Gauerslund Menighedråd

Alsidig kirkemusiker søges til Gauerslund sogn

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Kirkemusiker

Ved Gauerslund sogn

 

Stillingen som kirkemusiker ved Gauerslund sogn, Vejle Provsti, Haderslev stift er ledig til besættelse snarest mulig.

Ansættelsen er på 25 timer pr. uge

 

Du skal som kirkemusiker varetage følgende opgaver:

 • Lede og udvikle sognets korskole
 • Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger f.eks. juleafslutninger, friluftsgudstjenester og lignende
 • Musikledsagelse ved sognearrangementer og plejehjemsgudstjenester
 • Varetage undervisning af juniorkonfirmander i samarbejde med kirke-kulturmedarbejder
 • Varetage diverse administrative opgaver i forbindelse med stillingen f.eks. PR-opgaver
 • Arrangere koncerter i samarbejde med sognets organist og aktivitetsudvalget

 

 

Information om sognet

Gauerslund sogn ligger i Trekantområdet midt mellem Vejle og Fredericia med ca. 15 km til hver af byerne.

I sognet er der to kirker: Gauerslund Kirke fra 1200-tallet og Brejning Kirke fra 1967.

Sognet har 3 præster og en fastansat fuldtidsorganist.

Gauerslund sogn har godt 10.000 indbyggere, hvoraf 8.500 er medlemmer af Folkekirken.

Der er god opbakning/søgning fra sognet til kirken, ligesom der er et godt samarbejde mellem kirken og skolerne.

I sognet er der mange børnefamilier, to skoler, flere børnehaver, ældrecenter, en del borgere med mentale handicaps samt et godt foreningsliv. Et nyt plejehjem i kombination med en børneinstitution tæt ved Gauerslund kirke er under opførelse.

 

 

Vi tilbyder:

 • En alsidig stilling med mange spændende og interessante arbejdsopgaver
 • Et godt arbejdsklima i samarbejde med flere faggrupper: præster, kirketjenere, kirke- og kulturmedarbejder, organist, kor- og kirkesangere, kordegn, kirkegårdsleder og menighedsråd.
 • Kontor i Sognehuset ved Gauerslund Kirke
 • Mulighed for at være med til at præge og udvikle musiklivet i en sangglad menighed i samarbejde med sognets organist

 

 

 

 

Vi forventer, at du

 • Har en relevant uddannelse f.eks. Almen musikledelse, kirkemusiker, lærer med musik og religion som linjefag e.l.
 • Har pædagogisk erfaring med undervisning af børn og korledelse
 • Er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Kan indgå i et fagligt og tillidsfuldt samarbejde med sognets andre ansatte
 • Kan arbejde selvstændigt og målrettet med egne opgaver og tage ansvar for at nå fra idé til gennemførelse
 • Har en uhøjtidelig adfærd og humoristisk sans
 • Er indstillet på at arbejde på søn- og helligdage i nødvendigt omfang

 

Ansættelse sker ved Gauerslund Sogns Menighedsråd beliggende Kirkebakken 32, 7080 Børkop.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.702,00 kr. – 411.718,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.925,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.713,56 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 936,88 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.741,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.759,69 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der vil blive indhentet børneattest

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Birgit Blumenfeld, mobil 40 86 84 03 eller sognets organist Melanie V. Skriver mobil 20 74 89 15.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Gauerslund Sogns Menighedsråd pr. mail:

7916fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningsfrist: 18. maj 2021

 

 

Samtaler 15. eller 16. juni 2021

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret