FREDERIKSBERG KOMMUNE

BARSELSVIKAR for juridisk fagkonsulent i Sundheds- og Omsorgsområdet i Frederiksberg Kommune

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Visitation og Hjælpemidler i Sundheds- og Omsorgsområdet, søger fra 1. august 2021 til og med 31. maj 2022 en barselsvikar for vores juridisk fagkonsulent. Deltid er en mulighed.
 Har du lyst til at være en del af en dynamisk arbejdsplads med en uhøjtidelig omgangstone, hvor vi vægter samarbejdet med borgerne højt, og sætter en ære i at træffe gode og forståelige afgørelser, men også kan finde løsninger, der hvor retningslinjer og jura ikke alene viser vejen?

Kan du også lide at sætte din faglighed i spil sammen med 46 kollegaer med forskellig sundheds- og socialfaglig baggrund, og vil du medvirke til at kvalificere og optimere vores afgørelser til gavn for kommunens borgere?

Du har måske ikke den allerlængste erfaring, men du skal have interesse for og et godt kendskab til både servicelov og sundhedslov, og de grundlæggende principper for arbejdet i en kommunal myndighedsafdeling?
Hvis du kan svare ja til ovenstående, er du måske vores nye barselsvikar.

Om os
Visitation og Hjælpemidler er en kommunal myndighedsafdeling, og vores hovedarbejdsområder er servicelovens hjemmehjælps- og hjælpemiddelbestemmelser. Vi samarbejder med borgerne i alle aldre og forskellige livssituationer, hvor et ændret funktionsniveau kræver, at der visiteres støtte i en eller anden form. Vi møder borgerne i deres hjem, på hospitalet og på kommunens døgnrehabilitering, ligesom vi rådgiver og vejleder telefonisk og møder borgerne dagligt i vores servicebutik.
Vi træffer hver dag mange afgørelser på vidt forskellige sagsområder: Kropsbårne hjælpemidler, tekniske hjælpemidler, personlig og praktisk bistand, plejeboliger, boligændringer mv.

Dine arbejdsopgaver vil primært være at: 
 • Rådgive og vejlede medarbejdere og ledere i komplekse sager, herunder klagesager.
 • Behandle sager med komplekse, juridiske problemstillinger, f.eks. snitflader til øvrige bestemmelser i service- og sundhedsloven.
 • Vejlede og rådgive i forbindelse med sager til Ankestyrelsen.
 • Give sparring og rådgivning til visitatorer og sagsbehandlere på vanskelige juridiske problemstillinger.
 • Holde dig opdateret på de afgørelser, der er sendt til Ankestyrelsen samt principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Dine kvalifikationer: 
 • Vi forestiller os, at du er uddannet cand.jur. eller cand.soc.jur og gerne med erfaring fra en kommunal forvaltning.
 • Du skal have interesse for og kendskab til serviceloven, og gerne med de sagsområder Visitation og Hjælpemidler arbejder med.
 • Du har erfaring med og er sikker i de grundlæggende sagsbehandlingsprincipper – forvaltningslov, offentlighedslov, retssikkerhedslov mv.

Dine kompetencer: 
 • Du skal være god til at samarbejde og kunne se en sag fra flere sider.
 • Du er en dygtig formidler – både mundtligt og skriftligt.
 • Du kan lide at indgå i drøftelser, hvor de sundhedsfaglige og socialfaglige aspekter af en sag bliver bragt i spil sammen med dine juridiske kompetencer.
 • Du har den nødvendige dømmekraft, når du rådgiver i sager, der udspringer af svære livssituationer, og hvor der også er økonomiske aspekter på spil.

Arbejdsdagen hos os
Vi har en uformel omgangstone, og kan lide at arbejde sammen om gode løsninger for borgerne. Vi er gode til at hjælpe hinanden og er glade, når vi skaber resultater og finder på nye løsninger i en hverdag, som aldrig er kedelig.
Vi lægger vægt på trivsel, og er gode til at have det sjovt, selvom vi har travlt.
Vi har flekstid samt mulighed for hjemmearbejde.

Praktiske oplysninger
Stillingen referer til leder af Visitation og Hjælpemidler Dorte Quaade, og du ansættes efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål eller ønsker du at få yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Visitation og Hjælpemidler Dorte Quaade på tlf.: 28 98 32 30 eller e-mail: doqu01@frederiksberg.dk. 

Ansøgningsfristen er mandag d. 17. maj 2021, kl. 12.00.
Der afholdes samtaler d. 18. og 19. maj 2021.
 

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret