Jobcenter Aabenraa søger 2 Jobformidlere til Team Ressourceforløb

 • Aabenraa Kommune
 • Kallemosen 20, 6200 Aabenraa
 • 15/01/2020
Fuldtid Administration

Beskrivelse


Vi søger 2 personlige jobformidlere til projekt "Bedre indsats til borgere i ressourceforløb"

Aabenraa Kommune deltager i det landsdækkende projekt "Bedre indsats for borgere i ressoruceforløb", som er et 2-årigt projekt frem til december 2021.

Formålet er at øge andelen af borgere i ressourceforløb, der modtager en virksomhedsrettet indsats, og derfor opnormerer vi vores team for ressourceforløb med 2 jobformidlere.

Indsatsen bygger på viden fra tidligere projekter og især to centrale holdepunkter for, hvad der virker i indsatsen for udsatte borgere:

 • "Virkeligheden virker" – det at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kolleger og meningsfulde opgaver løfter borgeren tættere på job.
 • "Medarbejderen virker" – en tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens jobmuligheder, øger chancerne for at komme i job.

Du kan læse mere om projektet på www.star.dk eller i Aabenraa Kommunes projektansøgning, som du kan læse her.

Projektet tager udgangspunkt i en indsatsmodel, som er inddelt i tre faser. Som jobformidler vil du blive en del af indsatsen allerede fra fase 1 under det forberedende arbejde sammen med borgeren, hvor du skal være med til at sikre et jobrettet fokus fra start. Efter tildeling af ressourceforløb bliver jobformidleren borgerens primære kontaktperson og vil understøtte borgeren i at komme hurtigt i gang og få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Jobformidleren har både fokus på relationsarbejde og det virksomhedsvendte arbejde og vil have tæt kontakt til borgere, såvel som virksomheder. Derfor er det vigtigt, at du kan se dig selv i en kombineret rolle som både virksomhedskonsulent og mentor, og at du har kompetencer indenfor begge områder.

Dine opgaver som jobformidler:

 • Udvikle og etablere virksomhedsrettede forløb for borgere med komplekse udfordringer, som sikrer et individuelt jobmatch, imødekommer eventuelle skånehensyn og med en plan om ordinære lønnede timer.
 • Løbende opfølgning med borgere i virksomhedsforløb med fokus på fastholdelse og progression samt hurtig afklaring og/eller handling i akut opståede situationer.
 • Opbygge en tillidsbaseret relation til borgerne som led i en systematisk indsats, hvor målet er fodfæste på arbejdsmarkedet.
 • Mentorlignende støtte og coaching med arbejdsmarkedsrettet fokus, herunder arbejde med en individuel og håndholdt indsats overfor borgere med udfordringer, f.eks. i form af motivation og mestring af helbred.
 • Etablere og støtte op om samarbejder, der involverer flere forvaltninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, aktører m.m.
 • Arbejde tæt sammen med den koordinerende myndighedssagsbehandler i de fælles mål i indsatsplanen.

Din faglige profil:

 • Du har kendskab til målgruppen i ressourceforløb samt Lov om aktiv beskæftigelses-indsats. Herudover har du erfaring med at arbejde efter forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og persondataloven.
 • Du har flair for at bistå borgere og virksomheder med job og rekruttering og har viden om lokale jobmuligheder.
 • Du kan observere, notere og afholde samtaler med borgerne, og du evner at arbejde målrettet med fokus på borgerens progression i en beskæftigelsesrettet indsats.
 • Du har en coachende tilgang og evner at få borgeren til at tro på sig selv og sine mål.
 • Du har et godt overblik og er vant til at arbejde struktureret, og du formår at være på forkant med udviklingen i borgerens forløb.
 • Du er vant til at arbejde tværgående og skabe kontinuitet omkring borgeren i et felt med flere roller, fagligheder og aktører.

Endvidere forventer vi at, du

 • trives i en uforudsigelig og travl hverdag
 • har gode samtaleevner og kan være udholdende, vedholdende og fastholdende i en hyppig kontakt
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret og har lyst til at indgå i et udviklings-orienteret og godt teamsamarbejde, hvor der forventes synlige resultater af din indsats
 • er fortrolig med brugen af IT-systemer samt registrering og dokumentation.

Og sidst men ikke mindst sætter vi pris på, at du har humor.

Vi kan tilbyde:

 • Ansættelse i et projekt der bliver afgørende for den fremtidige indsats for borgere i ressourceforløb.
 • Et højt fagligt niveau:
 • Engagerede kollegaer med stor faglighed
 • Faglig kvalitetssikring i samarbejde med vores jurist
 • Et alsidigt job med mulighed for faglig udvikling
 • Mere tid til borgeren, hvor jobformidlerne forventes at være ansvarlig for 20-25 borgere i den virksomhedsrettede indsats.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver.
 • Gensidig respekt og fleksibilitet.
 • Jobformidlerne vil blive en del af Ressourceforløbsteamet, som består af 7 myndighedssagsbehandlere, herunder en teamkoordinator. Der er tilknyttet jobkonsulenter til indsatsen, ligesom vi også samarbejder med forskellige eksterne aktører.

Jobcentrets vision
"Vores jobcenter" danner rammen om et fagligt miljø, hvor kvalitet, effektivitet, engagement og sammenhæng i det, vi gør, er nøgleord, som afspejles i en professionel og venlig betjening af både borgere, virksomheder og det politiske system.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er normeret til 37 timer pr. uge, og der er tale om en projektansættelse frem til 31. december 2021. Ansættelse hurtigst muligt og senest den 1. april 2020.

For flere oplysninger er du velkommen til at kontakte
Kontorlederen af Job og Helbred, Helle Hockerup, på tlf. 73 76 81 04, email hhoc@aabenraa.dk - eller teamkoordinator Bente Tranberg, på tlf. 73 76 76 42, email btr@aabenraa.dk

Ansøgning
Send din ansøgning via linket.  Ansøgningsfristen er tirsdag den 4. februar 2020.
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 12. februar 2020. I ansættelsessamtalen deltager 2 kontorledere, teamkoordinator og sagsbehandler fra Team ressourceforløb samt en konsulent fra Fastholdelsesteamet.Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=d7dc81f8)