Pædagogmedhjælpere til Børnehuset Åløkke

 • Odense Kommune
 • Kong Georgs Vej 27, 5000 Odense C
 • 15/01/2020
Fuldtid Pædagogisk og socialt arbejde

Beskrivelse

Har du lyst og interesse i at arbejde med børn i alderen 2,10-6 år, er du frisk, robust og har masser af gå på mod og vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!

Børnehuset Åløkke søger pædagogmedhjælpere til følgende stillinger:
Pædagogmedhjælper til børnehaven på 30 timer med tiltrædelse pr. 1. marts 2020
Pædagogmedhjælper til børnehaven på 30 timer med tiltrædelse pr. 1. marts 2020
Pædagogmedhjælper til børnehaven på 35 timer med tiltrædelse pr. 1. juni 2020.

Hvem er vi:
Børneinstitution Vestre består af børnehusene Munke Mose, Det Engelske Pakhus, Jernbanegade, Åløkke, Solkernen og Tusindfryd.
Børnehuset Åløkke er normeret til 26 vuggestuebørn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 62 børnehavebørn fordelt på 3 børnehavegrupper. Vores hus er bygget i to etager, og vi har en stor dejlig legeplads.

Vi er en personalegruppe, som er drevet af et fagligt og personligt engagement.
Vi arbejder ud fra at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne. Vi arbejder med anerkendende relationer som den grundlæggende tilgang i vores pædagogisk praksis. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at møde hinanden i en ligeværdig relation, hvor den enkelte oplever sig anerkendt som individ og som en værdsat deltager i fællesskabet.

I Børnehuset Åløkke er vi engagerede, ligger stor vægt på den imødekommende og positive atmosfære, som kendetegner vores hus, og vi sætter stor pris på faglig sparring og kreativitet. Vi samarbejder i den pædagogiske praksis, hvor vi udfordrer hinanden og udvikler os sammen og har adgang til viden, deler viden og omsætter viden i praksis med udgangspunkt i barneperspektivet.

Vi søger en pædagogmedhjælper med følgende faglighed:
 • Du er åben og imødekommende, tydelig og anerkendende
 • Du har overblik og er der, hvor børnene er
 • Du inspirerer til og igangsætter mindre lege – og læringsmiljøer og deltager aktivt
 • Du refererer til basens pædagoger i forhold til organisering, tilrettelæggelse og udførelse af den daglige pædagogiske praksis
 • Du er opmærksom på det enkelte barn og bidrager med iagttagelser
 • Deltager i de daglige rutiner med børnene
 • Indgår i faste turnusordninger ex. i forhold til dækning af legeplads, børn der skal sove
Uddyb i din ansøgning, hvordan du tænker, du ville kunne opfylde de forventninger, vi har til dig.

Vi kan tilbyde:
 • Et hus der er klar til at tænke ud af boksen i forbindelse med afprøvning af nye tiltag
 • En personalegruppe, der har fokus på det gode samarbejde, såvel i teams som i hele huset
 • Et hus hvor du får mulighed for at afprøve det engagement, du er i besiddelse af
Vi har særlig fokus på følgende: Sprog, dannelse og tidlig indsats samt den pædagogiske læreplan.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om profilen henvises til institutionen hjemmeside her
 
Du er også velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Pia Munk Yde på 29341088

Det praktiske
Ansøgningsfristen er 16. februar 2020. Samtaler forventes afholdt den 24. februar 2020