Pædagoger, social og sundhedsassistenter og ergoterapeuter

  • Region Nordjylland
  • Havndalvej 7-9, 9550 Mariager
  • 12/11/2019
Fuldtid Pædagogisk og socialt arbejde

Beskrivelse

Tilbuddet for komplekse udviklingsforstyrrelser, afdeling Kastanien og Skovbrynet, har fået nye opgaver og derfor mangler vi dygtige og engagererede kollegaer. Vi søger pædagoger, social og sundhedsassistenter og ergoterapeuter, som vil yde deres bidrag til vores spændende hverdag.
 
 
Hvad forventer vi af dig:
Du bliver en del af en personalegruppe, der arbejder for positiv udvikling og trivsel, på vores afdelinger. Vi ønsker en kollega, der kan kende sig selv i følgende seks udsagn:
 
Du er engageret: Du vil have fokus på styrker frem for svagheder. Det har vi!

Du udfører velovervejet socialpædagogik: Dine faglige egenskaber skal komme vores 24 beboere til gode. Måske har du erfaring fra lignende opgaver?

Du har opmærksomme øjne. Du er opsøgende, når det gælder om at lytte til og se med blide øjne på vores beboere. Vi arbejder med Gentle Teaching, hvor vi bruger os selv som værktøj i mødet med beboerne.

Du kan arbejde metodisk: Alle vores beboere, har en struktur, som er tilpasset den enkelte, og dem skal du være indstillet på at følge.

Du er teamspiller: Du har lyst til at arbejde i et lille team med kollegaer, hvor I koordinerer opgaverne omkring én enkelt beboer.

Du er klar til at lære nyt: Du vil deltage engageret i relevante kurser og uddannelsesforløb, faglig supervision og personaledage.
 
 
Hvad kommer du til at lave:
I fællesskab med fantastiske kollegaer kommer du til at have ansvaret for at beboerne har et liv i et trygt og respektfuldt miljø, med fokus på den enkeltes udfoldelsesmuligheder.
Hver morgen skal du hjælpe beboerne med at starte dagen, vores beboere har meget forskellige behov i forhold til personlig pleje og hygiejne. Nogle har behov for guidning og vejledning og andre har behov for din fulde hjælp, fordi de fysisk ikke er i stand til at varetage disse opgaver selvstændigt. Når morgenen er godt overstået, fyldes resten af dagen med både vores interne og eksternt dagtilbud og andre opgaver. Der kan være dage med ture ud af huset, der kan være dage med musik på afdelingen, og der kan være dage, hvor du skal bruge tid på at være stille og holde i hånd.
Om aftenen skal du sikre dig, at alle har haft en tryg dag og har et kærligt smil at falde i søvn til.
 
Du vil have timer, hvor du i forpligtende samarbejde med resten af dit team udarbejder individuelle handleplaner, justerer strukturbeskrivelser, planlægger ture og arbejder selvstændigt ud fra en klar opgavefordeling.
Sammen med dine kollegaer arbejder du ansvarligt og kontinuerligt med at kravtilpasse for den enkelte beboer, risikovurdere og målrette forebyggelsen af problemskabende adfærd.
 
Om tilbuddet:
Afdelingerne Kastanien og Skovbrynet er et tilbud for voksne mennesker med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau, samt stort behov for afgrænsning og guidning. Flere beboere har en psykiatrisk tillægsdiagnose. Når vores beboere oplever usikkerhed, kan det komme til udtryk gennem ritualiseret adfærd, udadreagerende, selvskadende eller grænseoverskridende adfærd - både fysisk og verbalt.
Der er behov for en hel særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, for at sikre disse menneskers trivsel.
 
Yderligere oplysninger:
For yderligere viden om vores Gentle Teaching, se vores hjemmeside, https://sodisbakke.rn.dk/bo-og-dagtilbud/komplekse-udviklingsforstyrrelser
Der er tale om både deltidsstillinger og fuldtidsstillinger, arbejdstiden er skiftevis dag, aften og weekend.
Vi har en lokal aftale, således at man kan arbejde op til 16 timer og til gengæld have flere dage i træk fri.
Kørekort til kategori B er et krav.
Løn i henhold til gældende overenskomst.
 
 
Vi afholder informationsmøde om stillingerne, den 20-11-19, kl. 16.00.
Af hensyn til forplejning må vi bede om tilmelding på SMS 91179924, senest den 18-11-19.
Vi skal have din ansøgning senest den 15.december 2019.
Ansættelsessamtaler og ansættelser vil ske løbende.
 
Tiltrædelse, hurtigst muligt, eller efter aftale.
Er du nysgerrig på tilbuddet og stillingerne, så er du velkommen til at kontakte:
Afdelingsleder Malene Kirch 21831179
Eller
Afdelingsleder Rikke Klokker 24751458
 
_________________________________________________________________________________________________
 
Sødisbakke er et af Danmarks førende specialtilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vi har stor succes med at udvikle nye tilbud til borgere fra hele landet og er nytænkende i forhold til pædagogiske metoder og løsninger i samarbejde med vores kunder - kommunerne. Vi er samtidig Danmarks største leverandør af viden og pædagogiske metoder til Socialstyrelsen (VISO) indenfor vores felt. Sødisbakke har 135 beboere og ca. 600 medarbejdere fordelt på 10 døgnafdelinger, samværs – og aktivitetstilbud og 4 serviceafdelinger.