Social- og sundhedsassistenter til Plejecenter Svovlhatten

 • Odense Kommune
 • Svovlhatten 2B, st., Tornbjerg, 5220 Odense SØ
 • 17/01/2020
Fuldtid Pædagogisk og socialt arbejde Pleje og omsorg

Beskrivelse

Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling i aftenvagt 28 timer ugentlig og en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat til en yngre beboergruppe med blandingsdiagnoser indenfor misbrugsrelateret demens og psykiatri. Barselsvikariatet er til dagvagt eller blandede vagter og med weekendarbejde hver anden weekend. Timetal efter aftale. 

Om os
Plejecenter Svovlhatten er et praksiscenter inden for demens. Vi har 38 beboer fordelt på 5 enheder. Alle vores beboer har en eller anden form for demens. Vi huser mange forskellige individer, som alle sammen kommer med hver deres livsfortælling. Personalet er uddannet til at varetage specielt denne gruppe.

Vi vil lægge vægt på erfaring indenfor det pædagogiske område.

Du vil blive en del af et fast team og tilknyttes en fast enhed med 8 beboere. Her vil du blive en faglig medspiller i et tværfagligt team omkring enhedens beboere. Du vil med tid blive oplært rundt i hele huset, da du som social- og sundhedsassistent skal kunne varetage enkelte sundhedsfaglige opgaver hos medbeboere på husets andre enheder.

Som medarbejder på Svovlhatten forventer vi, at ”hjertet sidder på rette sted”, at du er bevidst om din faglighed og at du er parat til at bringe den i spil i hverdagen. Vi forventer, at du har lyst til at medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vores ydelser efter den enkelte borger og øvrige interessenters behov.
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og har forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren, at arbejde med hele det personlige professionelle netværk, der er omkring den enkelte. Således at vi ser og støtter den enkelte beboer, ud fra et holistisk menneskesyn, i at bevare og skabe et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv.

Vi har en åben tilgang til borgerens forskelligheder, livsstil og livserfaring.

Om dig
Hos vore social- og sundhedsassistenter lægger vi vægt på følgende kompetencer:
 • At du har en relevant faglig uddannelse
 • Stærk faglighed og overblik
 • Indre ro, positivt sind og humor
 • Tålmodighed og nærvær
 • Initiativrig
 • Erfaring fra demens, psykiatri- og/eller hjerneskadeområdet
 • Opmærksom på nonverbal kommunikation
 • Mod på at arbejde med Marte Meo
 • Flair for IT (gerne kendskab til Èn plan og KMD care)
 • Har kommunikative evner – såvel skriftligt som mundtligt
 • Kan tilrettelægge og engagere sig i pædagogiske tiltag
Vi tilbyder
 • Humor og høj faglighed
 • Introduktion og oplæring igennem mentorordning
 • Arbejde med Marte Meo og heraf selvrefleksion
 • Stor frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet
 • En tilgang til beboerne med fokus på positivitet og sansning
 • Beboergruppe, som alle har en form for demens
 • Mulighed for deltagelse i kurser indenfor demens, neuropædagogik, misbrug, udadreagerende adfærd
 • Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede medarbejdere, med flere fagligheder (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent sygeplejersker, ergoterapeut)
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Vil du vide mere?
Yderligere oplysning kan indhentes hos konstitueret rehabiliteringsleder Rikke Valentin Jensen på 21391221. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 26. januar 2020. Samtaler afholdes løbende. 

Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link, hvor autorisation og relevante bilag vedhæftes.