Gravermedhjælper ved Holsted Kirke

  • Holsted Kirkekasse
  • Holsted, Danmark
  • 13/01/2020
Fuldtid Kultur og kirke

Beskrivelse

Gravermedhjælper ved Holsted Kirke

Vi søger en faglig dygtig, stabil, fleksibel og selvstændig person, der har evnen til at indgå i det gode samarbejde med de øvrige medarbejdere i og omkring kirken.
Ligeledes skal du kunne håndtere at møde og tale med folk I glæde og i sorg. Et godt overblik over de forskellige arbejdsopgaver, der påhviler personalet på en landsbykirkegård er en god forudsætning. Dine primære arbejdsopgaver er pleje og vedligehold af gravsteder, herunder klipning af hække. Tjeneste ved Gudstjeneste og kirkelige handlinger vil forekomme.
Arbejdet er fysisk krævende. Weekend arbejde må påregnes efter nærmere vagtplan. Kørekort til personbil er nødvendig.
Tiltrædelse gerne 1. marts 2020.
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Graver Birte Madsen på telefon 75393866 eller via mail til holstedkirkegaard@mail.dk
Ansøgning bedes senest den 26. januar 2020 fremsendt til Kirkeværge Krista Kristensen – på mail holstedkirkegaard@mail.dk
Ansættelsessamtale vil finde sted i uge 5.
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegåde indgået mellem kirkeministeriet og 3F, herefter betegnet gravermedhjælperoverenskomsten.

Menighedsrådet ved Holsted og Sankt Peders Sogne.

Filer