Rigspolitiet

(Udløbet) Administrativ medarbejder til Nationalt Cyber Crime Center (en del af en ny national efterforskningsenhed)

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Glostrup, Rigspolitiet, Politiområdet

Som vores nye administrative medarbejder, understøtter du den overordnede opgaveløsning i politiets efterforskningsarbejde i sager om seksuelle krænkelse eller misbrug af børn. Din indsats medvirker til, at driftsstyringen af vores opgaveportefølje overholdes, og at teamet har den administrative understøttelse, der er behov for, i en tid hvor it-kriminalitet er markant stigende.

Din nye rolle – en del af den styrkede indsats mod digital kriminalitet
Din nye arbejdsplads bliver Nationalt Cyber Crime Center (NC3), der i løbet af kort tid bliver en del af en ny national efterforskningsenhed.
NC3 er fagligt koordinerende for dansk politis indsats mod it-kriminalitet, og vi har et tæt og godt samarbejde med politikredsene. Du kommer til at arbejde i NC3’s Single Point of Contact/SPOC, som understøtter politikredsene med efterforskningen og bevisindsamlingen vedrørende sager om digitale sexkrænkelser begået på virtuelle gerningssteder. SPOC bistår også borgere med at få fjernet krænkende materiale fra pornosites og andre platforme, som uretmæssigt deler krænkende materiale.

Som administrativ medarbejder varetager du typiske kontoropgaver i afsnittet. Du sikrer den administrative understøttelse af vores opgaveløsning og opgaveportefølje, ligesom du udarbejder vejledninger, standarder og procedurer. Du er med til at bevare det store overblik i en til tider heftig hverdag og sørger for, at vores efterforskninger hele tiden er opdateret. Derudover omfatter dit arbejde søgning og opdatering i politiets registre og databaser. Der vil også være en del skriftlig og mundtlig kommunikation på både dansk og engelsk. Sammen med de øvrige medarbejdere i SPOC er du også med til at rådgive politikredsene om prioritering af efterforskningsskridt i komplicerede sager

Vi er et fagligt stærkt team bestående af en blanding af politiuddannede såvel som akademikere, it-uddannede og administrative medarbejdere, som alle brænder for at efterforske og opklare kriminalitet. Vi har et godt humør og en uformel omgangstone, og vi lægger stort vægt på faglig sparring, vidensdeling og godt samarbejde, hvorigennem vi sikrer nye vinkler på sagerne og både menneskelig og kollegial støtte, når der er behov for det.

Vores nye kollega
Du er kontoruddannet og har nogle års erfaring fra en lignende funktion. Det er en fordel, hvis du har kendskab til politi og anklagemyndighedens opgaver samt kendskab til politiets forskellige it-systemer. Det vil også være en klar fordel hvis du er velbevandret på sociale medier. Du trives i en stor politisk ledet organisation og har lyst til at være en del af et engageret fagligt miljø med en uformel omgangstone.

Som person er du udpræget serviceminded, og du har fokus på at etablere og sikre vores gode samarbejde både internt i organisationen og med eksterne samarbejdsrelationer. Du er ansvarsbevidst og grundig i dit arbejde. Du har du øje for kvaliteten i din opgaveløsning, så vi derved holder en høj standard i løsningen af driftsopgaverne. Vi forventer derfor også, at du trives med og er interesseret i driftsopgaver.

Du tager dit gode humør og positive indstilling til opgaverne som en selvfølge, hvilket medvirker til et behageligt arbejdsmiljø og en konstruktiv opgaveløsning.

Det er altafgørende, at du er bevidst om din mentale robusthed og ved hvor dine egne grænser går, da du kan komme til at se nogle til tider grænseoverskridende ting i forbindelse med efterforskningsarbejdet. Du har opbygget en stærk psyke, og du evner at adskille ting på dit job fra resten af dit liv og er dygtig til at holde formålet og meningen med dit arbejde for øje. Du er selvstændig og anser dig selv som moden i forhold til at forstå jobbets alvor.

En ny national efterforskningsenhed ser dagens lys
Med etableringen af en ny national efterforskningsenhed skal nogle af de mest specialiserede faglige miljøer i politiet samles, herunder NC3. Det vil styrke efterforskningen af de mest komplekse sager og sikre en bedre videndeling og anvendelse af de specialiserede kompetencer på tværs. Samtidig skal efterforskningsenheden bistå politikredsenes efterforskninger af bl.a. it-relateret kriminalitet.

Derudover er der behov for at indsatsen mod mere organiserede kriminelle styrkes. Denne persongruppe er ofte sikkerhedsbevidste og færdes på de mere mørke steder på internettet, hvor der handles med ulovlige varer eller sker planlægning og koordinering af ulovlige aktiviteter. Denne udvikling stiller samlet set store krav til politiets kompetencer, og det kræver handling. Derfor etablerer politiet nu en ny national efterforskningsenhed.

Ansættelsesforhold
Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte politikommissær Flemming Kjærside, tlf. 4515 4303 eller vicepolitiinspektør Niels Denny Sørensen, tlf. 4515 4300. Kontakten kan kun ske mandage og torsdage mellem kl. 09:00 – 10:00. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Du bedes navngive dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 25. maj og 2. samtaler d. 28. maj 2021.

Ansøgningsfrist: 12. maj 2021


Om Rigspolitiet
I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse og politiet i Grønland og på Færøerne. Vi udvikler strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, indkøb af politiets udstyr og køretøjer, personale og uddannelse, internationalt samarbejde, kriminalteknik og efterforskningsopgaver.
Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret