Aalborg Stiftsøvrighed

(Udløbet) Administrativ medarbejder til Aalborg Stiftsadministration

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Ved Aalborg Stiftsadministration er en stilling som administrativ medarbejder med primært ar-bejdsområde indenfor stiftets byggesagsbehandling ledig, til besættelse fra 1. marts 2021. Stillin-gen er på 37 timer ugentligt.

Aalborg Stiftsadministration (Aalborg Stiftsøvrighed og Aalborg Bispeembede) er en administrativ enhed i Folkekirken, med 12 ansatte. Arbejdsopgaverne i stiftsadministrationen er alsidige og om-fatter bl.a. administration vedrørende kirkens ansatte samt folkekirkens bygninger og kirkegårde. Vi yder rådgivning og sagsbehandling i forhold til menighedsråd, præster og provstiudvalg vedrø-rende personaleforhold, byggesager, plansager, økonomi mv. Du kan læse mere om hvad en stifts-administration er, og hvilke opgaver vi arbejder med, på www.aalborgstift.dk.

Dine hovedopgaver vil være:
• sagsbehandling og rådgivning vedrørende byggesager omhandlende folkekirkens kirkebyg-ninger og kirkegårde, herunder udarbejdelse af afgørelser, tilrettelæggelse af møder og kon-sulentrunder mv. Dette sker i et samarbejde stiftskontorchefen/specialkonsulent.
• sagsbehandling af låneansøgninger i forbindelse med byggesager og udarbejdelse af bevil-lingsbreve
• sagsbehandling af sager vedrørende arv til kirker og andre opgaver i forhold til betjening af menighedsråd og kirkegårde
• opgaver i relation til bispekontoret i samarbejde med biskoppens sekretær, herunder præste-ansættelser
• administrative opgaver i forbindelse med ferieafvikling i huset, tidsregistrering, godkendel-se af varekøb samt diverse daglige opgaver, som får kontoret til at fungere, i samarbejde med stiftskontorchefen

Vi forventer, at du:
• har en faglig og relevant uddannelse
• kan formulere dig klart og tydeligt på skrift og i tale
• kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner på alle niveauer i en organisation
• er struktureret og kan bevare overblikket i et højt arbejdstempo
• er udviklingsorienteret og kan tænke i nye og bedre løsninger
• har administrativ erfaring, gerne fra offentlig administration
• er initiativrig, udadvendt, servicemindet og har ordenssans

Vi kan tilbyde dig et job i en organisation, hvor udfordringer og gode relationer er nogle af kende-tegnene. Du bliver nøglepersonen i forhold til sagsbehandling og rådgivning i byggesager. Derud-over kan vi tilbyde dig et godt fagligt og socialt miljø, med fokus på trivsel og arbejdsglæde. Vi har gode ansættelsesforhold, med fleksible rammer. Endelig kan vi tilbyde samarbejde med engagerede og gode kollegaer. Der vil være mulighed for relevant efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Overenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan fås hos stiftskontorchef Helle Hindsholm på tlf. 24 96 36 64 eller til mail hmh@km.dk eller specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell på tlf. 96 34 19 31 eller til mail pebn@km.dk.

Ansøgning med oplysning om tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamensbeviser og eventu-elle anbefalinger sendes til kmaal-stillingsopslag@km.dk og skal være Stiftsadministrationen i hænde senest fredag d. 22. januar 2021 klokken 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 26. januar 2021 via Microsoft Teams. Even-tuelle anden samtale forventes at finde sted torsdag den 28. januar 2021, og vil, hvis det er muligt, være en fysisk samtale.

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1, 9000 Aalborg
Tlf. 98 18 80 88
E-mail: kmaal@km.dk
www.aalborgstift.dk

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  Thulebakken 1, 9000 Aalborg

 • Oprettet:

  2021-01-08

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-22
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret