Pædagog til Børneinstitution Højby - Hjallese, Børnehuset Bjørnemosen

 • Odense Kommune
 • Højbyvej 64, Højby, 5260 Odense S
 • 15/01/2020
Fuldtid Pædagogisk og socialt arbejde

Beskrivelse

Vi søger en pædagog til en stilling på 34 timer ugentlig i børnehaven med børn i alderen 2,10 - 6 år. Stillingen er med tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest herefter.

Om os
Børneinstitution Højby - Hjallese består af børnehusene Bjørnemosen, Bolden, Brobækken, Skovløkken og Mælkebøtten.

Bjørnemosen er en integreret daginstitution men består af to huse, et børnehavehus normeret til 50 børn, og et vuggestuehus normeret til 36 børn. Bjørnemosen er desuden kendetegnet ved at være ressourcebørnehus med tre pladser til børn med særlige behov. Dagligdagen tilrettelægges med forskellige aktiviteter efter det enkelte barns niveau og med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner.

Vores huse er indrettet i læringsmiljøer, der understøtter børnenes læreprocesser. Vi er funktionsopdelte og arbejder ud fra et anerkendende børnesyn med fokus på kerneopgaven, formuleret som:

”Med barnets tarv i centrum, at understøtte barnets dannelse igennem leg og læring”.

Du vil blive mødt af en gruppe engagerede og aktive kolleger, der alle seriøst arbejder med at skabe en god hverdag for de børn og forældre, de er ansvarlige for. Vi søger at skabe en ramme hvor børnene føler tryghed og omsorg, så de er bedst muligt rustet til at møde livet med lyst til læring.

Om dig
Faglige kvalifikationer og kompetencer:

Vi søger en pædagog, der er godt fagligt funderet, og for hvem barnets perspektiv er i centrum. Du skal være fagligt visionær, dynamisk, fleksibel og engageret, samt gerne have erfaring med arbejdet med inklusion.

Derudover er det vigtigt, at du som medarbejder:
 • Har en høj faglig standard, hvor du tydeligt tager udgangspunkt i barnets tarv og perspektiv
 • Kan omsætte faglige refleksioner til konkret pædagogik i dagligdagen
 • Er en synlig pædagog for både børn og voksne
 • Møder den enkelte, uanset om det er børn, kolleger, forældre eller andre samarbejdspartnere, ud fra et anerkendende perspektiv
 • Udviser stor ansvarlighed i forhold til opgaveløsningen og de besluttede aftaler
 • Kan strukturere din dagligdag med børnene, så der sker meningsfuld læring med og for børnene
 • Sætter din egen faglighed i spil, er fagligt opsøgende og reflekterende i forhold til din egen praksis
 • Er anerkendende i din væremåde og kommunikation
 • Er fleksibel og har overskud til at møde hverdagens udfordringer med stort gå på mod
Vi forventer, at du er i besiddelse af en høj grad af engagement, energi, initiativ og et positivt livssyn, der kan smitte af på de mange børn og voksne, du hver dag kommer i kontakt med.

Vi har brug for en pædagog med interesse for musik og udeliv, og som også kan favne bredt omkring andre pædagogiske aktiviteter.

I Bjørnemosen afholdes åbent hus onsdag, den 5. februar 2020, kl. 17.30-18.30 hvor daglig pædagogisk leder Kenneth Nygaard viser rundt og fortæller om Bjørnemosens hverdag. Det anbefales at et besøg denne dag prioriteres. Åbent hus foregår på adresse Bjørnemosevej 213, 5260 Odense S.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om børnehusene, så se institutionens hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte daglig leder Kenneth Nygaard på 6375 0885. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 16. februar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 9.