Konsulenter til Landsforeningen LEV

  • Landsforeningen LEV
  • Region Midtjylland, Danmark
  • 10/01/2020
Fuldtid Forenings- og organisationsarbejde

Beskrivelse

Konsulenter til Landsforeningen LEV

LEV opruster sit lokale arbejde og søger tre nye konsulenter, der skal betjene LEVs kredse i henholdsvis Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark.

 Konsulenterne skal bistå LEVs kredse med:

  • Interessepolitisk arbejde.
  • Medlemsarrangementer og aktiviteter for LEVs målgruppe.
  • Organisatorisk udvikling af kredsene.

 Konsulenterne skal desuden bidrage til at skabe sammenhæng i landsforeningen. 

Arbejdsopgaverne vil være mange- og forskelligartede. Konsulenterne betjener hver sin region, men indgår i et landsdækkende team på fem konsulenter, som ledes fra LEVs sekretariat i Høje Taastrup. Der arbejdes tæt sammen med sekretariatets fagkonsulenter og medlemsrådgivning. Konsulenterne arbejder udgående fra deres hjemmeadresser og betjener hver især den region, hvori de bor.

Alle konsulenterne skal kunne sætte sig ind i og formidle komplekse problemstillinger.

De fem kredskonsulenter og teamlederen bistår hinanden fagligt og dækker tilsammen et bredt felt af kompetencer. De konsulenter, vi søger, skal kunne byde ind med kompetencer inden for socialjura, kommunale beslutningsprocesser, organisation og/eller frivillighed.

 Vi lægger vægt på konsulenternes personlige kompetencer. Man skal

  • Være opsøgende og kunne begå sig med meget forskellige mennesker.
  • Kunne danne alliancer og kommunikere med forskellige niveauer.
  • Kunne arbejde i et team og samtidig magte en del alene-arbejde.

Vi søger personer, der har erfaringer med interessepolitisk og/eller organisa­torisk arbejde fra f.eks. faglige organisationer, boligorganisationer og NGOere. Vi søger ikke kandidater med en specifik uddannelsesbaggrund.

Der vil være noget aften- og weekendarbejde. Det forventes, at konsulenten har egen bil. Der aflønnes efter kvalifikationer. Tiltrædelse pr. 1. april. Yderligere information hos teamleder Stig Christensen på sc@lev.dk eller tlf. 40371664.

Ansøgning og bilag sendes til LEVs sekretariat på job@lev.dk senest d. 3. februar – venligst skriv i emnefelt, hvilken region du søger jobbet i.