Skoleleder til Trællerupskolen

 • Lejre Kommune
 • Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø
 • 15/01/2020
Fuldtid Undervisning og uddannelse

Beskrivelse

I jobbet som Skoleleder i Trællerupskolen skal du stå i spidsen for vores helt særlige sted - vores lokale skole. Hos os betyder lokalsamfundet noget for skolen og skolen noget for lokalsamfundet.

Vi er en god skole med mange styrker og potentiale til endnu mere. Vi vægter dannelse og faglighed og har fokus på trivsel. Vi vil i samme retning. Det skal give mening for alle at være en del af vores skole. For børn, forældre og medarbejdere.
Vi har brug for en leder, der kan skabe sammenhæng og helhed i vores pædagogiske udvikling. En leder, der fagligt er dygtig, og som med tæt inddragelse og samarbejde med alle parter i skolen, kan få vores skole til at lykkes, så børnene bliver så dygtige, de kan og trives endnu bedre.

Om jobbet

På Trællerupskolen er der forventning om, at du som skoleleder tydeligt, aktivt og involverende:

 • Videreudvikler en god skole med høj trivsel og stærk faglighed, der fastholder og tiltrækker elever
 • Skaber et fællesskab og vægter helhed gennem udvikling af pædagogik og didaktik, der binder skolen sammen
 • Udøver personaleledelse, der ser og griber den enkelte, men også tydeligt og lydhørt sætter retning for den samlede medarbejdergruppe
 • Informerer og kommunikerer tydeligt til forældre og lokalsamfund såvel som på de indre linjer
 • Sammenspiller skoleledelsen til et nyt stærkt team, hvor de enkelte lederes kompetencer udnyttes bedst muligt i en klar opgave- og ansvarsfordeling.
Om dig

Trællerupskolen har brug for en kompetent, gerne erfaren, pædagogisk leder og folkeskolemenneske, der har blik for det hele barn og for både skolens og SFO’s rolle i barnets læring, trivsel og dannelse. Den nye skoleleder har en formel lederuddannelse eller er i gang med at tage den.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at den nye leder har et skole- og børnesyn, der bygger på åbenhed og samtale og vægter både faglighed, sociale kompetencer og børns selvværd højt.

 • i bedste forstand er ambitiøs på skolens vegne; i dens udvikling og i dens betydning som en levende del af lokalsamfundet
 • er en tydelig del af skolens liv og hverdag, af børnenes og medarbejdernes og forældre-nes skole
 • går i spidsen for fælles pædagogisk udvikling på tværs af skolen, men også for hverdagens dialoger med øvrig ledelse, team og medarbejdere
 • er tydelig, klar og sætter retning, men også involverende og delegerende i sin ledelsestilgang

Som leder i dagligt samspil med mange mennesker er de personlige kompetencer helt centrale, og lederen skal derfor:

 • udstråle ordentlighed og et positivt livssyn og vise andre mennesker tillid og respekt - også i vanskelige sager og sammenhænge
 • se og møde medarbejdere, børn og forældre i den daglige dialog og aktivt og empatisk bidrage til det udviklende arbejdsmiljø for børn og voksne
 • kommunikere dygtigt i tale og på skrift, internt som udadtil
Løn og ansættelse

Skolelederen refererer til Centerchefen for Center for Børn & Læring.

Stillingen søges besat, så tiltræden kan ske pr. 1. april 2020.

Vilkår til ansættelse vil være efter ”Overenskomsten for ledere på undervisningsområdet”. Vilkårene aftales konkret mellem Lejre Kommune og den forhandlingsberettigede organisation.

Som ansøger opfordres du til at orientere sig om jobbet og skolen på www.lejre.dk og Trællerupskolens hjemmeside.

For de ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, gennemføres en én til én samtale med Centerchefen. Herved får ansøger mulighed for at danne sig et personligt indtryk af jobbet og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde.

Ansættelsesudvalget er sammensat af Centerchefen, en repræsentant fra kommunens skoleledere samt repræsentanter for skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere, m.fl.

Den 5. februar træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.

1. samtalerunde afvikles den 7. februar.

Kompetencesamtale med de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i uge 7 og 8 af Chefkonsulent Aase Schmidt.

2. samtalerunde afvikles den 25. februar.

Læs mere og søg stillingen via dette link.