Engageret og servicemindet sekretær/projektassistent på deltid i By- og egnsstrategisk sekretariat

  • Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe
  • 15/01/2020
Fuldtid Kontor- og sekretærarbejde

Beskrivelse

Et nyetableret By- og egnsstrategisk sekretariat skal sætte fuld gang i både byudviklingen og bosætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor målet er 3000 flere indbyggere.
Sekretariatet har et særligt fokus på at realisere målet gennem flere større nyskabende projekter, hvor der samlet er tale om en stor kompleksitet og, hvor der er brug for hjælp til koordinerende, administrative og praktiske opgaver.
 
Du skal være med til at sikre, at sekretariatets arbejdsgange i forhold til ledelse, politikere, projektgrupper, borgere m.v. forløber smidigt og effektivt i den daglige administration men også i servicering af sekretariatets leder, men ofte også projektledere i deres opgaver, møder og borgermøder.
 
Dine opgaver er derudover:
At sikre forberedelse af møder i styregrupper og opfølgning herpå
At varetage daglig administration i sekretariatet
Sekretariatsbetjening af leder
Praktisk håndtering af borgermøder
Mødeplanlægning
Håndtering af høringer
Deltagelse i opgaver på tværs i fagcenteret By, Land og Kultur
  
Vi har brug for dig, hvis du….
Har en baggrund i en politisk styret organisation og har forståelse for politiske beslutningsprocesser
Har en relevant uddannelse
Arbejder ansvarligt og selvstændigt med dine opgaver
Arbejder struktureret, effektivt og har ordenssans
Har et stærkt servicegen, er proaktiv og selv tager initiativ
Er særlig god til at skabe gode relationer og har gode samarbejdsevner
Er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
Fleksibel i forhold til arbejdstider
Har flair for IT 
 
Hvad får du?
Faaborg-Midtfyn er en kommune i rivende udvikling. En ny udviklingsstrategi er vedtaget, og det by- og egnsstrategiske sekretariat, skal særligt udvikle og realisere 4 af kommunens signaturprojekter og bosætningsmålene i kommunens vækstbyer, Sekretariatets opgaver rummer både markant nyskabende byudviklingsprojekter, samt nye store projekter inden for det kulturelle område.
 
Et spændende og udfordrende job med dygtige kollegaer og med relationer til mange forskellige mennesker. Et job i et sekretariat, der organisatorisk er forankret i fagområdet By, Land og Kultur, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. 
 
Du bliver en del af et sekretariat, der får en central funktion i forhold til at realisere kommunens udviklingsstrategi og derfor sidder vi både tæt på Direktionen i Ringe, men også tæt på vores kolleger i Faaborg i By, Land og Kultur. I ugens 3 første dage sidder vi derfor i Ringe og de sidste 2 dage i Faaborg.
 
I sekretariatet ligger vi vægt på at levere professionel og effektiv projektledelse. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at understøtte projektledere og ledere og flair for IT.
 
Sekretariatet kan og skal ikke løse projekterne alene, og derfor skal en væsentlig del af projekterne løses sammen med andre medarbejdere indenfor By, Land og Kultur, og med medarbejdere og ledere fra andre fagområder og stabe, samt med mange forskellige interessenter uden for kommunen. Sekretariatet har derfor en bred berøringsflade og som sekretær/projektassistent i by og egnssekretariatet vil du derfor få en udadvendt funktion og vil blive et centralt omdrejningspunkt i sekretariatet.
 
Det By- og egnsstrategiske sekretariat består i dag af en sekretariatsleder, 5 projektledere, en tilknyttet konsulent på deltid, samt en sekretær/projektassistent på deltid.
 
Det er ikke en forudsætning for at få jobbet, men hvis du flytter til kommunen i forbindelse med din ansættelse, hjælper vi dig gerne med at finde det smukkeste hus, den bedste frisør og den hyggeligste café.
 
Det praktiske
Stillingen er en deltidsstilling (20 timer per uge).
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af By- og egnsstrategisk sekretariat Mai-Britt Jensen, 72 53 20 64 eller mabje@fmk.dk eller Fuldmægtig Helle Hansen 72 53 80 03 eller hha@fmk.dk.
 
Ansøgningsfristen er den 16. februar 2020 kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler afvikles den 20 eller 21. februar 2020.
 
Ansættelse senest 1. april 2020.
 
Din nye arbejdsplads
Stillingen er fysisk placeret på 2 adresser, dog primært på Tinghøj Alle 2, i Ringe – tæt på bymidten og stationen. Den anden adresse er Mellemgade 15 i Faaborg, hvor hele By, Land og Kultur er placeret. I praksis betyder det, at de første 3 dage i en uge vil være i Ringe og de sidste 2 dage i Faaborg.