Afdelingsleder til OK-Fonden Enghaven - Leder der kan sætte kursen for afdelingen Ravnebjerg | JobDanmark
OK-FONDEN

(Udløbet) Afdelingsleder til OK-Fonden Enghaven - Leder der kan sætte kursen for afdelingen Ravnebjerg

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Vi søger en afdelingsleder for Ravnebjerg, hvilket er en del af OK-Fonden Enghaven, der i 30 år har dannet rammen om et bo- og behandlingssted efter serviceloven §107 og §108. OK-Fonden Enghaven er et bosted for mennesker med forskellige psykiske sårbarheder.

På Ravnebjerg bor 14 beboere med psykiske sårbarheder, der har brug for individuel støtte og hjælp til at skabe og strukturere en hverdag.?På Ravnebjerg tror vi på, at vores beboere kan komme sig helt eller delvist. Vores samarbejde med beboerne tager afsæt i beboernes drømme og ønsker for deres liv, og vi styrker derfor den enkelte beboer til at blive så selvhjulpen som muligt ved at tage ansvar i eget liv. Kort sagt understøtter vi altså beboernes recoveryproces på vej videre i livet.

At sætte kursen for Ravnebjerg
Vores nuværende afdelingsleder har fået et nyt job i OK-Fonden, og derfor søger vi en afdelingsleder, der kan fortsætte det arbejde, som har skabt et solidt fundament for trivsel og udvikling for beboere og medarbejdere på Ravnebjerg. Din opgave vil i første omgang bestå af at fortsætte den positive udvikling, hvor den fælles trivsel og udvikling er i centrum. Sammen med dig skal vi sætte kursen og tegne landkortet for vores fælles fremtid og få alle ildsjæle med på rejsen. Du skal være med til at forløse potentialet og sætte baren endnu højere, så Ravnebjerg fortsætter med at være bostedet, hvor mål, drømme og håb bliver realiseret.

Et velfungerende fællesskab
Som afdelingsleder på Ravnebjerg bliver du leder for og kollega med 14 fagligt kompetente medarbejdere, der arbejder med ejerskab, ansvar og selvstændighed i dagligdagen og i samskabelsen af Ravnebjerg. Vi er tværfagligt sammensat og med en høj faglighed, der blandt andet består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, lærere og en ergoterapeut. Alle faste medarbejdere på Ravnebjerg har, ud over deres grundfaglige uddannelse, ligeledes efteruddannelse i systemisk teori og metode samt neuroaffektiv psykologi. Ravnebjerg er kendetegnende ved at være et stærkt fællesskab mellem beboere og medarbejdere, der er velfungerende behandlingsgrupper og en aktiv intern beskæftigelse.

Du kan læs mere om afdelingen hér.

En faglig rollemodel
Som afdelingsleder ønsker vi en stærk ledelsesfaglig psykiatrisk profil. Du er fagligt velfunderet, såvel somatisk som psykiatrisk, og kender kompleksiteten og udfordringerne på psykiatriområdet, som sikrer, at vi lever op til lovgivning, kvalitetskrav og hele tiden udvikler os til at være et efterspurgt tilbud på det private marked.?Din tilgang er videbegærlig og nysgerrig, og du er opsøgende på nyeste viden og behandlingstilgange i forhold til psykiatriske og kognitive problemstillinger. Din indsigt og erfaringer fra eget arbejde med psykisk sårbare mennesker gør, at du kan omsætte og realisere teori til det konkrete i mødet med medarbejdere og beboere. Din faglige ballast har ligeledes den virkning, at du naturligt bliver en faglig rollemodel og kulturbærer, som skaber tillid og inspirerer til følgeskab. Det betyder ikke, at du skal være den dygtigste på Ravnebjerg, men du skal kunne facilitere og sætte medarbejdere og kollegaers kompetencer og viden i spil, så der skabes tryghed og ro for dine omgivelser.

Sparringspartner og driftssikker
Som afdelingsleder er du medarbejdernes sparringspartner, og du skal derfor kunne stille dig selv og din faglighed til rådighed. Hertil stille de rigtige spørgsmål og give et klart svar, når det er påkrævet. Det er vigtigt, at du kan indgå i konflikter med et åbent og nysgerrigt sind og hertil lytte og involvere dig, samt tør tage ansvaret på dig og sige: "kom, vi skal sammen den her vej", men også være ydmyg og modig nok til at sige: "du har ret, jeg tog fejl".

Du skal have ansvaret for den daglige drift på Ravnebjerg, så arbejdsplaner går op samt sikre, at ressourcer og kompetencer bliver brugt meningsfuldt og effektivt. Det er vigtigt, at driftsledelsen foregår struktureret og systematisk, så dagligdagen på Ravnebjerg er rolig, forudsigelig og tryg for beboere og medarbejdere.

Et menneske der kender sine værdier
På OK-Fonden Enghaven tror vi på, at den gode leder først og fremmest er et menneske, der leder mennesker. Vi er her for at støtte beboernes udvikling, så deres drømme kan blive realiseret. Derfor ønsker vi et menneske, der kender, leder og lever efter sine egne værdier, så andre kan mærke effekten af dem. Vi tror på, at vi som mennesker altid er på vej, under udvikling, og derfor forventer vi ikke, at du skal have alle svar, eller kan alt. Men vi forventer, at du ønsker troværdighed, ærbødighed og nærvær, og at du bruger din dømmekraft, værdier og medmenneskelighed, når du leder. Din evne til at "stikke fingeren i jorden" er vigtig, nemlig fornemme hvad der er brug for og vide, hvornår du skal gå forrest, bagerst eller ved siden af - alt efter opgave, relation og situation.

Læs mere om OK-Fonden Enghaven hér.

En del af noget større
Du bliver en del af en OK-Fonden Enghavens ledergruppe på 9 ledere og 2 chefer. I ledergruppen får du sparring, inspiration, opbakning og forstyrrelser, så du er tryg og udvikler dig i din egen afdelingsledelse. Med ledergruppen bliver du samtidig en del af den strategiske ledelse og udvikling af OK-Fonden Enghaven. Arbejdet i ledergruppen er kendetegnet ved stor nysgerrighed, tillid og anerkendelse. Vi støtter og fejrer hinandens succeser. Stiller op når der er modvind og brug for opbakning, også selvom der er travlt. Du vil opleve en resultatorienteret gruppe, der har gejst, gnist, smil og et stort ønske om at gøre en forskel. Desuden bliver du en del af et større fællesskab i OK-Fonden med mere end 2000 kollegaer fordelt på 29 enheder over hele landet, der alle deler vision og værdigrundlag. En organisation i konstant udvikling, og hvor ledelsesudvikling er et strategisk fokusområde. Dette giver dig mulighed for netværk, sparring, udvikling og uddannelsesaktiviteter.

Vi du med blandt de dygtigste??
Som afdelingsleder bliver du en del af en af landets mest anerkendte og udviklingsorienterede bo- og behandlingstilbud, som i 30 år har arbejdet dedikeret og målrettet på at give beboerne mulighed for at udvikle sig og for at deltage aktivt i eget liv. Du får frihed og mulighed for at udvikle dig i et ambitiøst fagligt miljø, hvor alle arbejder og er uddannet inden for den systemiske tankegang og desuden hele tiden implementerer nyeste viden og metoder. Vi tilbyder en lang række behandlingsmetoder blandt andet neuroaffektiv udviklingspsykologi (NAU), dialektisk adfærdsterapi (DAT), øreakupunktur (NADA), musikterapi, kognitiv terapi, mindfulness, misbrugs-tilbagefaldsforebyggende indsats med mere.?Måske er der noget, du selv brænder for? Har du særlige kompetencer eller ønsker til nye behandlingsmetoder, vil der være et stort råderum og muligheder for kreativitet og nytænkning, så længe det er fagligt funderet og skaber værdi for beboerne.

Faglig profil 
 • Sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannet (sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver eller lignende).
 • Erfaring fra psykiatri, og gerne social psykiatri.
 • Minimum 5 års ledererfaring, og gerne med efteruddannelse i ledelse.


Løn er efter gældende overenskomst. Desuden er der en række attraktive medarbejderfordele blandt andet sundhedsforsikring.

Ansøgningsproces: 

 • Ansøgningsfrist: d. 11. april
 • Invitation til samtale: d. 12. april
 • 1. samtale: d. 13. april
 • 2. samtale: d. 16. april
 • Der foretages profil mellem 1 og 2. samtale
 • ???????Ansættelse: d. 1. maj 2021 eller snarest mulig


Ønsker du at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef Anette Lassen på 23 65 08 86 eller chef Christina Rosby Løwenstein på 51 41 84 43.
 

Fakta om Enghaven

 • Enghaven er et bo- og behandlingstilbud for voksne mennesker med forskellige psykiatriske problemstillinger. Enghaven drives efter §107 og §108 i Serviceloven
 • Enghaven har siden 1990 arbejdet dedikeret og målrettet på at give beboerne mulighed for at udvikle sig og for at deltage aktivt i eget liv
 • Enghaven ligger naturskønt tæt ved Horsens Fjord i Søvind, øst for Horsens. Her huser administrationen og tre afdelinger Trinbrættet, Tankegangen og Vendepunktet
 • Derudover har Enghaven tre andre afdelinger Ravnebjerg, der også ligger i Søvind. Hansted Kloster, der ligger i udkanten af Horsens. Jørgens Gård, der ligger centralt i Horsens. Vostrup Højskole der ligger i Tarm
 • Vores særkende er, at vi er mulighedernes bosted

Om OK-Fonden
OK-Fonden driver et hospice, 11 psykiatriske bo- og behandlingssteder og 16 plejecentre landet over – med flere på vej. Derudover administrerer OK-Fonden 1.300 boliger, som vi selv har opført, blandt andet 480 boliger fordelt på 29 seniorbofællesskaber. OK-Fonden beskæftiger 2000 medarbejdere.

OK-Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, som arbejder på almindelige markedsvilkår. Vores overskud investeres direkte i udvikling af velfærdsløsninger. På den måde skaber vi værdi for de mennesker, vi har omsorg for i det daglige, og for samfundet som helhed.
Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=b85fa68b)
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret