Ishøj Kommune – Center for Voksne og Velfærd, søger en socialrådgiver i et barselsvikariat til det voksenspecialiserede område, myndighedsdelen.

 • Ishøj Kommune
 • Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
 • 15/01/2020
Fuldtid Socialrådgivning

Beskrivelse

Barselsvikariatet er fra den 01.03.2020 og frem til 01.12.2020 med evt. mulighed for forlængelse.

Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler med kendskab til myndighedsområdet, og er du drevet af faglig udvikling og samtidig har en systematisk tilgang og flair for økonomi, så er det dig vi har brug for.

Center for Voksne og Velfærd er en del af i alt fire centre, som hører ind under Velfærds- og undervisningsdirektøren. Centeret består af 8 selvstændige enheder, som har et tæt samarbejde med fokus på at skabe synergi på tværs, for at finde de bedst mulige løsninger for borgerne.

Ishøj Kommune har et forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune hvilket betyder, at Ishøj varetager den sociale indsats, mens Vallensbæk varetager job - og beskæftigelsesindsatsen. Dette indebærer, at socialrådgiverne har til opgave at deltage på rehabiliteringsmøderne i jobcenterregi.

I slutningen 2018 blev udføreområdet og myndighedsområdet lagt sammen. Vi er i den forbindelse i fuld gang med at udvikle samarbejdet på tværs af enheden. Vi har derfor særligt fokus på, vidensdeling, sagsflow, heri dokumentation og systematik i arbejdsgangene. Endvidere er der fokus på udvikling af SMART-mål, indstillinger og statusbeskrivelser mv. Det er forventeligt, at du er motiveret til at deltage aktivt i denne udvikling, som skal være med til at kvalitetssikre vores service for borgeren.

Du bliver en del af Handicap og Psykiatri Voksne. Enheden udgør både udføreområdet, som består af 23 hjemmevejledere samt myndighedsområdet, som består af 7 rådgivere, og som du vil blive en del af. Derudover er der også tilknyttet en hjerneskadekoordinator og 2 IT medarbejdere. Ledelsen består af en afdelingsleder og 2 teamledere fra henholdsvis udføreområdet og myndighedsområdet.

Målgruppen på det voksenspecialiserede område spænder fra borgere, der har behov for begrænsede kortvarige indsatser fra vores vejlederteam, til borgere med behov for omfattende længerevarende indsatser. Vi anvender Voksen Udrednings Metoden (VUM) til at afdække borgerens behov for kompensation for den nedsatte funktionsevne.

Kerneopgaver:

 • Visitering og opfølgning på SEL §§ 82 ,85, 97, 98, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110 og 117.
 • Udarbejde VUM- udredninger og indstillinger ud fra metoden, SMART-mål.
 • Deltage i rehabiliteringsmøder som repræsentant for det sociale område.
 • Afholde borgersamtaler i forbindelse med afklaring, råd og vejledning.
 • Deltage i samarbejdsmøder internt i Ishøj og Vallensbæk Kommune, samt møder med eksterne. samarbejdspartnere.
 • Bidrage og deltage fagligt i div. udviklingstiltag og opgaver på tværs af organisationen.

Forventelige kompetencer:

 • Det er særlig vigtigt, at du har gode kommunikative og skriftlige egenskaber.
 • Du skal være socialrådgiver eller socialformidler med minimum 1-2 års erfaring inden for området.
 • Du skal kunne oversætte lovgivningssprog til det praksisnære samarbejde i mødet med borgerne.
 • Du skal kunne arbejder systematisk og have et godt overblik over dine opgaver, samt være omstillingsparat i en travl hverdag, hvor opgaverne pludselig kan ændre sig.
 • Du skal være økonomisk bevidst, således at indsatsen og økonomien går hånd i hånd.
 • At du ser ressourcer og udviklingsmuligheder hos den enkelte borger.
 • Du formår at arbejder selvstændigt og er ansvarsbevidst ift. arbejdsopgaverne.
 • At du kommer med idéer til hvordan vi sammen kan udvikle os.

Derudover forventer vi, at det falder naturligt for dig, at have en respektfuld tilgang til borgeren og samarbejdsparterne, hvori ordentlighed og faglighed vægtes højt. Dette da samarbejde og inddragelse af relevante samarbejdspartnere og kollegaer, er omdrejningspunktet for en god sagsbehandling.

Til gengæld tilbyder vi en arbejdsplads hvor der er højt til loftet, hvor tillid og selvstændighed vægtes højt, og hvor fællesskabet er stærkt. Du bliver ydermere ansat i et stærk fagligt forankret rådgivningsteam, med høj faglighed og et sundt arbejdsmiljø, og hvor der er plads til humor og forskellighed. Vi sikrer selvfølgelige en god intro, så du får en god start.

Det er en fordel at du har kørekort, da du får brug for at køre til møder med samarbejdspartnere og tilbud.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Kim Hostrup Hansen

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Løn i henhold til gældende overenskomst, herunder løn efter principperne om ny løn.

Vi skal have din ansøgning senest den 27.01.2020. Der vil være ansættelsessamtale tirsdag den 29.01.2020.