VIA Bibliotek søger bibliotekar/informationsspecialist til Campus Viborg

  • VIA University College
  • Prinsens Alle 2, Viborg, Danmark
  • 11/01/2020
Deltid

Beskrivelse

Vil du være med til at skabe fremtidens uddannelsesbibliotek sammen med os?

Et moderne uddannelsesbibliotek er fuldt integreret i uddannelsesinstitutionens kerneopgave. Hvad enten det drejer sig om at understøtte forskningsprocesser eller læreprocesser i samskabelse med studerende og ansatte, at stille fysiske eller virtuelle læringsmiljøer til rådighed, at skabe den nødvendige informationsinfrastruktur eller at bidrage til Studieaktivitetsmodellen. Hovedopgaven i VIA Bibliotek vil i de kommende år være at anvende vores ekspertise og ressourcer på den mest optimale måde til gavn for de 19.000 studerende og 2.000 ansatte, der er tilknyttet VIA University College og dermed de 10 VIA Biblioteker.
Det kræver udover traditionelt kvalitetsbetonet biblioteksarbejde også en udvikling af VIA Biblioteks eksterne og interne samarbejdsform, læringsformer, fysisk og virtuel tilstedeværelse, udnyttelse af ny informationsteknologi og effektive kommunikationskanaler. Opgaverne løftes i et partnerskab med uddannelserne og de studerende.

Hvis du har kompetencerne samt lyst til, sammen med os, at løfte disse opgaver, modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig. Dit primære arbejdssted vil være VIA Bibliotek på Campus Viborg. Biblioteket tilhører Biblioteksklynge VEST, som dækker Campus Viborg, Holstebro, Skive og Nørre Nissum. Du skal være indstillet på, i samarbejde med dine kolleger i klyngen, at arbejde på flere adresser.

Dine arbejdsopgaver: