Fysioterapeut søges til rehabiliteringsteam i Tårnby Kommune

  • Tårnby Kommune
  • Amager Landevej 76, 2770 Kastrup
  • 15/01/2020
Fuldtid Terapi og behandling

Beskrivelse

Brænder du for at arbejde med rehabilitering og støtte borgere i at mestre meningsfulde hverdagsaktiviteter?

Engageret rehabiliteringsteam søger en ny medarbejder til fast stilling - 37 timer om ugen. Stillingen er til besættelse fra den 1. marts 2020 eller snarest herefter.

Rehabiliteringsteamet er central for kommunens ambition om at skabe en rehabiliterende organisation i hjemmeplejen. Teamet, som er forankret i Tårnby Kommunes Hjemmepleje, består af 5 fysio- og ergoterapeuter og en træningsassistent. Vi er hinandens tætteste sparringspartnere og er fysisk placeret på samme kontor. Vi arbejder med at understøtte og motivere borgeren i at mestre sin egen hverdag og selvstændigt kunne varetage daglige funktioner og gøremål i eget hjem. Rehabiliteringsteamet arbejder efter § 83a og har et tæt samarbejde med visitationen.


Bred kontaktflade og central rolle

I det daglige kommer du til at arbejde tæt sammen med SOSU-hjælpere, assistenter og sygeplejersker. I hjemmeplejen får du ansvar for at instruere og vejlede omkring rehabilitering både i borgerens hjem og ikke mindst på de tværfaglige triageringsmøder. Du får desuden en central rolle i at sikre et godt samarbejde med visitationen, hjælpemiddelafdeling, sundhedscentret, daghjem og de midlertidige pladser.

Du kan se frem til et selvstændigt job som rehabiliterende terapeut, hvor du arbejder både mono- og tværfagligt, i og uden for teamet. Du får tæt kontakt til borgerne og hjælper dem med at sætte mål for en tidsbegrænset og målrettet indsats. Du definerer fokusområder, udarbejder handleplaner og udfører træning, primært via ADL-aktiviteter for at øge borgerens aktivitetsniveau mest muligt.


Vi forventer, at:

- Du er uddannet fysioterapeut med kendskab og gerne erfaring med rehabilitering

- Du kan se en god udfordring i at arbejde i en dynamisk og udviklende arbejdsplads

- Du er vant til at arbejde med IT-værktøjer og er god til både mundtlig og skriftlig formidling

- Du trives med frihed under ansvar

- Du er struktureret, selvstændig, handlekraftig og helhedsorienteret

- Du kan motivere og skabe glæde i dit nærvær


Vi kan tilbyde dig:

- En spændende arbejdsplads med dygtige og hjælpsomme kollegaer i et velfungerende team med god humor

- Muligheden for at arbejde med borgere med mange forskellige funktionsnedsættelser

- Muligheden for at planlægge og tilrettelægge din egen arbejdsdag

- Løbende fokus på faglig sparring

- Tillidsbaseret ledelse, hvor du får lov til at prøve kræfter med nye metoder og tilgange

- Et 37-timers job med fleksible arbejdstider

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med Fysioterapeutforeningen efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Værdigrundlag og perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning samt hvilke personalegoder Tårnby Kommune tilbyder, kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til Pia Grundahl på telefon 51270246. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.