profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: Løbende
Virksomhed: ULDUM FRITIDSCENTER
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vi har brug for nytænkende og engageret halinspektør. Især med afsæt i bestyrelsens planer om ombygning af hallens faciliteter, hvor vores nye halinspektør får en aktiv og indflydelsesrig rolle.

En der har lyst og flair for at omgås og servicere mange mennesker både børn og voksne i det daglige. Kunne tage det sure med det søde, mod på at skabe mere liv i vores hal og holde åben i hallens kiosk.

Have accept af meget aften og weekendarbejde i vinterhalvåret - for til gengæld at have mere fritid hen over sommeren.

Uldum Fritidscenter er en selvejende institution, der har ansvaret for drift af hallen, og udenoms arealerne herunder tennis, parkering og rideklubben.

Nedenfor er bestyrelsens tanker om hvad jobbet kan indeholde, men hvis du tænker anderledes, er vi lydhøre.

Vi mangler dig, som vil sætte en ære i at være sin egen chef i byens hal

Arbejdsområde
Med reference til bestyrelsen, har halinspektøren ansvaret for:

 • Økonomi- og Budgetstyring.
 • Kontakt til centerets brugere og gæster.
 • Udlejning af hallen/årsplanlægning
 • Udarbejde månedligt timeregnskab og indsende til kommunen
 • Oprydning, rengøring, opstilling/nedtagning af rekvisitter i hallerne
 • Tilsyn med og kontrol af tekniske installationer og forbrug
 • At hallens kiosk og cafe er omdrejnings for sport, foreninger og social aktivitet
 • Indkøb af materialer til den daglige drift inkl. kiosk
 • Tilsyn med lokaler og bygninger, samt kontakt til håndværkere
 • Renholdelse af udenoms arealer
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder

Ansøgerprofil

Der er tale om et meget alsidigt og selvstændigt job. Det er derfor en fordel, hvis du har:

 • Indgående kendskab til, og erfaring med idræts- og fritidslivet
 • Flair for at omgås og servicere mange mennesker både børn og voksne hver dag
 • Forhandlings- og samarbejdsevner
 • Indsigt og erfaring med økonomi og budgetlægning
 • Lokal forankret med privat opbakning til lange dage i vinterhalvåret.
 • En god portion humor, en passende bagatelgrænse og gerne interesse i sport
 • Overblik og gennemslagskraft
 • Et åbent og positivt menneskesyn
 • Fleksibilitet

Vi tilbyder
Et selvstændigt job med mange udfoldelsesmuligheder. Mulighed for på sigt at skabe ekstra indtjening ved drift af cafeteriet. Et aktivt miljø med mange og afvekslende opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomst mellem Halinspektørforeningen og Kommunernes Landsforening samt dine kvalifikationer.

Oplysninger
Vil du vide mere om jobbet, så kontakt Jørgen Hansen på 23 84 63 18 Ansøgning

Skriftlig ansøgning med oplysning om tidligere beskæftigelse bilagt relevante oplysninger inkl. referencer sendes til mail jhuldum@hotmail.com

Ansøgningsfrist
Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Oprettet:
2022-05-16
Ansøgningsfrist:
Løbende
Jobtype:
Fuldtid
Kompetencer:
økonomi- bugetstyring
daglig drift
renholdelse
tilsyn