Chefjordemoder, Aalborg Universitetshospital

 • Region Nordjylland
 • Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
 • 15/01/2020
Fuldtid Pleje og omsorg

Beskrivelse

Vi søger en visionær, innovativ og dygtig chefjordemoder i Aalborg. Vi har brug for en leder, der i samarbejde med den ledende overlæge og vicechefjordemødrene kan motivere og skabe retning i en hverdag med et stort patientflow og mange specialiserede funktioner - måske er det noget for dig?

Afdelingen og opgaven
Obstetrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital er en specialafdeling med regionsfunktioner indenfor diabetes, præmaturitet og immunisering.
Der varetages årligt opgaver for ca. 3.600 gravide, fødende og barslende familier. I Aalborg har vi stor fokus på sårbarhed/tidlig indsats. Således har Aalborg Universitetshospital et velfungerende Familieambulatorium, og på nationalt plan er vi helt i front i forhold til sårbarhedsscreening, tidlig indsats og samarbejde med kommuner.
 
Som chefjordemoder bliver du en del af afdelingsledelsen for Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Du vil indgå i det tværfaglige team bestående af den ledende overlæge, to afsnitsledende sygeplejersker, chefjordemoder og en ledende lægesekretær. Det er jer, der sammen skal sikre høj kvalitet i patientforløbene, godt arbejdsmiljø, effektiv drift samt faglig og strategisk udvikling.
 
Som chefjordemoder har du det overordnede ansvar for det jordemoderfaglige områdes drift, økonomi, uddannelse, udvikling og forskning. Du sikrer et godt og konstruktivt tværsektorielt samarbejde, ligesom du varetager områdets interesser såvel regionalt som nationalt.
 
De tre vicechefjordemødre er ledere af fødegang og fødemodtagelse, jordemodercenter og ambulatorium for graviditet og ultralyd, og barselsafsnittet. Barselsafsnittet er den 1. januar 2020 sammenlagt af barselsafsnittet og afsnit for familiebarsel. Der er således en aktuel opgave med fusion af de to afsnit.
 
 Vi tilbyder
 • Mulighed for at præge fremtidens tilbud til patienterne, og inden for en kort årrække sætte nye standarder for sammenhængskraft og patientforløb med udflytningen til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU)
 • En unik chance for at sætte dit aftryk på den tværfaglige udvikling i afsnittet
 • En engageret personalegruppe
 • Mange forskellige samarbejdspartnere både internt og på tværs af specialer og sektorer              
Vi forventer
 • Du kan dokumentere gode lederevner og resultater
 • Du har formaliseret lederuddannelse
 • Du lever op til vores personalepolitiske værdier (Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme)
 • Du har gennemslagskraft og evner såvel samarbejde som konflikthåndtering
 • Du er synlig og nærværende i kontakten med personalet
 • Du lægger planer og fører dem ud livet sammen med andre
 • Du tør og kan udfordre vante tankegange og arbejdsgange, eksempelvis i forhold til drift og arbejdsplanlægning
 • Du har visioner for udvikling med fokus på faglighed, tværfaglighed, kompetenceudvikling og forskning
 • Du har fokus på tværsektorielt samarbejde
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 12. februar.

Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte ledende overlæge Carsten Byrjalsen på tlf. 9766 3010/mail c.byrjalsen@rn.dk, eller klinikchef Brian Brøndum Møller på tlf. 9766 4793/mail b.broendum@rn.dk.