Idrætsefterskolen Ulbølle og STU-Idræt, Ulbølle søger en lærer til en ½ årsstilling med tiltrædelse 1. januar 2020

  • Idrætsefterskolen Ulbølle
  • Fyn, Danmark
  • 07/11/2019
Fuldtid Sport og idræt Undervisning og uddannelse

Beskrivelse

Idrætsefterskolen Ulbølle og STU-Idræt, Ulbølle søger en lærer til en ½ årsstilling med tiltrædelse 1. januar 2020

Idrætsefterskolen Ulbølle & STU-Idræt Idrætsefterskolen Ulbølle er en specialefterskole med fokus på muligheder, anerkendelse og ligeværdighed både for elever og ansatte. Skolen har eksisteret siden 2005. Ulbølle ligger på det smukke Sydfyn midt mellem Svendborg og Faaborg – i en fantastisk natur med grønne områder og tæt på Det sydfynske Øhav.

Målgruppe på både efterskolen og på STU henvender vi os til unge med særlige læringsforudsætninger.  Efterskolen har elever i alderen mellem 14 og 18 år, der alle har brug for specialundervisning, og som har lyst og interesser indenfor idrætsudfoldelse i bred forstand.

STU-Idræt tilbyder en kombineret Idrætsmedhjælper-uddannelse samt bo-undervisning og henvender sig til unge under STU-lovgivningen. De unge STU-studerende er primært mellem 17 og 23 år. På vores skole prioriteres kontaktlærerrollen samt forældresamarbejdet meget højt.

Lærer pr. 1. januar 2020 Pr. januar 2020 mangler vi en lærer på efterskolen, der vil være med til at videreudvikle en skolekultur, hvor det er en bærende værdi, at vi arbejder i en ramme præget af anerkendelse og systemisk tænkning samt specialpædagogik af faglig høj kvalitet.

Vi kan tilbyde:

• Mulighed for at være med til at videreudvikle et allerede meget velfungerende skoletilbud i en ramme med pædagogisk nytænkning

• Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder

• Tætte, tværfaglige og inspirerende samarbejdsrelationer, herunder teamsamarbejde

• Et super godt og positivt kollegialt miljø med 33 fastansatte

• 98 skønne elever, der alle har brug for specialundervisning – heraf 78 elever på efterskolen og 20 studerende på STUIdræt

• Gode fysiske rammer Vi søger en kollega, der… ... har lyst til at arbejde med alle de forskellige opgaver, der er på en efterskole. ... har en indre sund og stærk kerne, og som grundlæggende har kvaliteter indenfor følgende tre områder:

Faglighed – du er læreruddannet, og det vil være dejligt, hvis du har specialundervisnings- og/eller målgruppeerfaring. Du ønsker at bruge idræt som et pædagogisk redskab i din undervisning.

Teamsamarbejde – du har ligeværdighed, respekt, tillid, åbenhed og humor som nogle af dine grundlæggende værdier. Du er åben overfor at bruge teamsamarbejde til faglig og personlig sparring og udvikling. Det er vigtigt for dig at gøre dine kolleger bedre.

Børn og unge med særlige læringsforudsætninger – du har et menneskesyn, der helt naturligt rummer elever med særlige læringsforudsætninger. Du har relationskompetence og kan bruge denne i alle forhold. Du kan møde vores elever med nysgerrighed og forståelse – også i modgang. Du brænder for at give unge med særlige forudsætninger et godt grundlag for et fremtidigt liv.

Vi søger en lærer, der bl.a. kan forestå opgaver i flere af nedenstående områder: • Undervisning i idræt i bred forstand • Specialundervisning – særligt i dansk og/eller matematik • Øvrige fag og valgfag, hvor du bringer dine kompetencer i spil.

Der indgår kostskoletilsyn og øvrigt efterskolearbejde – fx vagter, forældrelørdage, skitur m.v. Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. januar 2020, og stillingen ophører 30. juni 2020. Der kan evt. blive mulighed for efterfølgende fastansættelse.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. For interesserede ansøgere vil der mandag d. 18. november kl. 16.00 være et åbent hus-arrangement, hvor vi først vil fortælle om skolen, og herefter vil der være mulighed for at få en rundvisning og møde nogle af vores mange skønne elever. Adressen er: Rødkildevej 8, Ulbølle, 5762 V. Skerninge – Tilmelding er ikke nødvendig. Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolens forstander Thomas Buch eller skolens viceforstander Maj-Britt Schou Buch på tlf. 62 20 30 77.

Har ovenstående vakt din interesse, så send din ansøgning med relevant CV og bilag som et samlet pdf-dokument på mail til ieu@ieu.dk – så vi har den senest torsdag d. 21. november kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt mandag d. 25. november.

Vi glæder os meget til at høre fra dig.