NY CENTERLEDER SØGES

  • Frivilligcenter Aabenraa
  • Aabenraa, Danmark
  • 26/11/2019
Fuldtid Administration Forenings- og organisationsarbejde Ledelse

Beskrivelse

Centerleder til Frivilligcenter Aabenraa

Da vores nuværende leder har søgt nye udfordringer, søger Frivilligcenter Aabenraa en ildsjæl til et velfungerende frivilligcenter under konstant udvikling.

Brænder du for den frivillige indsats? Har du lyst til i samspil med bestyrelsen at støtte, udvikle og synliggøre frivilligcenteret? Så har vi en spændende stilling til dig.Da vores nuværende leder har søgt nye udfordringer, søger Frivilligcenter Aabenraa en ildsjæl til et velfungerende frivilligcenter under konstant udvikling.

Brænder du for den frivillige indsats? Har du lyst til i samspil med bestyrelsen at støtte, udvikle og synliggøre frivilligcenteret? Så har vi en spændende stilling til dig.Som centerleder kommer du til at omsætte visionerne for det frivillige arbejde til praksis. Du bliver ambassadør for centeret og det frivillige arbejde i hele Aabenraa kommune. Centeret har omkring 60 medlemsforeninger.

Du får ansvaret for den daglige drift, herunder personaleansvar for frivillige og andre tilknyttet centeret.

 

Dine opgaver bliver

• Konsulentstøtte til frivillige foreninger og til nye projekter/initiativer
• Matchning af frivillige foreninger og nye frivillige
• Koordinere/arrangere tværgående aktiviteter, der kan styrke synligheden og udviklingen af det lokale frivillige arbejde
• Samarbejde med kommune, foreninger, virksomheder og institutioner om lokalt frivilligt arbejde og nye initiativer
• Vidensindsamling og erfaringsudveksling i kontakt med andre frivilligcentre, paraplyorganisationen Frise og andre relevante aktører


Du er

Du er som person ansvarlig, selvstændig og helhedsorienteret. Du skal være god til at samarbejde, være fleksibel og omstillingsparat. Det er meget vigtigt, at du har respekt og forståelse for det frivillige initiativ.

Derudover forventer vi, at du har

• Ledelseserfaring
• Erfaring med projektledelse og konsulentarbejde
• Erfaring med frivilligt socialt arbejde og foreningsdrift
• Kendskab til fundraising, budgetlægning og økonomistyring
• Erfaring med brug af sociale medier
• En relevant videregående uddannelse

Frivilligcenter Aabenraa støttes af midler fra hhv. Aabenraa kommune og Socialstyrelsen.

Ansøgning med CV sendes til ust@4plus.dk – mærk mailen ”Frivilligcenter leder”.
Ansøgningsfrist mandag den 16. december kl. 10.00. Samtaler afholdes torsdag den 19. november 2019.
Ansættelsen gælder fra den 1. februar 2020, medmindre andet aftales.

 

Ansættelse og løn sker i henhold til kvalifikationer og i overensstemmelse med gældende aftaler for området. Stillingen er på 37 timer. Du må påregne at dele af arbejdstiden kan ligge i eftermiddags- og aftentimerne. Du må påregne at dele af arbejdstiden kan ligge i eftermiddags- og aftentimerne.

Spørgsmål kan stilles til konst. bestyrelsesformand Ulrick Steffensen, 61241471 eller frivilligcentrets nuværende leder René Dupont, 53700839.