. DMI har ca. 250 medarbejdere, der primært arbejder på Lyngbyvej i København, men også på flyvestationerne Karup samt Skrydstrup og hos Arktisk Kommando i Nuuk. Hovedkvarteret på Lyngbyvej skal ultimo 2022 flytte til Skt. Kjelds Plads på Østerbro.

Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker i henhold til rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten og indgås på åremålsvilkår. Stillingen forventes klassificeret i lønramme 37, som er svarende til løngruppe 1 for kontraktansatte chefer. Der kan forhandles individuelt løntillæg afhængig af dine kvalifikationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes, og du skal kunne opretholde godkendelsen under hele ansættelsen. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Hvis du ønsker supplerende oplysninger om stillingen, kan du ringe til direktionssekretær Emma Ginman på tlf.: 23998055, som effektivt vil sørge for, at du bliver kontaktet af enten direktør Marianne Thyrring eller vicedirektør Ulrik Smith Korsholm.

Vi ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder og etnisk baggrund.

Ansøgning Send din motiverede ansøgning, CV, eksamensbevis og evt. andre relevante bilag, så vi har det senest den 25.04.2021. Vi forventer at afholde 1. samtale den 05.05.2021 og den 07.05.2021 samt 2. samtale den 21.05.2021. En eventuel samtale kan tage udgangspunkt i en konkret opgave og test.

For at søge stillingen skal du klikke på linket "Søg stillingen" og følge instruktionerne. Stillingen er til besættelse pr. 02.08.2021.Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret