To stillinger som intensiv sygeplejerske er ledig til besættelse 1. april 2020 på Intensiv Terapi Afsnittet i Holstebro. Fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge.

 • Region Midtjylland
 • Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro
 • 15/01/2020
Fuldtid Sygeplejerske og jordemoder

Beskrivelse

Faglig og organisatorisk profil
Intensiv Terapi Afsnit er en del af Anæstesiologisk Afdeling. En stor afdeling med forskellige specialiserede afsnit som har det fælles mål, at den faglige kvalitet og samarbejdet om kerneopgaven skal være i top. I starten af 2021 forventes indflytning i et stort Intensiv Terapi Afsnit i det nye hospital i Gødstrup. Derfor er vi i fuld gang med at planlægge og forberede den kommende flytte- og fusionsproces. Vi har således allerede et tæt og målrettet samarbejde med ITA Herning.  Intensiv Terapi Afsnittet i Holstebro er et velindrettet afsnit med veludstyrede enestuer til de intensive patienter. Derudover råder vi over et opvågningsafsnit med 10 pladser, hvor vi dagligt modtager 30 – 40 opvågningspatienter fra hospitalets kirurgiske specialer. Vi modtager således patienter fra alle hospitalets specialer og har et tæt tværfagligt samarbejde med alle, som er involveret i de enkelte patientforløb. I afsnittet arbejder vi med tildelt patientpleje og tilstræber kontinuitet og høj kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient.

Vi lægger vægt på en uformel tone, hvor samarbejde og erfaringsudveksling mellem kolleger og samarbejdspartnere er udgangspunktet for, at vi samlet kan levere en høj faglig standard og bevare et positivt, konstruktivt og lærende arbejdsmiljø.
Intensiv afsnittet kendetegnes ved en høj samlet kompetenceprofil, en positiv og anerkendende tilgang og et stort engagement i konstant at følge den faglige udvikling i specialet. Vi vil gerne være blandt de bedste, også på uddannelsesområdet. Vi tilstræber et arbejds- og læringsmiljø, som er kendetegnet ved åbenhed, dialog og anerkendelse. Et miljø, hvor både fagligheden og de sociale kompetencer vægtes højt.

Personprofil
Vi forventer, at du
 • Har specialuddannelse i intensiv sygepleje.
 • Har fokus på, og gode evner til at skabe kontakt til patienter og pårørende
 • Tager medansvar for faglig uddannelse og udvikling
 • Er aktiv og interesseret i udvikling af sygeplejen til den intensive patient
 • Har flair for teknik
 • Er åben, nysgerrig og refleksiv
 • Har lyst og evner til et bredt samarbejde i et felt, der til stadighed udfordrer evner og vilje til udvikling

Vi tilbyder
 • Et afvekslende og udfordrende job med stor variation i de sygeplejefaglige opgaver
 • Et dedikeret, tværfagligt arbejdsfællesskab
 • Et struktureret introduktionsprogram
 • Deltagelse i tværfaglige konferenser, etisk refleksion samt tværfaglige M&M møder med fokus på læring og refleksion over udvalgte patientforløb.
 • En arbejdsplan som er en kombination af ønskeplan i Min Tid og individuelle aftaler baseret på dialog. Vi arbejder hver 3. weekend og du må være indstillet på at en del af weekendvagterne er 12 timers vagter.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte afdelingssygeplejerske Birthe Brinch Vestergaard på tlf.78 43 26 18.

Se evt. stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelse fra 1. april 2020 eller efter aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 9