Rigspolitiet

(Udløbet) AC´er til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Har du lyst til at arbejde for den nationale og internationale indsats til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme? Har du lyst til at bidrage til de strategiske og politiske rammer for området? Så er du måske den, vi søger til Hvidvasksekretariatet!

Os
Hvidvasksekretariatet er Danmarks finansielle efterretningsenhed og har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask af strafbare forhold eller finansiering af terrorisme. Hvidvasksekretariatet er organisatorisk placeret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

SØIK er en dynamisk arbejdsplads med ca. 240 medarbejdere, der efterforsker og retsforfølger større og principielle straffesager om økonomisk og international kriminalitet.

Til daglig modtager, visiterer og analyserer Hvidvasksekretariatet underretninger om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og finansiering af terror. Oplysningerne videreformidles til nationale og internationale samarbejdspartnere i form af videregivelser til landets politikredse, SØIK, PET, Skatteforvaltningen og en række andre myndigheder. I 2019 modtog Hvidvasksekretariatet over 53.000 underretninger med mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Dermed spiller Hvidvasksekretariatet en central rolle i bekæmpelsen af hvidvask på nationalt og internationalt plan, og sekretariatet indgår i tæt samarbejde med en række nationale og internationale myndigheder, netværk og aktører.

Hvidvasksekretariatet består af fire enheder; visitationsenheden, analyseenheden, efterretningsenheden og den juridiske enhed, og søger nu en engageret akademisk medarbejder til den juridiske enhed til varetagelse og udvikling af det stærke nationale og internationale samarbejde, samt til at bidrage til den strategiske og politiske udvikling på området.

Med den nye flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, som netop er faldet på plads, er det besluttet at tilføre Hvidvasksekretariatet flere ressourcer til mere effektive it-værktøjer og flere medarbejdere til at identificere og videreformidle relevante underretningsoplysninger, ligesom der skal etableres en fast track-ordning, hvor hvidvaskunderretninger vedrørende særligt mistænkelige transaktioner skal underkastes særlig og hurtig behandling i Hvidvasksekretariatet. Implementeringen af disse tiltag, og den fortsatte udvikling af Hvidvasksekretariatet, vil derfor være nogle af kerneopgaverne i den kommende tid.

Opgaven
Vi har brug for en akademisk medarbejder med en stor lyst til at arbejde med dette specialiserede sagsområde, som konstant er i udvikling.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af:
• Udarbejdelse af notater, retningslinjer og vejledninger vedrørende hvidvaskområdet,
• Besvarelse af folketingsspørgsmål, høringer og henvendelser fra ind- og udland,
• Løbende faglig opdatering af Hvidvasksekretariatet på baggrund af nationale og internationale politiske initiativer,
• Samarbejde med de øvrige afdelinger i SØIK, Rigspolitiet, PET, politikredsene, kontrolmyn-digheder og andre offentlige og private samarbejdspartnere,

• Koordination af Hvidvasksekretariatets bidrag til internationale rapporter og evalueringer på hvidvaskområdet,
• Deltagelse i internationale møder på hvidvaskområdet i regi af EU, Europarådet, OECD og FATF, og
• Generel understøttelse af Hvidvasksekretariatets arbejde med håndtering af underretninger fra de underretningspligtige, herunder analyse og videregivelse heraf.

Dig
Du har en relevant akademisk uddannelse så som cand.jur., cand.soc.jur., cand.scient.pol eller tilsvarende, og har erfaring med politisk betjening, udarbejdelse af sagsfremstillinger og notater, samt myndighedssamarbejde. Det er en fordel, hvis du har relevant erfaring fra en offentlig myndighed. Vi lægger i øvrigt vægt på, at du har gode samarbejdsevner, et udpræget helhedssyn og politisk flair, er fleksibel, selvstændig og resultatorienteret.

Du kommunikerer nuanceret og velformuleret både på skrift og i tale, har gode formidlingsevner og kan lide at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor du både skal arbejde selvstændigt og i team.

Mange af opgaverne indebærer kontakt med både danske og internationale parter, som du skal være indstillet på at indgå i samarbejde med, og det er således en fordel, hvis du behersker et eller flere fremmedsprog, herunder engelsk på højt niveau, og er indstillet på let rejseaktivitet.

Vilkår
Du bliver lønmæssigt indplaceret i henhold til AC-overenskomsten, og der vil være mulighed for forhandling af tillæg inden for rammerne af anklagemyndighedens lønpolitik afhængigt af dine kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

Dit arbejdssted bliver Kampmannsgade 1, 1604 København V.

Ansøgning
Du kan søge stillingen ved at sende ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser mm. via nedenstående link.

Ansøgningen skal være modtaget senest 22. januar 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 4.

Alle interesserede opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund.

Kontakt
Du kan læse mere om Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet på www.anklagemyndigheden.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til chefkonsulent Katrine Schultz enten per e-mail på KBS004@politi.dk eller per telefon på 6112 7491.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  1220 København K

 • Oprettet:

  2021-01-08

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-22
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret