Erfaren chef til Borgercenter Vest, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB)

  • Aarhus Kommune
  • Aarhus, Danmark
  • 08/11/2019
Fuldtid Ledelse

Beskrivelse

Ansøgningsfrist: 29. november 2019

 
Om jobbet
Vil du gå forrest i arbejdet med at drive og udvikle handicapområdet i Aarhus Kommune? Kan du fremme fællesskabet og stoltheden omkring dine medarbejderes arbejde? Så er du måske Borgercenter Vests nye chef.
 
Du får mulighed for at sætte dagsordenen på et af velfærdssamfundets kerneområder, herunder at udvikle og tilpasse Borgercenter Vests tilbud i henhold til borgernes behov og vores fælles faglige fundament.
 
Du får det overordnede ansvar for driften af Borgercenter Vest, med dag- og botilbud til en bred målgruppe – fra dagtilbud til borgere med lettere udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse til botilbud for meget udfordrede borgere, eksempelvis domfældte med udviklingshæmning. Borgercenter Vest er en del af driftsområdet Voksne, Job og Handicap under Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
 
Derfor skal du vælge os
Vi tilbyder et meningsfuldt lederjob og et ledelsesrum med plads og ambitioner. Du får ti afdelingsledere i reference og ansvar for et budget på 110 mio. kr. Din nærmeste leder er ret ny i stillingen (men kendt i MSB) og leder med tillid, åbenhed og stort engagement. Du får dygtige kollegaer og bliver del af en centerchefgruppe, der fra 2020 sætter målrettet fokus på ledelsesudvikling. Som nyansat leder får du tilbudt en erfaren mentor, og vi tilrettelægger et målrettet onboardingprogram tilpasset dine forudsætninger og behov.
 
Din profil
Det vil være positivt, hvis du ser jobbet i et personligt og ledelsesmæssigt udviklingsperspektiv og samtidig kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:
  • Haft succes med at lede et center eller flere afdelinger (gerne døgn-) og lede gennem ledere. Du sætter en tydelig retning og leder dit team med en inddragende og gennemsigtig ledelsesstil. Du kan hurtigt sætte dig ind i, hvad den enkelte afdelingsleder har brug for og tilpasser din ledelse til dette behov.
  • Erfaring med målgruppen - fx med afsæt i en socialfaglig eller sundhedsfaglig baggrund. Du er fagligt velfunderet og nysgerrig i forhold til borgernes behov og har viden om indsatser, pædagogiske metoder og effekt på området. Kompetencer inden for autismeområdet er en fordel.
  • Vist, at du kan omsætte de politiske intentioner, så de skaber mening i den daglige drift. Du kan fastholde og udvikle Borgercenter Vest med blik for kerneopgaven og sikker økonomisk drift.
  • Dygtig til at lede opad, udad og nedad; herunder samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter.
  • Vist gode resultater med styring af økonomien på et center. Du kan stille skarpt, agere proaktivt og følge op på centrets økonomi.
  • Haft succes med at skabe et godt samarbejde i MED og arbejdsmiljøorganisationen. Erfaring med at nedbringe sygefravær er en fordel.
  • Ser pårørendesamarbejdet som en styrke og engagerer dig heri.
 
Du er et menneske med klare værdier, integritet og et stort engagement i området. Du er tydelig, tillidsfuld, lydhør og løsningsorienteret og formår at fremme fællesskabet og stoltheden om det, vi arbejder med.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen besættes i henhold til gældende overenskomst med en årlig grundløn på 630.000 kr. plus pension. Der er mulighed for individuelt kvalifikationstillæg ved forhandling.
Yderligere oplysninger:
 
Hvis du vil vide mere:
Læs den uddybende job- og personprofil her

For yderligere information kontakt chef for Voksne, Job og Handicap, Natascha Mannemar på tlf. 2920 8389 eller chefkonsulent Bente Strøier, Pluss Leadership, på tlf. 2070 6718.
 
Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 29. november 2019 kl. 12.00.
 
 

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/.

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.