Speciallæge til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, det neuropsykiatriske team, Aabenraa den 1. maj 2020 eller efter aftale.

 • Region Syddanmark
 • Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • 01/05/2020
Fuldtid Læge

Beskrivelse

Vil du være med til at udvikle behandlingstilbud for børn og unge i psykiatrien? Er du fagligt velfunderet og kan du skabe engagement omkring dig? Ønsker du mulighed for at arbejde med forskning?

Vi arbejder i diagnoseopdelte teams og har lige nu en ledige stillinger som speciallæge, og derfor søger vi en speciallæge til ambulatoriet i Aabenraa, med tilknytning til det neuropsykiatriske team.

Vi prioriterer det tværfaglige samarbejde højt og arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til børn/unge. Det betyder, at vi lægger vægt på at samarbejde med patient og forældre eller andet netværk, herunder andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, PPR, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.

Vores ambition er at skabe størst mulig effekt for patienter, pårørende samt samarbejdspartnere. Afdelingen er i gang med at udvikle og skabe gode betingelser for løbende implementering af de nyeste forestillinger om en velfungerende organisation, der kan tilpasses nye forhold og udfordringer.

Børne- og ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 300 ansatte, heraf 30 dygtige og tilgængelige læger.

Vi kan tilbyde

 • Overordnet fagligt ansvar for driften af et klinisk delområde, i tæt samarbejde med specialansvarlig overlæge.
 • Mulighed for at kombinere lægearbejde med forskning. Vi har en forskningsstrategi og – organisation, i samarbejde med Forskningsenheden i Odense.
 • Arbejde med fokus på at udvikle og sikre kvaliteten af udrednings- og behandlingsarbejdet
 • En hverdag med faglige udfordringer. Vi arbejder for at give barnet, den unge og familien en kvalificeret behandling, hvor der tages hensyn til barnet/den unge samt familiens behov og ønsker.
 • En arbejdsplads hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af vores hverdag og vægtes højt.
 • Yde konsultativt arbejde eksternt samt udføre netværksarbejde i forhold til skoler og socialforvaltning
 • Stå for intern undervisning og supervision af andre faggrupper, specifikt ift. det kliniske  område
   

Hvem er du:

 • Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • Du er engageret og har interesse i at videreudvikle faget
 • Du vil bidrage aktivt til implementeringen af Den Syddanske Forbedringsmodel
 • Du er åben, selvstændig og er god til at samarbejde tværfagligt
 • Du er god til at bevare overblikket og strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag
 • Du er fleksibel i løsning af de samlede lægelige opgaver i afdelingen

Om afdelingen:

Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler i Aabenraa, Vejle, Esbjerg, med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. I februar 2017 flyttede ambulatoriet fra Kolding til nye lokaler i Vejle.

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere ift. personaleansvar og specialeansvarlige overlæger ift. det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

Praktiske oplysninger:

Ansøgningsfristen er 28. februar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10

Vi tager reference umiddelbart efter en evt. samtale efter aftale med ansøger. Medbring derfor kontaktoplysninger på reference (en tidligere eller nuværende leder) til samtalen eller skriv dem i din ansøgning.

Vil du vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen, tlf.  9944 6502 eller oversygeplejerske Yvonne Reinholdt, tlf. 9944 7301

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Vi glæder os til at høre fra dig